Zkratky


Videa k analyzátorům

Údržba

Jakou údržbu doporučujete?

Zavírání dvířek

Jak manuálně otevřít a zavřít dvířka analyzátoru Catalyst Dx?

Vyjímání slidů

Jak manuálně vyjmout slidy?

Správné usazení závory

Jak opravit pozici závory v přístroji

Výměna filtru

Vyměňte filtr LaserCyte.

Kontrola jehly

Odstranění krytu a kontrola jehly

Péče o činidla

Výměna činidla u ProCyte Dx

Údržba referenční elektrody

Proč se neobjevil výsledek?

Možná bude potřeba propláchnout pipetu

Proč nelze vložit nebo vyjmout slidy?

Proč se neobjevil výsledek?

Možná bude nutné provést kapkový test

Videa k analyzátorům

Údržba

Jakou údržbu doporučujete?

Zavírání dvířek

Jak manuálně otevřít a zavřít dvířka analyzátoru Catalyst Dx?

Vyjímání slidů

Jak manuálně vyjmout slidy?

Správné usazení závory

Jak opravit pozici závory v přístroji

Výměna filtru

Vyměňte filtr LaserCyte.

Kontrola jehly

Odstranění krytu a kontrola jehly

Péče o činidla

Výměna činidla u ProCyte Dx

Údržba referenční elektrody

Proč se neobjevil výsledek?

Možná bude potřeba propláchnout pipetu

Proč nelze vložit nebo vyjmout slidy?

Proč se neobjevil výsledek?

Možná bude nutné provést kapkový test