Zkratky


Bezpečnostní listy ([M]SDS)

Nástroj pro vyhledávání informací o bezpečnosti produktu

Bezpečnostní listy společnosti IDEXX ([M]SDS) poskytují informace o chemických látkách obsažených v našich výrobcích. Tyto informace usnadňují výcvik, nouzové plánování a hodnocení rizik. Pomocí níže uvedeného nástroje pro vyhledávání máte přístup k bezpečnostním listům pro kterýkoliv z produktů.

Máte-li dotazy k bezpečnostním listům nebo nemůžete-li bezpečnostní list k některému z produktů společnosti IDEXX najít, zašlete e-mail na adresu productcompliance@idexx.com.