Zkratky


Přijetí GDPR

Požadované kroky z vaší strany

Důležité: Soulad s ochranou osobních údajů

Pokud jste uživatelem služeb VetConnect PLUS nebo SmartService, vyžaduje se od vás potvrzení.

Abychom dodrželi nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, přidali jsme novou Dohodu o ochraně osobních údajů (Data Protection Agreement, DPA) a aktualizovali jsme naše Podmínky poskytování služeb VetConnect PLUS a Smlouvu o poskytování služby SmartService.

Podle tohoto nového nařízení musíte tuto DPA schválit, abyste mohli i nadále používat služby VetConnect PLUS a SmartService.

Po přijetí Dohody o ochraně osobních údajů prosím vyplňte níže uvedený formulář.