Zkratky


IDEXX Hematology

Informační materiály k hematologickým testům IDEXX

Jak připravit vzorky pro analyzátor ProCyte Dx

Postup odběru krve a přípravy vzorků

Procyte Dx blood collection step 1

1. Použijte zkumavku s EDTA, kterou lze uchytit v adaptéru (13 x 75 mm, 1,3 ml, 650 μl). 

Procyte Dx blood collection step 2.

2. Odeberte vzorek stříkačkou nebo systémem pro podtlakový odběr.

Procyte Dx blood collection step 3.

3. Natáhněte vzorek a v případě potřeby přeneste do vhodné zkumavky.

Procyte Dx blood collection step 4.

4. Převrácením zkumavku promíchejte.

Doplňte si hematologické testy prováděné na klinice o vysoce kvalitní krevní nátěry

Pokyny
 1. Použijte čerstvou, dobře promíchanou antikoagulovanou krev, abyste zajistili dostatečnou kvalitu vzorků.
 2. Roztěrové sklíčko udržujte stále přibližně v úhlu 30°.
 3. Vzorek rozetřete jedním plynulým a hladkým pohybem.
   
Tipy
 • Krevní nátěr použijte, pokud výsledky neodpovídají klinickému obrazu.
 • Dbejte na to, aby byl nátěr symetrický, v jedné vrstvě a aby měl jemně rozeklané okraje.
 • Vzorek skladujte maximálně čtyři hodiny, aby nedošlo ke zhoršení kvality.
 • Rychle sklíčka osušte (volně na vzduchu nebo ventilátorem či fénem bez ohřívání vzduchu).

Jak měřit vzorky na analyzátoru ProCyte Dx

 
 1. Zahajte zpracování vzorku na stanici IDEXX VetLab a potvrďte informace o pacientovi.
 2. Umístěte vzorek do analyzátoru ProCyte Dx.
 3. Stiskněte tlačítko Start na analyzátoru.
Potřebujete další pomoc? Zavolejte na naši podporu. Telefon: ČR +420 239 018 034 | SK +421 268 622 417.

Interpretace výsledků krevního obrazu z analyzátoru ProCyte Dx

Cytogramy

Cytogramy usnadní odhalení abnormalit ve vzorcích pacientů. Každý bod na diagramu představuje jednu buňku daného typu. Celkový pohled tak poskytuje představu o morfologii buněk.

Jak interpretovat cytogramy


Interpretace cytogramů hematologického analyzátoru

Interpretační pomůcky

Interpretační pomůcky jsou zprávy usnadňující interpretaci krevního obrazu, které systém generuje na základě datových trendů. Jsou uvedeny v komplexní zprávě o pacientovi generované stanicí IDEXX VetLab.

ProCyte Dx interpretační pomůcky

Referenční intervaly

Grafické zobrazení referenčních intervalů pro jednotlivé živočišné druhy si lze otevřít na stanici IDEXX VetLab a v aplikaci VetConnect PLUS.

ProCyte Dx reference intervals

Údržba analyzátoru ProCyte Dx

Provedení měsíčního proplachu

 

 

 1. Připravte si čistící roztok ProCyte Dx® Hydro Clean nebo  5% roztok bělidla smícháním filtrovaného, neparfemovaného
  bělidla s destilovanou/deionizovanou vodou  (nesmí být starší než jeden týden).
 2. Na provedení si vyhraďte 25 minut času.
 3. Postupujte podle podrobných pokynů v návodu k přístroji.
   

Poznámka: Pomocí tohoto postupu lze odstranit nečistoty a zkontrolovat funkci analyzátoru.

Kontrolu kvality provádějte jednou měsíčně

Run a ProCyte Dx quality control once a month

 

 1. Použijte lahvičku kontroly e-CHECK (XS) (ProCyte Dx kontrola kvality) temperovanou při pokojové teplotě po dobu nejméně 15 minut.
 2. Založte adaptér kontroly do zásuvky na vzorky a vložte lahvičku kontroly.
 3. Postupujte podle podrobných pokynů v návodu k přístroji.
   

Poznámka: Tímto měřením ověříte spolehlivost analyzátoru a systému činidel.

Výměna reagenčního packu, pokud dochází nebo došlo k expiraci

 

 

 1. Odklopte horní kryt; neměňte pořadí činidel.
 2. Při vyjímání a ukládání lahviček dbejte na to, aby nedošlo k poškození horního bloku s hadičkami (Quick-Connect Top).
 3. Postupujte podle podrobných pokynů v návodu k přístroji.
   

Tip: Chcete-li činidla využít do poslední kapky, vypněte na stanici IDEXX VetLab varování před nízkou hladinou činidla („Reagent Low“).

Filtr ventilátoru čistěte jednou měsíčně

Technician cleaning the ProCyte Dx fan filter once a month
 
 1. Vypněte analyzátor a otevřete kryt na pravé straně.
 2. Vyjměte filtr ventilátoru a vyčistěte jej vysavačem.
 3. Vraťte filtr zpět a zavřete kryt.
   

Tip: Čištění si naplánujte na dobu, kdy (jednou týdně) provádíte restart systému.

Časté otázky k analyzátoru ProCyte Dx

K zajištění optimálního výkonu analyzátoru je nutné provádět řadu úkonů údržby i diagnostiky.

 • Každých 24 hodin: Přepněte analyzátor do pohotovostního režimu. Po jeho ukončení přístroj automaticky spustí dvě operace – automatické oplachování a kontrolu na pozadí). Ty zaberou přibližně osm minut.
 • Každý týden: Restartujte analyzátor a výpočetní jednotku (IPU). 
 • Každý měsíc: Vyčistěte vzduchový filtr, proveďte oplachování a proveďte kontrolu kvality pomocí e-CHECK (XS) L2. 
 • Podle potřeby: Vyměňte pack reagencií a barviv.
   
Podrobné pokyny:

Packy reagencií a barviv a příslušenství k testům pro analyzátor ProCyte Dx lze objednat na příslušné webové stránce IDEXX. K objednání se stačí přihlásit do účtu nebo si jej vytvořit – zvládnete to ještě dnes.

Získání výsledků z analyzátoru ProCyte Dx trvá pouze 2 minuty.

Podpora

Kontaktujte nás

Potřebujete další pomoc? Od naší podpory dostanete odpovědi a informace k produktům ještě dnes.

CZ +420 239 018 034
SK +421 268 622 417

Kurzy

Zkuste naše bezplatné kurzy o obsluze analyzátorů ProCyte Dx. Podívejte se také na instruktážní filmy o pracovních protokolech a postupech.

Najít kurz

Jak připravit vzorky pro analyzátor ProCyte One

Postup odběru krve a přípravy vzorků

Procyte One blood collection step 1.

1. Používejte buď zkumavku ošetřenou EDTA, nebo mikrozkumavku.

Procyte Dx blood collection step 2.

2. Odeberte vzorek stříkačkou nebo systémem pro podtlakový odběr.

Procyte Dx blood collection step 3.

3. Natáhněte vzorek a v případě potřeby přeneste do vhodné zkumavky.

Procyte Dx blood collection step 4.

4. Převrácením zkumavku promíchejte.

Doplňte si hematologické testy prováděné na klinice o vysoce kvalitní krevní nátěry

Pokyny
 1. Použijte čerstvou, dobře promíchanou antikoagulovanou krev, abyste zajistili dostatečnou kvalitu vzorků.
 2. Roztěrové sklíčko udržujte stále přibližně v úhlu 30°.
 3. Vzorek rozetřete jedním plynulým a hladkým pohybem.
   
Tipy
 • Krevní nátěr použijte, pokud výsledky neodpovídají klinickému obrazu.
 • Dbejte na to, aby byl nátěr symetrický, v jedné vrstvě a abyměl jemně rozeklané okraje.
 • Vzorek skladujte maximálně čtyři hodiny, aby nedošlo ke zhoršení kvality.
 • Rychle sklíčka osušte (volně na vzduchu nebo ventilátorem či fénem bez ohřívání vzduchu).

Jak měřit vzorky na analyzátoru ProCyte One

 
 1. Zahajte zpracování vzorku na stanici IDEXX VetLab a potvrďte informace o pacientovi.
 2. Zkumavku se vzorkem 10krát převraťte a vzorek promíchejte s antikoagulantem, do předního slotu podavače
  vzorků.
 3. Podavač zavřete a stiskněte tlačítko Start na čelním panelu analyzátoru.
Potřebujete další pomoc? Zavolejte na naši podporu. Telefon: CZ +420 239 018 034 | SK +421 268 622 417.

Interpretace výsledků krevního obrazu z analyzátoru ProCyte One

Cytogramy

Cytogramy usnadní odhalení abnormalit ve vzorcích pacientů. Každý bod na diagramu představuje jednu buňku daného typu. Celkový pohled tak poskytuje představu o morfologii buněk. 

Interpretace bodových grafů ProCyte One
Interpretace koňských bodových grafů ProCyte One

Interpretační pomůcky

Interpretační pomůcky jsou zprávy usnadňující interpretaci krevního obrazu, které systém generuje na základě datových trendů. Jsou uvedeny v komplexní zprávě o pacientovi generované stanicí IDEXX VetLab.

jak správně interpretovat poznámky

Referenční intervaly

Grafické zobrazení referenčních intervalů pro jednotlivé živočišné druhy si lze otevřít na stanici IDEXX VetLab a v aplikaci VetConnect PLUS.

ProCyte One reference intervals for the IDEXX VetLab Station

Údržba analyzátoru ProCyte One

Díky kontrolám IDEXX SmartQC už nemusíte při kontrole kvality hádat

 

IDEXX SmartQC Control je speciálně vyvinutý materiál určený ke kontrole kvality, který je umístěn v podavači vzorků a je pravidelně spouštěn za účelem sledování funkčnosti analyzátoru ProCyte One.

Jakmile materiál v lahvičce dojde nebo vyprší její platnost, systém vás vyzve k její výměně.

 1. Otevřete podavač vzorků.
 2. Vyjměte prázdnou nebo expirovanou lahvičku SmartQC.
 3. Novou lahvičku SmartQC po dobu 10 sekund intenzivně protřepávejte, abyste zajistili, že bude dobře promíchaná, a poté ji vložte do zadního slotu v podavači vzorků.
 4. Zavřete podavač vzorků.

Výměna reagencií a pouzdra ředících roztoků

 

 

Analyzátor ProCyte One využívá při každém měření činidla/reagencie a ředící roztoky. Ty se do analyzátoru vkládají snadno jako celá pouzdra a mění se, jakmile jsou prázdné nebo pokud došlo k jejich expiraci. Na potřebu výměny vás stanice upozorní.

 1. Otevřete dvířka analyzátoru.
 2. Výměna reagencií: Tahem vytáhněte alé šedé reagenční pouzdro z analyzátoru. Poté založte novou reagencii, dokud nezapadne na místo.
  NEBO
  Chcete-li vyměnit pouzdro ředících roztoků: Tahem vytáhněte velké šedé pack přídavných z analyzátoru. Poté založte nové pouzdro , dokud nezapadne na místo.
 3. Zavřete dvířka analyzátoru.

Poznámka: Dokud nebude pouzdro správně usazeno, dvířka se zcela nezavřou.

Spotřební materiály, platba za analýzu (PPR = Pay Per Run) a automatické zásobování

Jaké jsou spotřební materiály?

K analyzátoru ProCyte One budete potřebovat tento speciální materiál: 
 • Reagencie (Procyte One Reagent Pack)
 • Ředící roztoky (Procyte One Sheath Pack)
 • Kontolu kvality (Procyte One Smart QC)
 • Procyte One filtry

Jak si mám objednat spotřební materiál?

IDEXX proaktivně monitoruje stav zásob analyzátoru ProCyte One prostřednictvím vašeho připojení IDEXX SmartService a upozorní Vás, když dochází zásoby.
Následující položky je nutné objednat prostřednictvím IDEXX e-shopu https://objednavky.idexx.cz nebo https://objednavky.idexx.sk 

 • ProCyte One Sheath Pack (ředící roztok) 
 • ProCyte One Reagent Pack (sada reagencií/činidel)
Následující spotřební materiál bude odeslán automaticky
 • ProCyte One Smart QC (kontrola kvality)
 • ProCyte One filtr

Platba za anaylýzu

Na konci každého měsíce dostanete fakturu za uskutečněné analýzy a měsíční poplatek za  kontrolu kvality IDEXX  Smart QC. 

Časté otázky k analyzátoru ProCyte One

Analyzátor ProCyte One je prakticky bezúdržbový! Vyžaduje jen pár úkonů prováděných podle potřeby (podle intenzity využití analyzátoru):

 • Na výzvu stanice vyměňujte pack reagencií či přídavných kapalin. 
 • Vyměňujte filtr.
 • Přístroj čistěte chlorovým roztokem (pouze na výzvu zákaznické a technické podpory IDEXX).
   
Podrobné pokyny:

Návod k obsluze hematologického analyzátoru ProCyte One

Reagenční packy, sady přídavné kapaliny a příslušenství k testům pro analyzátor ProCyte One lze objednat na příslušné webové stránce IDEXX. K objednání se stačí přihlásit do účtu nebo si jej vytvořit – zvládnete to ještě dnes.

 

Získání výsledků z analyzátoru ProCyte One trvá necelých pět minut.

K výměně filtru vás analyzátor ProCyte One vyzve přibližně dvakrát ročně (podle intenzity využití). V takové chvíli se na dotykové obrazovce stanice IDEXX VetLab objeví upozornění. Filtr měňte vždy až po jeho zobrazení nebo postupem uvedeným na obrazovce diagnostiky ProCyte One na stanici IDEXX VetLab.

 1. Otevřete dvířka analyzátoru.
 2. Sejměte panel filtru.
 3. Zvedněte zelenou západku tak, aby byla kolmo k analyzátoru.
 4. Zatažením za filtr jej vyjměte z analyzátoru.
 5. Založte do analyzátoru nový filtr tak, aby šipka na něm ukazovala vzhůru a filtr byl zarovnán se světle šedou komorou nad ním.
 6. Spusťte zelenou západku tak, aby byla rovnoběžně s analyzátorem.
 7. Nasaďte panel filtru.
 8. Zavřete dvířka analyzátoru.

Podpora

Kontaktujte nás

Potřebujete další pomoc? Od naší podpory dostanete odpovědi a informace k produktům ještě dnes.

CZ +420 239 018 034
SK +421 268 622 417

Kurzy

Zkuste naše bezplatné kurzy o obsluze analyzátorů ProCyte One. Podívejte se také na instruktážní filmy o pracovních protokolech a postupech.

Najít kurz

IDEXX Reference Laboratories sample collection bag

Informační materiály – hematologické testy v referenčních laboratořích IDEXX

Varianty objednávek

Dále uvedené profily lze objednat pomocí našich laboratorních žádanek nebo pro více informací kontaktujte naši zákaznickou popdoru.

Standardní profily s velkým krevním rozpočtem
 
Kód Profil
GCUPI
Velké BCH a HT vyšetření
GERIPI
Geriatrické vyšetření (HT, BCH + T4)
KPGR
Kočka - BCH a HT vyšetření
Standardní profily s prémiovým krevním rozpočtem (pouze psy a kočky)
Kód Profil
PRGCUPI
Velké BCH a HT vyšetření s prémiovým krevním rozpočtem (včetně manuálního
diferenciálu)
PRGERIPI
Geriatrický profil s prémiovým krevním rozpočtem (včetně manuální diferenciace)
PRKPGR
Kočičí profil s prémiovým krevním rozpočtem (včetně manuální diferenciace)
Samostatné testy
 
Kód Profil
BB
Velký krevní obraz (savci)
PRBB
Prémiový krevní rozpočet (včet. manuálního diferenciálu)
DIFFPR
Prémiový krevní rozpočet, manuální diferenciál (pes, kočka)

Zvolte správné parametry krevního obrazu pro daného pacienta

Na základě potřeb Vašeho pacienta. Snadno lze přiobjednat vyhodnocení krevního nátěru, pokud je to nutné.
In-house ProCyte Dx nebo LaserCyte Dx hematologický analyzátor
Abnormální výsledky, jako např.:
 • Označené a/ nebo kvalifikované výsledky
 • Anémie
 • Vysoký/nízký počet bílých krvinek
 • Nízký počet krevních destiček
 • Pozitivní SNAP 4Dx Plus test
 • Pozitivní test na srdeční červivost
 • FeLV nebo FIV pozitivní
Potřebujete další informace?
Kontrola dot plots a/nebo in-house vyšetření krevního nátěru
Zhodnocení počtu buněk vyšetřením krevního nátěru
Referenční laboratoř
Na základě klinických projevů
Velký krevní rozpočet
Obvykle se využívá na preventivní screeningové vyšetření
 • Preanestetické vyšetření krve klinicky zdravých zvířat
Abnormální výsledky, jako např.:
 • Anémie
 • Vysoký/nízký počet bílých krvinek
 • Neočekávané biochemické nebo sérologické nálezy
Zhodnocení počtu buněk vyšetřením krevního nátěru
Prémiový krevní rozpočet
Doporučován pro klinicky nemocné pacienty nebo pokud je požadováno vyhodnocení krevního nátěru
 • FeLV nebo FIV pozitivní
 • Pozitivní záchyt vektory přenášených infekcí
 • Pozitivní infekce srdečními červy
 • Pozitivní SNAP 4Dx Plus Test

Zákaznická podpora – hematologie IDEXX

Analyzátory

 • Podpora
 • CZ +420 239 018 034 
  SK +421 268 622 417

Referenční laboratoře IDEXX

Kurzy

Dopřejte si bezplatné kurzy a podívejte se na instruktážní filmy o pracovních protokolech a postupech.