Zkratky


Zákaznická linka společnosti IDEXX​

CZ: +420 239 018 034 / SK: +421 268 622 417


Prosím, nejprve vytočte uvedené telefonní číslo a následně zvolte v telefonním menu číslice odpovídající tématu Vašeho dotazu. Např. pro technickou podporu analyzátorů zvolte nejdříve 1 a následně 2.

Doporučujeme vyslechnout celou nabídku, jelikož telefonní menu se může měnit.
Prosíme o pochopení, že informace o konkrétním vyšetření či nálezu můžeme poskytnout pouze ošetřujícímu veterinárnímu lékaři.
 

1. Technická podpora inhouse analyzátorů, dotazy k referenční laboratoři, diagnostické konzultace


Submenu:​
  1. Referenční laboratoř (např. přidání testu/vyšetření)
  2. Analyzátory (potíže s analyzátory/chybová hlášení, pomoc s jejich údržbou, Offline/odpojené přístroje, Interlink, Smart Servis)
  3. Online portály a služby (aplikace VetConnect plus, My IDEXX/registrace, eshop, IDEXX Learning Center)
  4. Diagnostické konzultace (konzultace konkrétních případů, laboratorních výsledků, pomoc s diagnostickými postupy, s výběrem testů, se správným odběrem vzorků apod.)

2. Objednávky​


Submenu:​
  1. Spotřební materiál pro Referenční laboratoř (zkumavky, žádanky, přepravní krabice apod.)
  2. Spotřební materiál pro IDEXX analyzátory (slidy, SNAP testy apod.)

3. Fakturace


Submenu:​
  1. Referenční laboratoř (faktury za využití IDEXX Referenční laboratoře, dobropisy apod.)
  2. IDEXX analyzátory (faktury za spotřební materiál do IDEXX přístrojů, za testování na přístroji ProCyte One, servisní smlouvy „EMA“, dobropisy, apod.)

IDEXX Hotline

Po - Pá 08:30 - 17:00 hod.

CZ: +420 239 018 034
SK: +421 268 622 417

IDEXX Medicínské konzultace

Po - Pá 08:30 - 16:30 hod.

CZ: +420 239 018 034
SK:+421 268 622 417

konzultace@idexx.com

IDEXX sp. dodržuje řádné zpracování osobních údajů. Seznamte se s našimi zásadami ochrany osobních údajů. WITH IDEXX dodržuje řádné zpracování osobních údajů. Seznamte se s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

A budete mít přehled o inovacích a vzdělávání