Zkratky


Referenční laboratoře IDEXX
OBJEVTE VÍCE

Female veterinarian during an feline examination

Testy zdraví srdce

Test Cardiopet proBNP – test zdraví srdce u psů a koček

Zjistěte více informací o zdraví srdce vašich psích a kočičích pacientů pouhým jednoduchým odběrem krve.

Zlepšete léčbu a monitorování svých pacientů-kardiaků přidáním testu Cardiopet proBNP do protokolu péče o kardiaky.

Kontaktujte nás

Vybrané testy


Test Cardiopet proBNP

Test Cardiopet proBNP poskytuje kvantitativní vyhodnocení zdraví srdce u psů a koček měřením koncentrace NTproBNP, který uvolňují myocyty srdečního svalu v reakci na napínání a stres.

Požádejte o test Cardiopet proBNP jako součást vyšetření srdce při objednávce rutinního rozboru krve.
  • U psů – zjistěte výchozí hodnotu pro monitorování poté, co poprvé uslyšíte srdeční šelest.
  • U koček – provádějte screening koček s rizikem onemocnění srdce bez ohledu na výskyt klinických známek
     
Běžné kódy testu Cardiopet proBNP
  • CBNP – test Cardiopet proBNP u psů (ABNP pro „Add on“ (dodatečný))
  • FBNP – test Cardiopet proBNP Test u koček (ABNF pro „Add on“ (dodatečný))
Realizovatelné

Zlepšete péči o pacienty včasnou detekcí a léčbou pomocí snadno pochopitelných kvantitativních výsledků a interpretačních kritérií, které řídí další kroky.

Minimálně invazivní

Objednejte jako samostatný test nebo součást biochemického/CBC profilu. Test Cardiopet proBNP vyžaduje pouze malé množství krve, a protože není zapotřebí zvláštní zkumavka, je proces zaslání vzorku jednoduchý a snadný.

Cenově efektivní

Podpořte tímto jednoduchým vyšetřením krve své doporučení dalších diagnostických procedur, které mohou být nákladné, nebo doporučení odborného vyšetření u specialisty.

Podpora

CZ +420 239 018 034
CS-Czech-Slovakia@idexx.com
SK +421 268 622 417
CS-Czech-Slovakia@idexx.com

Po - Pá 08:30 - 17:00 hod

Nabídka testů

Prohlédněte si nabídku „Testy“, kde naleznete úplný seznam nabídek referenčních laboratoří IDEXX.

Testování pomocí PCR je služba prováděná na základě smlouvy se společností Roche Molecular Systems, Inc.