Zkratky


Nabídka testů používaných v ordinaci

Prohlédněte si naši komplexní nabídku testů, které lze použít u našich zařízení používaných v ordinacích.

Tyto analyty lze testovat na systémech IDEXX používaných v ordinaci:

Albumin ALB Albumin je důležitým regulátorem osmotické rovnováhy v těle a rovněž slouží jako nosič pro látky se silnou vazbou na protein (např. vápník, tyroxin, mastné kyseliny a některé léky).
Poměr albumin – globulin ALB/GLOB Poměr albumin/globulin je množství albuminu v séru vydělené množstvím globulinů. Tento parametr se používá ke zjištění příčin změn v celkových sérových bílkovinách.
Alkalická fosfatáza ALP Alkalická fosfatáza je indikátorem především cholestatického onemocnění jater. Její hladina také stoupá při těžké destrukci kostní tkáně a indukci tvorby kortikoidů.
Alaninaminotransferáza ALT Alaninaminotransferáza je buněčný enzym, který se uvolňuje při poškození jaterních buněk. Její hladina také může mírně růst při svalovém zranění a onemocnění gastrointestinálního traktu.
Amyláza AMYL Amyláza je enzym, vznikající převážně v pankreatu k trávení sacharidů ve střevě.
Aspartát aminotransferáza AST Aspartátaminotransferáza je buněčný enzym, jehož hladina stoupá především při poškození jater a svalů.
Bilirubin TBIL Bilirubin je indikátorem onemocnění jater, onemocnění žlučníku nebo hemolýzy.
Močovinový dusík v krvi BUN Tato látka je produkována v játrech a vylučována ledvinami. Je indikátorem dysfunkce jater a ledvin.
Vápník Ca Vápník je iont, který organismus potřebuje pro četné intracelulární i extracelulární funkce. Je také hlavní složkou kostní struktury.
Cholesterol CHOL Cholesterol je jedním z hlavních tuků v těle. Hraje významnou roli jako součást buněčných membrán.
Chlór Cl Nejhojnější aniont v extracelulární tekutině. Je zapotřebí k zajišťování acidobazické rovnováhy, transportu tekutin v buňce a funkce nervů.
Kreatinkináza CK Kreatinkináza je enzym ze svalů. Zvýšení její hladiny signalizuje její únik ze svalových buněk, často v důsledku zánětu nebo traumatu svalu. Alternativní název je kreatinfosfokináza (CPK).
C-reaktivní protein CRP C-reaktivní protein je protein akutní fáze, který je přesným, vysoce specifickým a citlivým indikátorem systémového zánětu u psů.
Fruktosamin FRU Glykosylovaný protein, který slouží ke sledování kompenzace diabetes mellitus. Používá se zejména u kočkovitých šelem, u nichž samotná glykémie hodně kolísá kvůli stresu z odběru krve (dochází k uvolnění kortizolu, který stimuluje sekreci glukózy).
Gama-glutamyl transferáza GGT Tento enzym je markerem cholestatického onemocnění jater.
Globulin GLOB Globuliny jsou syntetizovány v játrech, ale i buňkami imunitního systému (gamaglobuliny). Mají v těle mnoho životně důležitých funkcí, např. udržování osmotické rovnováhy, funkce imunitního systému a zánětlivé reakce.
Glukóza GLU Glukóza je základním zdrojem energie v těle.
Laktát LAC Slouží jako indikátor metabolických poruch.
Laktátdehydrogenáza LDH Slouží jako indikátor poškození jater, srdce nebo kosterního svalstva.
Lipáza LIPA Lipáza je enzym, vznikající převážně v pankreatu k trávení tuků ve střevě.
Magnezium Mg Hořčík je kationt vyskytující se především v buňkách, a je důležitou součástí mnoha enzymatických reakcí.
Fenobarbital PHBR Fenobarbital je barbiturát, podávaný k tlumení epileptických záchvatů. Sérové koncentrace fenobarbitalu se měří k posouzení, zda byla dosažena terapeutická koncentrace či zda tato není toxická.
Fosfor PHOS Fosfor je nezbytný pro výrobu energie, syntézu bílkovin a udržování acidobazické rovnováhy v těle. Je také důležitou složkou kostí.
Draslík K Draslík je intracelulární iont, zodpovědný za udržování rovnováhy tekutin a elektrolytů. Je nezbytný pro funkci svalů a nervů.
Progesteron PROG Další informace k testu progesteron najdete zde.
SDMA SDMA Další informace k testu SDMA najdete zde.
Sodík Na Sodík je nejhojnější kationt v extracelulární tekutině. Podílí se na regulaci objemu tekutin v krevním řečišti.
Celkový protein TP Celkový protein v krvi se primárně skládá z albuminu a globulinů (viz interpretační souhrny k jednotlivým látkám) s menším podílem koagulačních proteinů a fibrinogenu.
Celkový T4 T4 Screening, diagnostika a léčba poruch štítné žlázy
Triglyceridy TRIG Indikátor nežádoucích změn lipidového metabolismu
Kyselina močová URIC Indikátor intenzity u onemocnění ledvin v populacích ptáků (a u dalmatinů).
Parametr Popis
HCT (haematocrit) Na každé zprávě
RBC (red blood cell count)
  • Důležitý doplněk k hematokritu
  • Přesné měření umožňuje přesné výpočty MCH a MCHC.
HGB (haemoglobin) Na každé zprávě
RETIC, % RETIC (abs. a procentní počet retikulocytů) Retikulocyty jsou nezbytnou součástí těla a zlatým standardem při posouzení, zda je chudokrevnost regenerativního nebo neregenerativního typu.
MCV (mean cell volume) Sériová měření umožňuje lepší sledování progrese a regrese nemoci.
RDW (šíře distribuce erytrocytů)
  • Objektivní měření kolísání u velikosti erytrocytů (anisocytóza)
  • Umožňuje lépe sledovat průběh a regresi nemoci.
MCHC (mean cell haemoglobin concentration) Na každé zprávě
MCH (mean cell haemoglobin) Na každé zprávě
PLT (platelet count) Analyzátor ProCyte Dx nabízí mnohem přesnější počty trombocytů než ryze impedanční čítače.
MPV, PDW, PCT (průměrný objem trombocytů, šíře distribuce trombocytů, trombocytový hematokrit) Usnadňuje charakterizaci trombocytárních abnormalit (např. zda kostní dřeň reaguje na periferní poptávku po trombocytech).
WBC (white blood cell count) Na každé zprávě

Monocytes (% and #)

Lymphocytes (% and #)

  • Usnadňuje diagnostiku zánětlivých onemocnění s výraznou aktivací makrofágů.
  • Rozlišení monocytů a lymfocytů usnadňuje detekci vlivů a příčin vyšších hladin glukokortikoidů (např. stres, podávání steroidů, hyperadrenokorticismus).
Neutrophils (% and #) Důležité pro identifikaci některých typů zánětlivých onemocnění a jejich závažnosti, jakož i sledování progrese a regrese zánětu.
Band Neutrophils

Tyčky se sledují, když existuje podezření na jejich přítomnost ve vzorku. Ta je dobrým ukazatelem zánětu.

Eosinophils (% and #)
  • Důležité k detekci systémové hypersenzitivity, ať už je příčinou dirofilarióza, dermatitida způsobená blechami, kočičí astma, alergická gastroenteritida či něco jiného.
  • Analyzátor ProCyte Dx detekuje eozinofily u kočkovitých i psovitých šelem.
Basophils (% and #) Toto může být přínosem při detekci systémové hypersenzitivity i akutní alergické reakce.
nRBCs (nucleated red blood cells) nRBC se sledují, když existuje podezření na jejich přítomnost ve vzorku. Tyto buňky signalizují poškození kostní dřeně nebo extrémní zvýšení produkce erytrocytů, což obojí vyžaduje rychlou intervenci lékaře.
Analýza tekutin Možnost analýzy tělesných tekutin, což zajistí okamžité počty buněčných populací a usnadní klasifikaci tekutin.
TNCC (celkový počet jaderných buněk) Počet všech buněk s jádrem v tělesných tekutinách, včetně leukocytů, jaderných erytrocytů a benigních i maligních somatických buněk, například mezoteliálních a epiteliálních.
Granulocyty (% a abs. počet) Jaderné buňky včetně všech tří typů granulocytů: neutrofilů, eozinofilů a bazofilů
Agranulocyty (% a abs. počet) Jaderné buňky včetně těch, které se nepočítají do granulocytů: lymfocytů, monocytů, makrofágů, mezoteliálních buněk, nádorových buněk atd.
Erytrocyty Počet všech erytrocytů bez jádra

Poznámka: Počet měřených parametrů se může lišit podle druhu zvířete.

Testy Onemocnění Přínos
SNAP Cortisol Cushingův syndrom
Addisonova nemoc
Umožňuje screening nemoci a sledování při dlouhodobé léčbě, kterou tak lze rychle upravovat podle potřeby.
SNAP cPL pankreatitida u psů Umožňuje potvrzení nebo vyloučení pankreatitidy u psů.
SNAP 4Dx dirofilárie
ehrlichióza
lymská borelióza
anaplasmóza
Umožňuje screening dirofilárie a tří klíšťových onemocnění najednou.
SNAP FIV/FeLV Combo virus kočičí leukémie
virus kočičí imunodeficience
Umožňuje screening obou nemocí z jednoho vzorku krve.
SNAP fPL kočičí pankreatitida Umožňuje potvrzení nebo vyloučení pankreatitidy u koček.
SNAP Leishmania leishmanie Výsledky přímo na klinice za pouhých 6 minut. Umožňuje maximální přesnost výsledků při použití pozitivní i negativní kontroly.
SNAP Giardia Lamblie

Detekuje rozpustné antigeny prvoků Giardia lamblia – už není třeba hledat dobře skryté cysty na sklíčkách. Žádná časově náročná příprava vzorků – snadné měření souběžně s flotační metodou.

SNAP Parvo parvovirus Výsledky v ordinaci za 8 minut. Nereaguje zkříženě s modifikovanými živými vakcínami
SNAP Feline proBNP stav srdce Cenově dostupná metoda ke kontrole pacientů s kardiovaskulárními rizikovými faktory
Angio Detect Angiostrongylus vasorum

Přesné výsledky z krve přímo na klinice za pouhých 15 minut. Zjednodušuje život personálu i klientům.

Parametr Konvenční jednotky Jednotky SI Doplňkové jednotky
SG (specific gravity) Měření refraktometrem
pH 5
6
6,5
7
8
9
5
6
6,5
7
8
9
5
6
6,5
7
8
9
LEU (leukocyty)
Veškeré měření leukocytů u psů ověřte mikroskopicky.
neg
25 leu/μl
100 leu/μl
500 leu/μl
neg
25 leu/μl
100 leu/μl
500 leu/μl
neg
1+
2+
3+
PRO (protein) neg
TR
30 mg/dl
100 mg/dl
500 mg/dl
neg
TR
0,3 g/l
1,0 g/l
5,0 g/l
neg
TR
1+
2+
3+
GLU (glucose) neg
50 mg/dl
100 mg/dl
300 mg/dl
1000 mg/dl
neg
3 mmol/l
6 mmol/l
17 mmol/l
56 mmol/l
neg
1+
2+
3+
4+
KET (ketone) neg
15 mg/dl
50 mg/dl
150 mg/dl
neg
1,5 mmol/l
5 mmol/l
15 mmol/l
neg
1+
2+
3+
UBG (urobilinogen) norm
1 mg/dl
4 mg/dl
8 mg/dl
12 mg/dl
norm
7 μmol/l
70 μmol/l
140 μmol/l
200 μmol/l
norm
1+
2+
3+
4+
BIL (bilirubin) neg
1 mg/dl
3 mg/dl
6 mg/dl
neg
17 μmol/l
50 μmol/l
100 μmol/l
norm
1+
2+
3+
BLD (blood/hemoglobin) neg
10 ery/μl
25 ery/μl
50 ery/μl
250 ery/μl
neg
10 ery/μl
25 ery/μl
50 ery/μl
250 ery/μl
neg
1+
2+
3+
4+

Poznámka: UA analyzátor IDEXX VetLab neměří a netiskne parametry NIT (dusičnany) a SG (specifická hmotnost).