Referenční laboratoře IDEXX
DALŠÍ INFORMACE

Female veterinarian during an feline examination

Testy zdraví srdce

Test Cardiopet proBNP – test zdraví srdce u psů a koček

Zjistěte více informací o zdraví srdce vašich psích a kočičích pacientů pouhým jednoduchým odběrem krve.

Zlepšete léčbu a monitorování svých pacientů-kardiaků přidáním testu Cardiopet proBNP do protokolu péče o kardiaky.

Kontaktujte nás

Vybrané testy


Test Cardiopet proBNP

Test Cardiopet proBNP poskytuje kvantitativní vyhodnocení zdraví srdce u psů a koček měřením koncentrace NTproBNP, který uvolňují myocyty srdečního svalu v reakci na napínání a stres.

Požádejte o test Cardiopet proBNP jako součást vyšetření srdce při objednávce rutinního rozboru krve.
  • U psů – zjistěte výchozí hodnotu pro monitorování poté, co poprvé uslyšíte srdeční šelest.
  • U koček – provádějte screening koček s rizikem onemocnění srdce bez ohledu na výskyt klinických známek
     
Běžné kódy testu Cardiopet proBNP
  • CBNP – test Cardiopet proBNP u psů (ABNP pro „Add on“ (dodatečný))
  • FBNP – test Cardiopet proBNP Test u koček (ABNF pro „Add on“ (dodatečný))
Realizovatelné

Zlepšete péči o pacienty včasnou detekcí a léčbou pomocí snadno pochopitelných kvantitativních výsledků a interpretačních kritérií, které řídí další kroky.

Minimálně invazivní

Objednejte jako samostatný test nebo součást biochemického/CBC profilu. Test Cardiopet proBNP vyžaduje pouze malé množství krve, a protože není zapotřebí zvláštní zkumavka, je proces zaslání vzorku jednoduchý a snadný.

Cenově efektivní

Podpořte tímto jednoduchým vyšetřením krve své doporučení dalších diagnostických procedur, které mohou být nákladné, nebo doporučení odborného vyšetření u specialisty.

Podpora

CZSK +49 1802 838 633

Nabídka testů

Prohlédněte si nabídku „Testy“, kde naleznete úplný seznam nabídek referenčních laboratoří IDEXX.

Testování pomocí PCR je služba prováděná na základě smlouvy se společností Roche Molecular Systems, Inc.