Test SNAP Total T4 

Zajistěte screening na hypo – a hypertyreózu během návštěvy pacienta
 

Nový test SNAP Total T4 zajistí pohodlné, klinicky přesné výsledky přímo v ordinaci za pouhých 15 minut a tak umožní diagnostiku a sledování onemocnění štítné žlázy.

 • Výsledky testu SNAP Total T4 korelují velmi dobře s metodikou referenčních laboratoří IDEXX, čímž odpadají nejasnosti při výkladu výsledků získaných různými metodami.
 • Navíc je použití jednoduché – má jediný dynamický rozsah a vyžaduje stejný objem vzorku u psů, koček i koní.
 • Test je plně kvantitativní, takže můžete sledovat průběh onemocnění štítné žlázy, posuzovat reakci na léčbu a lépe posoudit progresi nemoci ještě během návštěvy pacientů.

Lze použít pouze v kombinaci s analyzátorem SNAPshot Dx.

Objednat

Přínos


Test SNAP Total T4 – přesné výsledky v ordinaci za 15 minut
Ráno vyjměte jeden test z chladničky, a až ho použijete, vyjměte další.* 0 minut
Použijte plazmu ze vzorku, který jste odebrali na testy krevní chemie. 2 minuty
Inkubujte vzorek a připravte test SNAP Total T4. 6 minut
Spusťte analýzu testu (průměrná doba běhu). 7 minut
CELKOVÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ TESTU 15 MINUT

*Test SNAP Total T4 vyžaduje zahřátí po 15 minut při pokojové teplotě (nebo vyjmutí z chladničky předem).

 

Test SNAP Total T4 umožní:
 • Screening, monitoraci a diagnostikování onemocnění štítné žlázy v jediné snadné analýze a zahájení léčby nebo kontrolní testy během návštěvy.
 • Okamžité výsledky. Diagnostiku, úpravy terapie a vydávání léčiv během návštěvy pacienta, čímž se zlepší lékařská péče, dodržování léčby a spokojenost klienta.
 • Doplnit rutinní preventivní screening (krevní obraz, chemie) o test Total T4.
 • Okamžité provedení reflexních testů: 66–75 % psů s funkcí štítné žlázy má zvýšenou hladinu cholesterolu a více než 90 % koček s hypertyreózu má zvýšenou hladinu ALT nebo ALKP.1

Přesnost


Nový test SNAP Total T4 je klinicky přesný a umožňuje testování v ordinaci.


Tento test jsme důkladně prověřili, otestovali a zdokonalili, takže se na výsledky můžete spolehnout.
 • Do jeho vývoje a výzkumu jsme investovali více než pět let, aby byl maximálně přesný, spolehlivý a snadno se používal.
 • Test byl posuzován ve 22 veterinárních praxích v Severní Americe.
 • Testováno bylo více než 1300 vzorků od pacientů, a to pomocí analyzátoru SNAPshot Dx.


Referenční rozsahy a pokyny k interpretaci testu byly optimalizovány podle testů našich referenčních laboratoří a také s nimi velmi dobře korelují. Díky společnému úsilí ve výzkumu při vývoji testu se nám podařilo eliminovat nejasnosti v interpretaci výsledků při porovnávání dvou různých metod.


Nový test SNAP Total T4 měřte na analyzátoru SNAPshot Dx, abyste mohli využít prověřené technologie ELISA.
 • Nejmodernější digitální zobrazovací metody a naše originální algoritmy, používané při zpracování obrazu, jsou zárukou spolehlivých a přesných výsledků i na vaší klinice.
 • Přesná kvantifikace celkového T4 ve vzorcích séra nebo plazmy od psů, koček a koní.
 • Spolehlivá a praktická metoda ke screeningu a monitoraci pacientů s onemocněním štítné žlázy přímo ve vaší laboratoři.

 

IDEXX SNAPshot Dx Analyzer SNAP Total T4 Performance Study

Návody a informační materiály


Krok 1

Podle pokynů na obrazovce analyzátoru SNAPshot Dx aplikujte 65 µm vzorku do jednorázové zkumavky. Dbejte, abyste používali fialovou z našich pipet.

Krok 2

Do stejné zkumavky nadávkujte 300 µl konjugátu.

Krok 3

Zkumavku opatrně 4–5krát převraťte.

Krok 4

Zkumavku inkubujte 5 minut.

Krok 5

Celý obsah zkumavky nalijte do vzorkové jamky na testu SNAP*.

Krok 6

Jakmile se aktivační okénko poprvé zbarví, stiskněte aktivátor.

Krok 7

Test okamžitě vložte do volného portu na analyzátoru.

POZNÁMKA: Ráno vyjměte jeden test SNAP Total T4 z chladničky a až ho použijete, vyjměte další; tak budete vždy připraveni na dalšího pacienta.

Interpretace výsledků


Referenční intervaly u psů
Americké jednotky (μg/dl) Jednotky SI (nmol/l)
<1,0 Nízká <13 Nízká
1,0–2,0 Nízká normální <13–26 Nízká normální
1,0–4,0 Normální 13–51 Normální
>4,0 Vysoká >51 Vysoká
2,1–5,4 Terapeutická 27–69 Terapeutická
Referenční intervaly u koní
Americké jednotky (μg/dl) Jednotky SI (nmol/l)
<1,0 Nízká <13 Nízká
<1,0–3,8 Normální 13–49 Nízká
>3,8 Vysoká >49 Vysoká

Poznámka: 1 µg/dl odpovídá 12,87 nmol/l.

Referenční intervaly u koček
Americké jednotky (μg/dl) Jednotky SI (nmol/l)
<0,8 Pod normálem <10 Pod normálem
0,8-4,7 Normální 10-60 Normální
2,3-4,7 Hraniční zóna u starých nebo symptomatických koček. 30-60 Hraniční zóna u starých nebo symptomatických koček.
>4,7 Odpovídá hypertyreóze >60 Odpovídá hypertyreóze

Otázky a odpovědi

Tento test měří celkovou hladinu tyroxinu (celkový T4 neboli T4).

Hypertyreóza je syndrom, způsobený nadměrnou produkcí hormonů štítné žlázy, což má za následek zvýšení bazálního metabolismu. Hypertyreóza je nejběžnější hormonální poruchou u koček, ale je velmi vzácná u psů. Mezi běžné klinické případy příznaky patří hubnutí, polyfagie, zvýšená aktivita, neklid a nervozita, ztráta srsti či její neudržovanost, polyurie a polydipsie, zvracení, průjem a objemná stolice. Běžným nálezem v laboratorních testech je polycytémie, zvýšená hladina jaterních enzymů (ALT/ALKP) a hypokalémie.

Hypertyreóza se vyskytuje u středně starých a starších koček s průměrným věkem 11–13 let. Je vzácná u mladších, ale doporučujeme test provést u jakékoli kočky starší čtyř let s odpovídajícími příznaky. Hypertyreózu je třeba rutině testovat u všech koček starších sedmi let.

U koček s hyperfunkcí štítné žlázy jsou tři primární možnosti léčby:

 • Farmakoterapie;
 • Chirurgické odstranění štítné žlázy (tyreoidektomie – neprovádí se v Severní Americe);
 • Léčba radioaktivním jódem.

Ano, tento test je plně kvantitativní a umožňuje sledovat odpověď na léčbu. Pokud jste schopni monitorovat hladinu T4 na klinice, můžete okamžitě upravit dávky léků a probrat průběh nemoci a léčby s klientem, ještě než odejde.

Nástup klinických příznaků se může objevit v různém věku, ale obecně se vyskytuje u středně starých psů (4-10 let). U některých vysoce rizikových a velkých plemen se mohou projevit dříve (ve 2-3 letech). Screening na hypotyreózu je třeba provést u všech psů s odpovídajícími klinickými příznaky.

Hypotyreóza se léčí hormonální suplementací štítné žlázy. Cílem je léčit psa nejnižší možnou dávkou, která zmírňuje klinické příznaky a udržuje špičkové koncentrace (přibližně 4–6 hodin po podání tablety) hormonů štítné žlázy na horní hranici referenčního intervalu nebo těsně nad ní.

Ano, tento test je plně kvantitativní a umožňuje sledovat odpověď na léčbu. Pokud jste schopni monitorovat hladinu T4 na klinice, můžete okamžitě upravit dávky léků a probrat průběh nemoci a léčby s klientem, ještě než odejde.


1. Feldman EC, Nelson RW. Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2004.