Zkratky


Referenční laboratoře IDEXX
OBJEVTE VÍCE

Referenční laboratoře IDEXX – informační materiály

Podpora referenční laboratoře

CZ +420 239 018 034

SK +421 268 622 417

Pondělí až pátek: 08:30 - 17:00

Objednání testů a spotřebního materiálu

Objednávkový formulář laboratorních pomůcek

Diagnostické Novinky: aktuální informace o inovacích a vzdělávání

Časté otázky

Společnost IDEXX Vám poskytuje vhodný obalový materiál pro každý typ vzorku. Zde se dočtete jak správně zabalit vzorky krve, tkání, moče a výkalů. Plus další praktické informace.

IDEXX Jak Spravne Balit Vzorky

 

Co mám dělat, když chci zaslat vzorek pro test, který není uveden na žádance testů?

Zavolejte prosím laboratoře IDEXX na čísle +420 239 018 034. Laboratoř provádí mnohé dodatečné nebo specializované testy.

Co mám dělat, když nemohu odebrat dost krve pro všechny testy, které si chci pro konkrétního pacienta vyžádat?

Zavolejte prosím laboratoř na čísle +420 239 018 034. Třeba vám budeme schopni poradit s výběrem priorit testování nebo nabídnout alternativy a pomoci vám se zápisem priorit na žádanku.

Co mám dělat, mám-li dotaz o zaslaném vzorku nebo interpretaci výsledku?

Pokud odpověď na vaši otázku není v tomto oddíle častých otázek, zavolejte laskavě laboratoře IDEXX na čísle +420 239 018 034. Náš tým internistů vám poradí s diagnostickým testováním, interpretací laboratorních výsledků a léčbou vašich psích a kočičích pacientů. Pro všechny ostatní druhy zvířat vyberte prosím volbu 1. Náš tým zákaznické podpory a administrativní tým vám navíc pomohou s otázkami ohledně obecných informací včetně zasílání vzorků, zatímco vedoucí laboratoře a laboranti zodpoví dotazy na konkrétní vybavení nebo testovací postupy.

Zavolejte laskavě laboratoře IDEXX na čísle +420 239 018 034

Náš tým internistů vám poradí s diagnostickým testováním, interpretací laboratorních výsledků a léčbou vašich psích a kočičích pacientů. Náš tým zákaznické podpory a administrativní tým vám navíc pomohou s otázkami ohledně obecných informací včetně zasílání vzorků, zatímco vedoucí laboratoře a laboranti zodpoví dotazy na konkrétní vybavení nebo testovací postupy.

Jaký je minimální objem potřebný pro kompletní krevní obraz?

Používáte-li standardní 1,3ml zkumavku s EDTA (s růžovým uzávěrem), naplňte ji prosím až po plnicí čárku, aby byl vzorek kvalitní. Vždy zašlete nátěr.

 

Jaký je minimální objem séra potřebný pro biochemický screening?

Je třeba nejméně 0,5 ml séra.

 

Jaký je minimální objem séra potřebný pro stanovení kortizolu?

Je třeba nejméně 0,5 ml séra.

 

Jaký je minimální objem potřebný pro stanovení celkového T4 a volného T4?

Je třeba nejméně 0,6 ml séra.

 

Jaký je minimální objem potřebný pro koagulační profil?

Pro zjištění PT/PTT je kriticky důležitý poměr krve k antikoagulantu (citrátu) (1 díl citrátu : 9 dílům krve). Zkumavky o objemu 1 ml se zeleným uzávěrem, které poskytujeme, je třeba naplnit 1 ml krve. Naplňte je prosím do správné úrovně a přesvědčte se, že nejsou prošlé.

Shluky destiček se tvoří při odběru krve, během uchovávání ve zkumavce s EDTA nebo během přípravy krevního nátěru. Představují normální adhezní tendenci destiček a jsou „artefakty“ v tom smyslu, že nejsou přítomny v cirkulující krvi pacienta. Shlukování se stává důležitým při interpretaci počtu destiček. Nejsou-li destičky rovnoměrně rozptýleny ve vzorku, může při jejich počítání dojít k podcenění skutečného počtu destiček. Laboranti laboratoří IDEXX vyhodnotí krevní nátěr z každého vzorku pro kompletní krevní obraz (complete blood count, CBC).

Shlukování destiček lze minimalizovat „čistým vpichem“ při odběru krve, okamžitým přemístěním krve do zkumavky s EDTA a jejím opatrným zamícháním. Někdy ani to nestačí zabránit shlukování destiček. Pokud má krev pacienta opakovaně příliš mnoho shluků destiček na přesné stanovení počtu destiček, lze vzorek krve odebrat do stříkačky vypláchnuté heparinem předtím, než jej přemístíte do zkumavky s EDTA (s růžovým uzávěrem). Shlukování destiček se snižuje při používání vzorků z krční žíly, kdykoli je to možné.

Ano.

Správné zacházení se vzorkem je kriticky důležité. Krev je třeba odstředit, jakmile se vytvoří sraženina. Sérum je nutno dekantovat a uchovávat v chladu. Hemolýza ovlivní výsledky. Dojde-li k hemolýze vzorku, je třeba odebrat čerstvý vzorek. Pro diagnostiku inzulinomu je třeba inzulin měřit při hladině glukózy v krvi < 60 mg/dl. Stanovení koncentrace glukózy v séru nebo plazmě (zkumavka s šedým uzávěrem) je zahrnuto v ceně stanovení inzulinu.

Pro diagnózu inzulinomu je třeba zaslat zkumavku se vzorkem s fluoridem a šťavelanem spolu se separovaným sérem po 12–14 hodinovém lačnění nebo pokud analýza na klinice naznačila přítomnost hypoglykémie. Vzorek s fluoridem se používá na kontrolu glukózy v krvi a umožňuje výpočet upraveného poměru inzulin : glukóza.

Vyžádejte si další informace o konkrétním produktu či službě.
Náš zástupce vám pomůže s každým krokem procesu.