Zkratky


Podpora k analyzátorům umístěným v ordinacích

CZ +420 239 018 034
SK +421 268 622 417

Pondělí až pátek
8:30 - 17:00

Videa k analyzátorům

Časté otázky

Tyto vzorky lze v separátoru použít, pokud neprovádíte testy AST, LDH nebo CK u koček. U těchto testů může dvojnásobná dávka heparinu zvýšit naměřené hodnoty.

Ne. Separátorem doporučujeme jen pětkrát zakroužit.

Pokud budete separátor přesto převracet a část krve se zachytí na uzávěru, poklepejte separátorem jemně o stůl, aby se uvolnila. Množství krve, které se takto může zachytit, však není příliš velké a nebude mít negativní vliv na výsledky.

Do separátoru aplikujte 0,6–0,8 ml plné krve. Toto množství lze odečíst na kalibraci stříkačky, z níž vzorek aplikujete, nebo separátor naplňte po nejnižší rysku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kontrola se spouští na stanici IDEXX VetLab (ne z informačního systému ordinace), aby bylo možno vytisknout referenční rozsahy.

1. Klepněte na volbu Instruments (Přístroje) na hlavní obrazovce stanice IDEXX VetLab. Obrazovka Instruments se otevře.
2. Klepněte na kartu Catalyst Dx.
3. Klepněte na volbu Quality Control (Kontrola kvality).
4. Klepněte na používanou šarži kontroly a na tlačítko Run QC (Spustit kontrolní měření).
5. Klepněte na informace o kontrole kvality v seznamu Pending (Čekající operace) na hlavní obrazovce analyzátoru a pak na volbu Load (Založit).
6. Založte kontroly do přístroje podle pokynů obrazovce a pak klepněte na Run (Spustit).

Jakmile jsou výsledky hotové, můžete si je zobrazit některým z těchto způsobů:

 • Klepněte na tlačítko View (Zobrazit) ve zprávě View Results (ve výchozím nastavení se zobrazuje po dokončení analýzy). Otevře se obrazovka Records: Test Results (Výsledky testu).
 • Klepněte na dané měření kontrol v seznamu Recent Test Results (Výsledky nedávných testů) na hlavní obrazovce stanice IDEXX VetLab a pak klepněte na možnost View (Zobrazit).
 • Klepněte na tlačítko Records (Záznamy) na hlavní obrazovce stanice IDEXX VetLab, zvolte požadované kontrolní měření, klepněte na volbu View Records (Zobrazit záznamy), dále na požadovaný výsledek a pak na tlačítko View Results (Zobrazit výsledky).

Doporučujeme vzorky analyzovat do 30 minut po odběru. Pokud nikoli, separátor uzavřete víčkem, aby nedošlo k odpařování vzorku.

Separátory skladujte při pokojové teplotě s nasazeným zeleným víčkem. Chraňte před přímým slunečním světlem a nenechávejte blízko tepelných zdrojů.

Nechal jsem klipy či slidy přes noc venku. Nebude to vadit?

Pokud je ponecháte jednorázově při pokojové teplotě 24 hodin, vadit to nebude. To za předpokladu, že byly
po obdržení řádně skladovány.

 

Po obdržení slidů jsme je neuložili do chladničky a mrazničky, vadí to?

Jednorázových 24 hodin venku nevadí, pokud jste slidy obdrželi do 24 hodin po odeslání
(tj. nebyly vystaveny vyšší teplotě vice než 48 hodin celkem). Pokud si časem odeslání nejste jisti, poraďte se s naší zákaznickou podporou.

 

Nechali jsme slidy (s fialovým víčkem) v chladničce. Nebude to vadit?

Tyto slidy lze nechat mimo mrazničku jednorázově až 24 hodin. Pokud byly mimo mrazničku déle, doporučujeme je zlikvidovat.

 

Separátor plné krve s lithium-heparinem zajistí plazmu, kterou lze po analýze chemickým analyzátorem Catalyst Dx využít k dalším testům.

Pokud ve stříkačce zbyla po aplikaci potřebného objemu (0,6–0,8 ml) do separátoru nějaká krev, lze ji vypustit do jakékoli vzorkové zkumavky o vhodném objemu.

Inteligentní značky

Značky ve zprávách analyzátoru ProCyte Dx signalizují přítomnost abnormálních buněk, které nepatří do normálního hemogramu.

 

Hvězdička

Hvězdička signalizuje, že si analyzátor není jistý přítomností daného typu buněk.

 

Pomlčky

Pomlčky (--.--) signalizují, že analyzátor nemohl daný parametr změřit. V obou případech je vhodné vyšetřit krevní nátěr. Tyto značky slouží jako vnitřní kontroly upozorňující, že je vzorek nutno vyšetřit pod mikroskopem. 

Videa k analyzátorům: 

 • Venepunkce krční žíly u psů
 • Venepunkce krční žíly u koček
 • Venepunkce vena saphena medialis
   

Podívejte se na naše videa

Ne, tento analyzátor se stanicí VetLab nekomunikuje.

IDEXX není autorizovaným servisem pro tyto přístroje, takže jejich opravy zajišťovat nemůže, bude však záruční opravy a servis řešit ve spolupráci s výrobcem.

IDEXX bude nabízet majitelům SCA2000 slevu k nákupu přístroje Coag Dx.

Analyzátor Coag Dx k validaci testů každodenně automaticky provádí kontrolu interní elektroniky a teploty. Provede také kontrolu systému po každé jeho aktivaci a změření testu.

Měřit lze vzorky od celé řady živočišných druhů, validace však byla provedena pouze u těchto zvířat:

 • Psi a kočky: PT, Citrate PT, aPTT, Citrate aPTT
 • Koně: PT, Citrate PT

Ano. Spotřební materiál značky IDEXX lze použít i u analyzátorů IDEXX Coag Dx a SCA2000.

Umí analyzátory SNAPshot Dx odečítat testy SNAP fPL? 

Ano. Tyto analyzátory jsou schopny odečítat výsledky testů SNAP cPL a SNAP fPL.

Tyto proužky jsou validovány u moči psů, koček a koní.

U malých zvířat dávají dusitany vysoký počet falešně negativních reakcí, takže má výsledek proužku velmi omezenou hodnotu.

Proužky UA IDEXX měří tyto parametry:

 • pH
 • Bílkoviny
 • Ketony
 • Bilirubin
 • Leukocyty
 • Glukóza
 • Urobilinogen
 • Krev nebo hemoglobin

Proužky UA IDEXX lze použít pouze jednou.

Analyzátor IDEXX VetLab UA kalibrujte jednou týdně, a to pomocí kalibračních proužků IDEXX VetLab® UA™. Kalibrace trvá necelé dvě minuty. Pokyny ke kalibraci najdete v orientační příručce nebo návodu k obsluze.

Do této analýzy patří fyzikální, chemické a mikroskopické vyšetření moči:

 1. kontrola barvy a průzračnosti moči,
 2. měření relativní hustoty moči veterinárním refraktometrem,
 3. měření chemických vlastností moči (tj. pH, bilirubin, glukózy, okultní krvácení a ketony),
 4. mikroskopické vyšetření močového sedimentu.

Pětiprocentní glukóza se obvykle používá k substituci vody, ne k doplnění kalorií. S výjimkou velmi malých zvířat nelze počítat s tím, že podání 5% glukózy (200 kcal/l) zajistí potřebné kalorie na celý den. Pokud hrozí vznik sepse či dojde k hypoglykémii z jiné příčiny, lze přidat 100 ml 50 % glukózy (tj. 50 g) na 1 l roztoku Ringer-laktát, čímž vznikne 5 % roztok. V této situaci slouží glukóza ke kompenzaci suspektní nebo potvrzené hypoglykémie.

Podkožní podání lze využít k udržování hydratace u malých psů a koček, ale nestačí při akutní, těžké ztrátě tekutin (tj. při zjevném narušení cirkulujícího objemu). Tato cesta rovněž není vhodná u extrémně dehydrovaných nebo podchlazených zvířat; tam mohlo dojít k silné periferní vazokonstrikci, která zhorší absorpci tekutin. K subkutánnímu podání doporučujeme pouze izotonické kapaliny na bázi krystaloidu s laktátem jako prekurzorem bází (např. Ringerův roztok). Nízké pH a vysoký obsah acetátů u některých produktů značky Plasmalyte a roztoku Normosol R může zhoršit bolest, která subkutánní injekce doprovází. Pětiprocentní vodný roztok glukózy se k subkutánnímu podání obvykle nedoporučuje, protože při ekvilibraci extracelulární tekutiny s roztokem bez elektrolytu může dočasně dojít k narušení elektrolytické rovnováhy. Navíc existují obavy, že subkutánní podání krystaloidních roztoků s glukózou může (vinou bakteriální kontaminace při injekci) zvýšit predispozici zvířete k celulitidě.


Ozvěte se

Vyplňte prosím následující formulář a pracovníci naší podpory vám co nejdříve odpoví.

Správné zpracování osobních údajů považujeme za velmi důležité.
Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.