Případová studie – žlučové kyseliny: Peggy

Test Catalyst na žlučové kyseliny vedl ke stanovení neočekávané diagnózy u štěněte s obtížným močením
Labrador retriever named Peggy lying in grass

Jméno: Peggy
Věk: 9 měsíců
Rasa: laboradorský retrívr
Pohlaví: fena (nekastrovaná)

Důvod vyhledání lékaře a anamnéza

Peggy byla přivedena ke kontrole kvůli strangurii a neobvyklému močení. Majitelé ji dostali ve věku 10 týdnů. Vybrali si ji, protože měla klidný temperament. Dobře si zvykla v nových podmínkách a překvapivě rychle ji bylo možné vycvičit. Pravidelně a v termínu absolvovala veškeré očkování a preventivní ošetření proti blechám, klíšťatům a dirofiláriím. Majitelé ji krmili granulemi pro štěňata velkých plemen, které kupovali v místním obchodě s domácími zvířaty. Majitelé uvedli, že Peggy v poslední době močila nenormálním způsobem a s námahou.

Klinické vyšetření

Peggy byla na mladého labradorského retrívra tichá, avšak bdělá a reagovala. Teplota, puls a respirace byly v mezích normálu. Fena byla na svůj věk a plemeno o něco menší, ale v dobrém kondičním stavu. Zbytek klinického vyšetření nepřinesl nic zajímavého.

Diagnostický plán

Počáteční diagnostický plán spočíval v provedení úplné analýzy moči: stanovení specifické hmotnosti, chemické analýze na analyzátoru IDEXX Vetlab UA a vyšetření močového sedimentu na analyzátoru SediVue Dx.

Diagnostické posouzení

Potenciálně významným nálezem byly krystaly urátu amonného (> 50/HPF) a 30 mg/dl bílkovin.

Krystaly urátu amonného jsou nejčastěji pozorovány u psů se získanými nebo vrozenými abnormalitami portálního cévního systému a dysfunkcí jater, ale také u některých plemen kvůli dědičně defektnímu transportu urátů.1

Moč pacientky byla dobře koncentrovaná se specifickou hmotností 1,037. Při vyšetření močového sedimentu bylo zjištěno minimum erytrocytů a leukocytů a žádné bakterie.

Urinalysis image for a dog named Peggy
Urinalysis image for a dog named Peggy
Urinalysis image for a dog named Peggy

Další kroky

K podrobnějšímu posouzení nalezených krystalů a proteinurie byly provedeny další diagnostické kroky: stanovení poměru bílkovin a kreatininu v moči (UPC), kultivace z moči se stanovením citlivosti (minimální inhibiční koncentrace) a stanovení žlučových kyselin preprandiálně a dvě hodiny postprandiálně.

Poměr UPC nevykazoval žádnou významnou proteinurii a kultivace moči byla negativní.

Pomocí biochemického analyzátoru Catalyst byla u Peggy zjištěna významně zvýšená hladina žlučových kyselin v obou časech, což zvýšilo podezření na hepatobiliární onemocnění.

Stanovení diagnózy a další sledování případu

Tento nález vedl k obavám z jaterní dysfunkce a pacientka byla proto odeslána na referenční pracoviště k dalšímu vyšetření. V té době byl stanoven kompletní krevní obraz na hematologickém analyzátoru ProCyte Dx a provedeno biochemické vyšetření na analyzátoru Catalyst One. Bylo zjištěno několik abnormálních parametrů (pokles středního objemu erytrocytů (MCV), hladina močovinového dusíku v krvi (BUN) a cholesterolu na dolní hranici normálu), které naznačovaly existenci jaterní dysfunkce. Ultrazvukové vyšetření břicha odhalilo subjektivně malá játra a cévní anomálii, což odpovídalo existenci intrahepatálního portosystémového zkratu. Navíc byly v močovém měchýři zaznamenány urolity. 

O několik týdnů později podstoupila Peggy operaci. Při ní byl kolem intrahepatálního zkratu umístěn ameroidní konstriktor, který zajistil jeho postupnou okluzi. V rámci operace byla také provedena biopsie jater. Histopatologické vyšetření odhalilo mírnou arteriolární hyperplazii a mírnou vakuolární degeneraci jater, což odpovídá obrazu portosystémového zkratu. Při operaci byly z močového měchýře odstraněny dva urolity a jejich vyšetření potvrdilo, že se jednalo o urátové kameny.

Peggy se z operace dobře zotavila a z nemocnice byla propuštěna s dobrou prognózou.

Základní informace

Analýza moči
VetConnect PLUS screenshot of urinalysis results for dog named Peggy
UCS
VetConnect PLUS screenshot of microbiology results for dog named Peggy
Žlučové kyseliny
VetConnect PLUS screenshot of chemistry results for dog named Peggy

Diskuse

Portosystémový zkrat (PSS) je považován za nejčastější vrozenou abnormalitu jater u psů a koček.1 Mezi nejčastější klinické příznaky patří neurologické potíže – neklid, epileptické záchvaty a abnormální vokalizace v důsledku jaterní encefalopatie. Omezené močení, které se objevilo u Peggy, je méně časté, objevuje se u 20-53 % psů.2

Krevní obraz a biochemické vyšetření odhalily drobné abnormity, jaké se vyskytují při PSS. Mikrocytóza je pozorována u více než 60 % psů. Příčina není zcela jasná, ale může jí být sekvestrace železa.3 Utlumení syntézy vinou jaterní dysfunkce obvykle vede k biochemickým abnormalitám, např. hodnotám BUN, cholesterolu, albuminu a glykémie na dolní hranici normálu nebo pod ní. Častým nálezem při PSS je také mírné až střední zvýšení hladiny jaterních enzymů (ALT, ALKP), což byl případ i Peggy.1

Při podezření na PSS je nejvhodnějším testem stimulační test žlučových kyselin.1 Tento test má podle studií při provedení pre- a postprandiálně téměř 100% citlivost k detekci PSS u psů a koček.4 Zvýšené koncentrace žlučových kyselin u zvířat s touto chorobou jsou způsobeny pronikáním reabsorbovaných žlučových kyselin zkratem zpět do systémového oběhu.

Případ Peggy ukazuje, že při diagnostice zvířat s méně častými klinickými příznaky nebo jen s drobnými změnami oproti normálu naznačujícími jaterní dysfunkci je vhodné udělat test na žlučové kyseliny.

Literatura

  1. Weisse C, Berent AC. Hepatic vascular anomalies. V publikaci: Ettinger SJ, Feldman EC, Côté E, eds. Textbook of Veterinary Internal Medicine: Diseases of the Dog and the Cat. 8th ed. St Louis, MO: Elsevier; 2017:1639 1658.

  2. Berent A, Weisse C. Portosystemic shunts and portal venous hypoplasia. Stand Care Emerg Crit Care Med. 2007; 9(3).

  3. Simpson KW, Meyer DJ, Boswood A, White RN, Maskell IE. Iron status and erythrocyte volume in dogs with congenital portosystemic vascular anomalies. J Vet Intern Med. 1997;11(1):14–19. doi:10.1111/j.1939 1676.1997.tb00067.x

  4. Winkler JT, Bohling MW, Tillson DM, Wright JC, Ballagas AJ. Portosystemic shunts: diagnosis, prognosis, and treatment of 64 cases (1993–2001). J Am Anim Hosp Assoc. 2003;39(2):169 185. doi:10.5326/0390169