Informace pro zákazníky týkající se onemocnění COVID-19

Materiály o covidu-19 pro:

IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test

Ve výjimečných případech po konzultaci se zdravotnickými orgány.
Kompletní informace o testování

Nejčastější otázky a odpovědi

Ano. Test bude tento týden dán k dispozici veterinárním lékařům v Severní Americe a v dalších týdnech bude postupně uvolňován i na dalších kontinentech – ve spolupráci s IDEXX Reference Laboratories, naší celosvětovou sítí více než 80 referenčních laboratoří.

IDEXX v souladu s názorem zdravotnických expertů doporučuje veterinářům test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ objednávat pouze po konzultaci se zdravotnickými orgány (například Státní veterinární správou) a v případě, že jsou splněna tři konkrétní kritéria:

 • dané zvíře žije v domácnosti s člověkem, který má COVID-19 nebo pozitivní test na příslušný virus,
 • veterinář již u zvířete provedl testy na běžnější typy nákazy a vyloučil je,
 • zvíře (zejména kočka nebo fretka) vykazuje klinické známky nemoci COVID-19. 

Ano. Více se o případech, které byly odhaleny pomocí testu IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR Test, dočtete zde.
Pozitivní výsledky jsou interně potvzovány trojnásobně pomocí testu IDEXX a tří rozborů amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC).

Ano. Test IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR je cílen na část genomu viru, kterou nepostihují varianty mutací, jež byly do dnešního dne objeveny. S tím, jak jsou identifikovány nové varianty, společnost IDEXX nadále monitoruje genetické změny viru, aby byla zajištěna pokračující diagnostická přesnost našeho testu.

Přední zdravotnické orgány a veterináři společnosti IDEXX se shodují, že se virus SARS-CoV-2 přenáší primárně mezi lidmi, a doporučují netestovat asymptomatická domácí zvířata. Nepředpokládá se, že by domácí zvířata COVID-19 přenášela na člověka.1-4 Během validace testu IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR testovala společnost IDEXX přes 6 000 vzorků na virus způsobující onemocnění COVID-19. Od poloviny února otestovaly referenční laboratoře IDEXX na virus způsobující COVID-19 více než 5 000 vzorků ze 17 zemí (14. února až 17. dubna 2020). V dubnu byl test IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR dán k dispozici pro domácí zvířata vykazující klinické syndromy po známé expozici vůči nakaženému člověku. Navzdory exponenciálnímu růstu počtu pozitivně testovaných lidí na celém světě byl u domácích psů a koček zjištěn omezený počet případů. Jednalo se o vzorky od koček, psů a koní s respiračními potížemi. Žádné z těchto testů doposud nebyly pozitivní. Z toho se zdá, že k nákaze psů a koček v domácnosti s infikovanými lidmi až na vzácné a izolované případy nedochází. 

V ojedinělých případech byl u koček, fretek a psů hlášen reverzní zoonotický přenos (z člověka na zvíře).10,11 U koček a fretek je infekce často subklinická, může se však projevit mírnými respiračními potížemi, horečkou a v některých případech i problémy zažívacího typu. U těchto neprimárních hostitelských druhů se zdá, že má infekce kratší průběh než u lidí. Ačkoli byl výskyt přechodné infekce s reverzním zoonotickým přenosem sporadicky hlášen i u psů žijících s lidmi infikovanými COVID-19, tito psi neměli žádné klinické příznaky.10,13

Seznam referencí naleznete zde.

Mimo psů koček byly případy přirozené (neexperimentální) infekce pozorovány u norků, fretek, goril a velkých kočkovitých šelem včetně lvů, sněžných levhartů, tygrů a pum. Na rozdíl od domácích zvířat se u norků ukazuje, že se jedná o náchylný druh, který by se mohl potenciálně stát rezervoárem infekce a zdrojem mutace viru, pokud by byl virus SARS-CoV-2 nakaženým člověkem zavlečen do místa s velkou populací těchto zvířat, například na norkovou farmu.

V průběhu pandemie COVID-19 se objevily různé teorie a mýty o tom, jak se tento virus k člověku dostal. Podle předního odborníka na infekční choroby Dr. Scotta Weese je nejnovější teorie, že lidé nakazili COVID-19, protože psi konzumovali netopýry infikované koronavirem, „přinejlepším spekulativní“.

 • V současné době neexistují žádné důkazy, že by psi nebo kočky hráli roli v přenosu této nemoci na člověka. Nic nehovoří ani pro to, že by koronavirový kmen SARS-CoV-2, zodpovědný za epidemii respiračního koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19) u lidí, pocházel od psů.
 • Renomované zdravotnické organizace (AVMA, CDC a OIE) se shodují, že COVID-19 je primárně lidské onemocnění, které se přenáší přímým přenosem mezi lidmi, a to respiračním aerosolem.
 • Od poloviny února testovaly referenční laboratoře IDEXX na virus způsobující COVID-19 více než 5 000 vzorků ze 17 zemí od koček, psů a koní s respiračními potížemi. Žádné z těchto testů doposud nebyly pozitivní. Z toho se zdá, že k nákaze psů a koček až na vzácné a izolované případy nedochází.
 • Z výzkumu a aktuálních informací se zdá, že některé živočišné druhy, zejména kočky a fretky, mohou být k rozvoji lehké infekce citlivější. Experimenty ukázaly, že psi jsou vůči této infekci obecně rezistentní.

Další informace najdete na blogu Dr. Scotta Weese, předního odborníka na infekční choroby.

Koronaviry jsou velká rodina virů s řadou podskupin, které se běžně vyskytují u lidí i ostatních savců, ale také u ptáků a plazů. Běžné koronaviry způsobující respirační nebo gastrointestinální onemocnění u našich veterinárních pacientů jsou typu alfa. 

 • RealPCR test na psí respirační koronavirus je součástí našeho panelu IDEXX Comprehensive Canine Respiratory Disease (CRD) RealPCR. Psí respirační koronavirus přispívá ke komplexu infekčních respiračních onemocnění psů (infekční tracheobronchitida neboli psincový kašel). Uvedený panel však není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. 
 • Testy IDEXX RealPCR na psí, koňský, kočičí nebo fretčí enterický koronavirus jsou součástí našich panelů Comprehensive Diarrhea RealPCR. Enterické koronaviry mohou způsobit střevní infekci vedoucí k průjmu, zejména u mladších zvířat. Uvedené panely však nejsou schopny detekovat virus SARS-CoV-2, který COVID-19 způsobuje. 
 • Test IDEXX FIP Virus RealPCR Biotype (je doplňkem k testu Feline Coronavirus RealPCR) detekuje nejčastější mutace způsobující infekční peritonitidu koček (FIP), mutovanou formu kočičího enterického koronaviru, která ústí v těžké a obecně fatální systémové zánětlivé onemocnění. Uvedený test není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. 
 • Test IDEXX IBV Ab detekuje gama koronavirus. Virus infekční bronchitidy (IBV) způsobuje vysoce nakažlivé virové onemocnění u kuřat, které se obvykle projevuje jako respirační onemocnění. Test usnadňuje sledování stavu imunity ve velkých hejnech. Uvedený test není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.
 • Testy IDEXX RealPCR TGEV RNA Mix detekují prasečí enterické koronaviry. Závažné epidemie enterických koronavirů, pro něž je typický akutní a rychle se šířící průjem, ohrožují chovy prasat po celém světě. Uvedený test není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.
 • Test IDEXX Rota-Corona-k99 Ag je imunosorbentový test s vázaným enzymem (ELISA), který na základě detekovaného antigenu dokáže rozlišit mezi rotavirem, koronavirem a infekcemi E. coli. Bovinní koronaviry mohou způsobit průjem u telat. U dospělého skotu mohou způsobovat zimní úplavici, která se projevuje krvavým průjmem, mírnými respiračními potížemi a sníženou produkcí. Uvedený test není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Renomované zdravotnické organizace se shodují, že COVID-19 je primárně lidské onemocnění, které se přenáší přímým přenosem mezi lidmi, a to respiračním aerosolem.1-4 Sekundární přenos při dotyku kontaminovaného povrchu je také možný, zejména u hladkých povrchů, jako je plast nebo kov.5,6 Porézní povrchy, jako je oblečení a kožešiny, podle všeho snadný přenos neumožňují.

Nedávné studie prokázaly, že u koček a fretek může v experimentálním prostředí dojít k infekci a přenosu na další zvířata, zatímco psi jsou vůči infekci obecně rezistentní, pravděpodobně v důsledku druhových rozdílů v receptorech ACE-2.7-9 V ojedinělých případech byl u koček a tygrů hlášen reverzní zoonotický přenos (z člověka na zvíře).10,11 Sérologické důkazy naznačují, že asymptomatická infekce u koček může být častější, než se původně předpokládalo.12 U koček a fretek je infekce často subklinická, může se však projevit mírným respiračními potížemi, horečkou a v některých případech i problémy zažívacího typu. U těchto neprimárních hostitelských druhů se zdá, že má infekce kratší průběh než u lidí. Ačkoli byl výskyt přechodné infekce s reverzním zoonotickým přenosem sporadicky hlášen i u psů žijících s lidmi infikovanými COVID-19, tito psi neměli žádné klinické příznaky.10,13 Nepředpokládá se, že by domácí zvířata COVID-19 přenášela na člověka.1-4

Poznatky o způsobu přenosu viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 se rychle rozšiřují. Nejaktuálnější informace o riziku přenosu SARS-CoV-2 na zvířata naleznete na webových stránkách CDC věnovaných onemocnění COVID-19.

IDEXX v souladu s názorem zdravotnických expertů doporučuje veterinářům test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ objednávat pouze po konzultaci se zdravotnickými orgány (například Státní veterinární správou) a v případě, že jsou splněna tři konkrétní kritéria:

 • dané zvíře žije v domácnosti s člověkem, který má COVID-19 nebo pozitivní test na příslušný virus,
 • veterinář již u zvířete provedl testy na běžnější typy nákazy a vyloučil je,
 • zvíře (zejména kočka nebo fretka) vykazuje klinické známky nemoci COVID-19.

Seznam referencí naleznete zde.

IDEXX v souladu s názorem zdravotnických expertů doporučuje veterinářům test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ objednávat pouze po konzultaci se zdravotnickými orgány (například Státní veterinární správou) a v případě, že jsou splněna tři konkrétní kritéria:

 • dané zvíře žije v domácnosti s člověkem, který má COVID-19 nebo pozitivní test na příslušný virus,
 • veterinář již u zvířete provedl testy na běžnější typy nákazy a vyloučil je,
 • zvíře (zejména kočka nebo fretka) vykazuje klinické známky nemoci COVID-19.

Testování symptomatických domácích zvířat v domácnostech s infekcí COVID-19 nemusí být vždy indikováno – klinické příznaky, pokud jsou vůbec přítomny, mohou být mírné a přechodné. Provedení testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR lze zvážit u respiračních onemocnění fretek nebo koček po vyloučení běžnějších respiračních infekcí. Před objednáním těchto testů u domácích zvířat se však doporučuje poradit se s místními zdravotnickými orgány a provádět je pouze u zvířat s potvrzenou nebo silně suspektní expozicí COVID-19. U koček s respiračními potížemi je před vyloučením infekce SARS-CoV-2 vhodné provést testování panelem Feline Upper Respiratory Disease (URD) RealPCR, a to i když žijí v domácnosti s výskytem COVID-19. U fretek se známkami respiračního onemocnění je vhodné kromě testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR testovat i panel Influenza Virus RealPCR. 

 

Test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR detekuje stejný gen nukleokapsidy jako soupravy CDC, je však jiný než testy pro humánní použití. Náš test je speciálně uzpůsoben k testování veterinárních pacientů (k vyloučení křížové reaktivity s koronaviry veterinárního původu) a k měření na standardizované platformě IDEXX RealPCR.

Ne. Test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR detekuje stejný gen nukleokapsidy jako soupravy CDC, je však jiný než testy pro humánní použití. Náš test je speciálně uzpůsoben k testování veterinárních pacientů (k vyloučení křížové reaktivity s koronaviry veterinárního původu) a k měření na standardizované platformě IDEXX RealPCR. OPTI Medical Systems vyvíjí PCR soupravu k testování na COVID-19 lidí. Souprava PCR vyvinutá speciálně pro humánní testy prošla validací ze strany OPTI Medical a bude v omezeném měřítku distribuována primárně stávajícím zákazníkům, kteří se zabývají i testováním COVID-19 u lidí. Uvedený projekt je dosud v rané fázi vývoje.

V současné době ne. Z vědeckého hlediska je možnost odlišit u domácích zvířat přechodnou infekci koronavirem od běžných infekcí z prostředí zajímavá, test na protilátky je však při detekci a léčbě této infekce méně přínosný než PCR test, který detekuje aktivní onemocnění. Testování na protilátky proti viru SARS-CoV-2 může být přínosné v humánní medicíně – k detekci osob, které byly v minulosti infekci COVID-19 vystaveny, takže je riziko jejich nakažení nižší. Tento test by tak mohl usnadnit výběr pracovníků pro infekčně rizikové provozy. K infekci domácích zvířat však podle všeho dochází pouze zřídka, a když už k ní dojde, obvykle proběhne bez klinických potíží, nebo jsou jen mírné a krátkodobé. Nepředpokládá se ani, že by domácí zvířata toto onemocnění přenášela na člověka.

Situace okolo COVID-19 je vysoce dynamická a zavázali jsme se poskytovat Vám produkty, služby a podporu, kterým věříte. Obecně jsme v dobré pozici, abychom dodrželi potřebné dodávky a služby. Budeme Vás informovat v případě, že se toto změní. U některých vysoce žádaných spotřebních materiálů můžete při objednání narazit na maximální množstevní limit. Zůstáváme angažování a snažíme se řídit potřebami a přáními, která s námi sdílíte. 

S celosvětovou sítí více než 80 laboratoří IDEXX pokračuje v přijímání a zpracovávání vzorků vašich pacientů v naší síti referenčních laboratořích IDEXX. Zpoždění přepravy způsobené vnitrostátními, regionálními a místními správami může mít za následek zpoždění v době zpracování. U některých testů zaslaných do laboratoří třetích stran společností IDEXX dochází ke zpoždění nebo nemusí být k dispozici kvůli  zrušení regionálního letu a z důvodu uzavření laboratoře.

Koronaviry jsou velká rodina virů s řadou podskupin, které se běžně vyskytují u lidí i ostatních savců, ale také u ptáků a plazů. Koronaviry získaly své jméno díky proteinům ve tvaru ostnů na svém povrchu (corona je latinsky „koruna“). Koronaviry způsobující infekce u zvířat, například kočičí enterický koronavirus, jsou běžně typu alfa.

Virus SARS-CoV-2, který způsobuje koronavirové onemocnění 2019 (COVID-19), je zcela nový typ koronaviru, který infikuje lidský dýchací trakt a liší se od dříve zjištěných koronavirů napadajících člověka nebo zvířata. Tento nový typ se řadí mezi beta koronaviry.

Onemocnění COVID-19 bylo nejdříve zjištěno v Číně, kde bylo počátečním ohniskem město Wu-chan. Předpokládá se, že virus SARS-CoV-2 pochází z netopýrů. Od svého objevení na konci roku 2019 se onemocnění rozšířilo do celého světa.

Ve společnosti IDEXX chápeme, že pandemie COVID-19 způsobuje velké nesnáze mnoha malým soukromým podnikům, a že je toto období obzvláště náročné pro veterinární praxe.

Abychom Vám pomohli při řešení tohoto velkého narušení chodu Vaší praxe, nabízíme Vám  prodloužení standardních platebních podmínek pro všechny nákupy uskutečněné od 1. do 31. března 2020 o 30 dní. Platby za nákupy a služby poskytované v březnu budou tedy splatné v květnu.

Vzhledem k naléhavosti přijetí této změny budou naše faktury a výpisy i nadále odrážet vaše standardní platební podmínky. Během tohoto 30 denního prodloužení však tyto částky nebudou považovány za splatné.

Děkujeme Vám, že jste #VeterinaryHeroes!

I v těchto nejistých časech děláte zázraky každý den. A to je to, co dělají hrdinové. Pro nás a naše domáci mazlíčky po celém světě jste opravdu hrdinové.

Čtěte více

Důležitá zpráva po zákazníky České republiky a Slovenska


Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a Slovenska v souvislosti s COVID-19, společnost IDEXX aktualizovala tuto stránku o relevantní informace a pokyny. 
Chceme Vám pomoci všemi možnými způsoby. I přestože je situace velmi dynamická, patří veterinární péče mezi základní služby. Jsme odhodláni a schopni Vám poskytovat produkty, služby a podporu, kterým věříte. Obecně jsme v dobré pozici, abychom dodrželi potřebné dodávky a služby.

 • Můžete pokračovat v provádění klinické diagnostiky na IDEXX přístrojích a dále používat SNAP testy, a to zejména u urgentních pacientů. Doporučujeme Vám vytvořit si  zásoby spotřebního materiálu na 2-4 týdny, a to pro případ zpoždění přepravy objednaného zboží způsobené zrušením letů. 
 • S celosvětovou sítí více než 80 laboratoří po celém světě IDEXX pokračuje v přijímání a zpracovávání vzorků vašich pacientů v naší síti referenčních laboratořích IDEXX.
   

Mějte prosím na paměti, že zpoždění v dopravě způsobená případnými opatřeními nařízených vládou (nebo jinými organizacemi) může mít za následek opožděné zpracování vzorku v referenčních laboratořích IDEXX a také dodání vašich objednávek. Budeme se snažit vás informovat, pokud k tomu dojde.
Abychom podpořili zdraví a bezpečnost vás, vašich klientů a našich zaměstnanců IDEXX, bude IDEXX sledovat pokyny místní správy a zdravotních úřadů, které se týkají cestování a osobních návštěv. Dokud vláda nanařídí jinak, tak budeme nadále vykonávat obchodní návštěvy. Respektujeme vaše preference pro osobní setkání nebo schůzku na dálku.

Máte dotazy?

Obraťte se na zákaznickou podporu

Veřejné zdraví a další dotazy jiných zákazníků: Klikněte zde.