Informace pro zákazníky týkající se onemocnění COVID-19

Tuto stránku budeme neustále aktualizovat. Poslední aktualizace: March 31, 2020
Pravidelně sledujte, zda se na ní neobjevily nové informace.

Důležitá zpráva po zákazníky České republiky a Slovenska


Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a Slovenska v souvislosti s COVID-19, společnost IDEXX aktualizovala tuto stránku o relevantní informace a pokyny. 
Chceme Vám pomoci všemi možnými způsoby. I přestože je situace velmi dynamická, patří veterinární péče mezi základní služby. Jsme odhodláni a schopni Vám poskytovat produkty, služby a podporu, kterým věříte. Obecně jsme v dobré pozici, abychom dodrželi potřebné dodávky a služby.

  • Můžete pokračovat v provádění klinické diagnostiky na IDEXX přístrojích a dále používat SNAP testy, a to zejména u urgentních pacientů. Doporučujeme Vám vytvořit si  zásoby spotřebního materiálu na 2-4 týdny, a to pro případ zpoždění přepravy objednaného zboží způsobené zrušením letů. 
  • S celosvětovou sítí více než 80 laboratoří po celém světě IDEXX pokračuje v přijímání a zpracovávání vzorků vašich pacientů v naší síti referenčních laboratořích IDEXX.
     

Mějte prosím na paměti, že zpoždění v dopravě způsobená případnými opatřeními nařízených vládou (nebo jinými organizacemi) může mít za následek opožděné zpracování vzorku v referenčních laboratořích IDEXX a také dodání vašich objednávek. Budeme se snažit vás informovat, pokud k tomu dojde.
Abychom podpořili zdraví a bezpečnost vás, vašich klientů a našich zaměstnanců IDEXX, bude IDEXX sledovat pokyny místní správy a zdravotních úřadů, které se týkají cestování a osobních návštěv. Dokud vláda nanařídí jinak, tak budeme nadále vykonávat obchodní návštěvy. Respektujeme vaše preference pro osobní setkání nebo schůzku na dálku.

Máte dotazy?

Obraťte se na zákaznickou podporu

Veřejné zdraví a další dotazy jiných zákazníků: Klikněte zde.

Nejčastější otázky a odpovědi

Koronaviry jsou velká rodina virů s řadou podskupin, které se běžně vyskytují u lidí i ostatních savců, ale také u ptáků a plazů. Koronaviry získaly své jméno díky proteinům ve tvaru ostnů na svém povrchu (corona je latinsky „koruna“). Koronaviry způsobující infekce u zvířat, například kočičí enterický koronavirus, jsou běžně typu alfa.

Virus SARS-CoV-2, který způsobuje koronavirové onemocnění 2019 (COVID-19), je zcela nový typ koronaviru, který infikuje lidský dýchací trakt a liší se od dříve zjištěných koronavirů napadajících člověka nebo zvířata. Tento nový typ se řadí mezi beta koronaviry.

Onemocnění COVID-19 bylo nejdříve zjištěno v Číně, kde bylo počátečním ohniskem město Wu-chan. Předpokládá se, že virus SARS-CoV-2 pochází z netopýrů. Od svého objevení na konci roku 2019 se onemocnění rozšířilo do celého světa.

Americká veterinářská asociace (AVMA) hlásí: „Odborníci na infekční choroby a řada národních i mezinárodních lékařských a veterinárních organizací se shodují, že zatím nejsou důkazy o tom, že by domácí zvířata mohla dostat nemoc COVID-19 nebo ji šířit na jiná zvířata nebo lidi.“ Hlavní zdravotnické orgány nedoporučují testování domácích zvířat na virus COVID-19, protože je primárně přenášen mezi lidmi. 

IDEXX v rámci validace veterinárního diagnostického testu na koronavirové onemocnění 2019 (COVID-19) otestoval tisíce psích a kočičích vzorků a nezaznamenal žádný nález kmene SARS-CoV-2, který způsobuje tuto chorobu u lidí. Materiály použité pro vývoj a validaci testů byly získány ze vzorků zaslaných referenčním laboratořím IDEXX k testování na diagnostických PCR panelech.  Vzorky pocházely ze Spojených států a Jižní Koreje. IDEXX nyní rozšířil monitorování do Kanady a evropských zemí, včetně oblastí s vysokým výskytem COVID-19 v lidské populaci. Všechny vzorky testované na COVID-19 byly negativní.

U psů nebo koček s respiračními potížemi doporučujeme kontaktovat veterinárního lékaře, aby otestoval běžnější respirační patogeny.

Test na virus SARS-CoV-2, který je původcem COVID-19, IDEXX v současné době nenabízí. Aktuální odborné informace říkají, že se COVID-19 přenáší primárně mezi lidmi, což odpovídá doporučení předních zdravotnických orgánů, aby se na tento virus netestovala domácí zvířata. Pokud by tyto orgány oznámily, že je testování domácích zvířat na virus SARS-CoV-2 klinicky potřebné, IDEXX je připraven uvést na trh test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™.


IDEXX v rámci validace veterinárního diagnostického testu na koronavirové onemocnění 2019 (COVID-19) otestoval tisíce psích a kočičích vzorků a nezaznamenal žádný nález kmene SARS-CoV-2, který způsobuje tuto chorobu u lidí. Materiály použité pro vývoj a validaci testů byly získány ze vzorků zaslaných referenčním laboratořím IDEXX k testování na diagnostických PCR panelech. Onemocnění COVID-19 a zdravotní stav domácích zvířat budeme nadále sledovat pomocí celosvětové sítě našich referenčních laboratoří a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.

U psů nebo koček s respiračními potížemi doporučujeme kontaktovat veterinárního lékaře, aby otestoval běžnější respirační patogeny.

Koronaviry jsou velká rodina virů s řadou podskupin, které se běžně vyskytují u lidí i ostatních savců, ale také u ptáků a plazů. Běžné koronaviry způsobující respirační nebo gastrointestinální onemocnění u našich veterinárních pacientů jsou typu alfa. 

RealPCR test na psí respirační koronavirus je součástí našeho panelu IDEXX Comprehensive Canine Respiratory Disease (CRD) RealPCR™. Psí respirační koronavirus přispívá ke komplexu infekčních respiračních onemocnění psů (infekční tracheobronchitida neboli psincový kašel). Uvedený panel však není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. 

Testy IDEXX RealPCR™ na psí, koňský, kočičí nebo fretčí enterický koronavirus jsou součástí našich panelů Comprehensive Diarrhea RealPCR™. Enterické koronaviry mohou způsobit střevní infekci vedoucí k průjmu, zejména u mladších zvířat. Uvedené panely však nejsou schopny detekovat virus SARS-CoV-2, který COVID-19 způsobuje. 

Test IDEXX FIP Virus RealPCR™ Biotype (je doplňkem k testu Feline Coronavirus RealPCR) detekuje nejčastější mutace způsobující infekční peritonitidu koček (FIP), mutovanou formu kočičího enterického koronaviru, která ústí v těžké a obecně fatální systémové zánětlivé onemocnění. Uvedený test není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. 

Test IDEXX IBV Ab detekuje gama koronavirus. Virus infekční bronchitidy (IBV) způsobuje vysoce nakažlivé virové onemocnění u kuřat, které se obvykle projevuje jako respirační onemocnění. Test usnadňuje sledování stavu imunity ve velkých hejnech. Uvedený test není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Testy IDEXX RealPCR TGEV RNA Mix detekují prasečí enterické koronaviry. Závažné epidemie enterických koronavirů, pro něž je typický akutní a rychle se šířící průjem, ohrožují chovy prasat po celém světě. Uvedený test není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Test IDEXX Rota-Corona-k99 Ag je imunosorbentový test s vázaným enzymem (ELISA), který na základě detekovaného antigenu dokáže rozlišit mezi rotavirem, koronavirem a infekcemi E. coli. Bovinní koronaviry mohou způsobit průjem u telat. U dospělého skotu mohou způsobovat zimní úplavici, která se projevuje krvavým průjmem, mírnými respiračními potížemi a sníženou produkcí. Uvedený test není schopen detekovat virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Situace okolo COVID-19 je vysoce dynamická a zavázali jsme se poskytovat Vám produkty, služby a podporu, kterým věříte. Obecně jsme v dobré pozici, abychom dodrželi potřebné dodávky a služby. Budeme Vás informovat v případě, že se toto změní. U některých vysoce žádaných spotřebních materiálů můžete při objednání narazit na maximální množstevní limit. Zůstáváme angažování a snažíme se řídit potřebami a přáními, která s námi sdílíte. 

S celosvětovou sítí více než 80 laboratoří IDEXX pokračuje v přijímání a zpracovávání vzorků vašich pacientů v naší síti referenčních laboratořích IDEXX. Zpoždění přepravy způsobené vnitrostátními, regionálními a místními správami může mít za následek zpoždění v době zpracování. U některých testů zaslaných do laboratoří třetích stran společností IDEXX dochází ke zpoždění nebo nemusí být k dispozici kvůli  zrušení regionálního letu a z důvodu uzavření laboratoře.

IDEXX nezaznamenal žádné případy COVID-19 u domácích zvířat

IDEXX vyhodnotil tisíce psích a kočičích vzorků při validaci nového veterinárního testu na virus COVID-19 a dosud u domácích zvířat nezaznamenal žádné pozitivní výsledky. Více si můžete přečíst níže. 

Tisková zpráva: Přední výrobce veterinárních testů nezjistil žádné případy COVID-19 u domácích zvířat

Bílá kniha: IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test

Diagnostické informace: Coronavirus - diagnostické aktualizace, březen 2020