Zkratky


Dohoda o rozšířené údržbě (Extended Maintenance Agreement, EMA)

Udrží vás v optimální kondici pro pacienty, majitele a ordinaci.

Nedostižná zákaznická podpora. Bezplatné příležitosti ke vzdělávání. Kompletní ochrana přístrojů Společnost IDEXX vás hrdě podporuje nejrozsáhlejším programem podpory a služeb v oboru, co se týče vašeho vybavení na klinice, takže vaše praxe může zůstat v provozu za všech okolností.

Komplexní služby a podpora. Naprostý klid mysli.


Zajistěte si co nejrozsáhlejší možnosti služeb a podpory – využijete tak výhody, které přináší pouze klid mysli.

Podpora IDEXX 
 • Terénní technická podpora
 • Vyhrazená podpora prodeje
 • Síť lékařské podpory s přístupem k certifikovaným veterinárním odborníkům
 • Průběžné investice do výzkumu a vývoje
 • Technologie splňující zlatý standard
 • Podpora referenčních laboratoří IDEXX při potvrzovacím testování
 • Pravidelné aktualizace softwaru
Vzdělávání IDEXX
 • Vzdělávání IDEXX
  (kredity pokračujícího vzdělávání, webináře, kurzy online)
 • Lékařské a technické informace pro personál
 • Školení práce s přístroji přímo na klinice a online
 • Úplné školení personálu ve vaší ordinaci
 • Vzdělávací materiály pro majitele domácích mazlíčků
 • Místní semináře
 • Lékařské konzultace / pomoc s interpretací výsledků
Služby IDEXX (s platnou EMA)​​​​​​​
 • Program IDEXX SmartService
 • Oprava nebo výměna přístrojů
 • Dodávka náhradního vybavení přes noc
 • Zásilky náhradních přístrojů
 • Bezplatné aktualizace v místě poskytování služeb (kde jsou dostupné)
 • Flexibilní možnosti platby a fakturace (s )
 • Automatické prodlužování dohody
 • Můžete ji kdykoli vypovědět

Další informace o podpoře, vzdělávání a službách společnosti IDEXX obdržíte od vašeho zástupce nebo na čísle:
CZ +420 239 018 034; SK +421 268 622 417

.