COVID-19

13. března 2020

Vážený zákazníku,

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a Slovenska v souvislosti s COVID-19, společnost IDEXX aktualizovala tuto stránku o relevantní informace a pokyny. 
Chceme vám pomoci všemi možnými způsoby. I přestože je situace velmi dynamická, jsme odhodláni a schopni vám poskytovat vám produkty, služby a podporu, tak jak jste zvyklí. 

  • Můžete pokračovat v provádění klinické diagnostiky na IDEXX přístrojích a dále používat SNAP testy, a to zejména u urgentních pacientů. Doporučujeme Vám vytvořit si  zásoby spotřebního materiálu na 4-6 týdnů, a to pro případ zpoždění přepravy objednaného zboží. 
  • S celosvětovou sítí více než 80 laboratoří po celém světě IDEXX pokračuje v přijímání a zpracovávání vzorků vašich pacientů v naší síti referenčních laboratoří IDEXX.

Mějte prosím na paměti, že zpoždění v dopravě způsobená případnými opatřeními nařízených vládou (nebo jinými organizacemi) může mít za následek opožděné zpracování vzorku v referenčních laboratořích IDEXX a také dodání vašich objednávek. K dnešnímu dni si nejsme vědomi žádných systémových zpoždění při přepravě. Budeme se snažit vás informovat, pokud k tomu dojde.
Abychom podpořili zdraví a bezpečnost vás, vašich klientů a našich zaměstnanců IDEXX, bude IDEXX během karantény sledovat pokyny místní správy a zdravotních úřadů, které se týkají cestování a osobních návštěv. Dokud vláda nanařídí jinak, tak budeme nadále vykonávat obchodní návštěvy. Respektujeme vaše preference pro osobní setkání nebo schůzku na dálku. 

S pozdravem,

George Fennell