Aktuální informace o koronaviru

Nové kmeny koronavirů a veterinární pacienti

Diagnostické informace • březen 2020

Nový koronavirus způsobující ohnisko respiračního onemocnění u lidí vedl k otázkám o důležitosti tohoto nově objeveného viru, pokud existuje, pro naše veterinární pacienty. Tento dokument obsahuje souhrnné informace s odpověďmi na některé z nejčastějších dotazů ke koronaviru. Naše poznatky o koronaviru a způsobu jeho přenosu se rychle vyvíjejí; nejaktuálnější informace najdete ve zdrojích na konci tohoto dokumentu.

Onemocnění koronavirem 2019 (COVID-19) bylo nejdříve zjištěno v Číně, kde bylo počátečním ohniskem město Wu-chan. Toto onemocnění je způsobeno novým typem koronaviru SARS-CoV-2, o němž se předpokládá, že pochází od netopýrů. Od svého objevení na konci roku 2019 se COVID-19 rozšířil do celého světa.1–3

Virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, je zcela nový typ koronaviru, který infikuje respirační orgány lidí a liší se od dříve zjištěných koronavirů napadajících člověka nebo veterinární pacienty. Koronaviry jsou velká rodina virů s řadou podskupin, které se běžně vyskytují u lidí i ostatních savců, ale také u ptáků a plazů.

Alfa a beta koronaviry (mezi něž patří i ty, které způsobují nachlazení u lidí) obvykle napadají savce, zatímco gama a delta koronaviry obvykle postihují ptáky a ryby. Mnoho z běžných koronavirů způsobujících onemocnění u domácích zvířat, jako je enterický koronavirus kočky, jsou alfa koronaviry. SARS-CoV-2, zodpovědný za stávající epidemii respiračního onemocnění COVID-19 u lidí, je beta koronavirus.

Přenos COVID-19 na domácí zvířata

Doposud nemáme žádné zprávy o vzniku respiračního onemocnění v důsledku infekce virem SARS-CoV-2 u domácích zvířat. V současné době se předpokládá, že jde o onemocnění specifické pro člověka a reverzní zoonotické onemocnění (tj. přenos z člověka na zvířata) u domácích zvířat s nakaženými majiteli se nepředpokládá.1–4

Podle amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se nepředpokládá, že by domácí mazlíčci způsobovali přenos viru SARS-CoV-2 na člověka nebo jiná zvířata,1 a doposud nemáme žádné zprávy o infekci nebo klinickém nemocnění domácích zvířat ve Spojených státech.1,2 U jednoho psa, který žil v domácnosti s infikovanými osobami v Hongkongu, je ohlášen slabě pozitivní nález viru SARS-CoV-2 (z PCR testu). V době pozitivního nálezu neměl pes žádné klinické potíže a dosud se na tom nic nezměnilo. Slabě pozitivní nález přetrval, přestože byl pes umístěn do karantény mimo domácnost. Druhý pes ze stejné domácnosti má setrvale negativní výsledek. Zdá se, že jde o první případ neklinického přenosu viru SARS-CoV-2 z člověka na domácí zvíře.1–3,5 Pokud bude u majitele domácího zvířete zjištěn COVID-19, doporučuje CDC omezit kontakt majitele se zvířaty. Jde o preventivní opatření pro zdraví zvířat, dokud nebude o šíření viru zjištěno více.1

V tuto chvíli odborníci nedoporučují screening zvířat na virus SARS-CoV-2.2 Je nepravděpodobné, že by psi, kočky nebo koně s respiračními potížemi měli COVID-19.1–4 V těchto případech se doporučuje provést test s panelem IDEXX Comprehensive Respiratory RealPCR, který detekuje běžnější respirační patogeny, například chřipkové viry.

Poznatky o způsobu přenosu viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 se rychle rozšiřují. Nejaktuálnější informace o riziku přenosu SARS-CoV-2 na zvířata naleznete na webových stránkách CDC věnovaných onemocnění COVID-19.

Monitorování výskytu

Referenční laboratoře IDEXX vyvinuly na základě publikovaných genetických sekvencí viru z lidských vzorků kvantitativní test PCR k detekci SARS-CoV-2. Test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR byl vyvinut speciálně pro použití u zvířat a byl pečlivě navržen tak, aby se zabránilo zkřížené reaktivitě s jinými veterinárně specifickými kmeny koronaviry, které infikují domácí zvířata. Tento test není aktuálně komerčně dostupný. Aktivně monitorujeme vznik infekce COVID-19 na vzorcích od psů, koček a koní, které nám byly zaslány k testu na respiračních panelech RealPCR. 
Vzorky pocházely ze Spojených států a Jižní Koreje a to z regionů, jako je oblast Seattle, kde se v současné době vyskytují případy COVID-19 u lidí. IDEXX nyní rozšířil monitorování do Kanady a evropských zemí, včetně oblastí s vysokým výskytem COVID-19 u lidí. K dnešnímu dni byly všechny testované vzorky negativní na přítomnost COVID-19. 

Koronaviry u domácích mazlíčků

SARS-CoV-2 zřejmě není významným patogenem u domácích zvířat, jiné typy koronaviru však ano. Pro tyto běžné koronavirové infekce psů, koček, fretek a koní jsou k dispozici testy IDEXX RealPCR; jsou však specifické pro dané veterinární koronaviry a nedetekují SARS-CoV-2. 6 Koronaviry zjištěné těmito testy jsou druhově specifické a nenapadají člověka.

 • Psí respirační koronavirus přispívá ke komplexu infekčních respiračních onemocnění psů (infekční tracheobronchitida neboli psincový kašel). Má klinické příznaky podobné běžnému nachlazení. Test IDEXX RealPCR na psí respirační koronavirus je součástí našeho komplexního panelu Comprehensive Canine Respiratory Disease RealPCR.
 • Enterické koronaviry mohou způsobit střevní infekci vedoucí k průjmu, zejména u mladších zvířat. Mnoho infekcí může probíhat asymptomaticky. Testy IDEXX RealPCR na psí, koňský, kočičí nebo fretčí enterický koronavirus jsou součástí našich panelů Comprehensive Diarrhea RealPCR. Jak bylo uvedeno výše, tyto viry jsou druhově specifické. Například psí enterický koronavirus nenapadá kočky a naopak.
 • Kočičí infekční peritonitida (FIP) je mutovaná forma kočičího enterického koronaviru, která způsobuje závažné a systémové zánětlivé onemocnění, obecně fatální. IDEXX nabízí test FIP Virus RealPCR Biotype, který detekuje nejčastější mutace způsobující FIP.
Koronaviry u hospodářských zvířat a drůbeže

IDEXX dále nabízí testy na řadu koronavirů napadající hospodářská zvířata. Ekonomický význam u drůbeže má gama koronavirus, virus infekční bronchitidy (IBV). Alfa koronaviry mohou u hospodářských zvířat způsobit mírné gastrointestinální nebo respirační onemocnění, podobné účinkům psích a kočičích koronavirů. Stejně jako u výše uvedeného testu jsou tyto testy specifické pro dané veterinární koronaviry nenapadající člověka, nedetekují však SARS-CoV-2.

 • Virus infekční bronchitidy (IBV) způsobuje rychle se šířící respirační onemocnění u mladých kuřat. U infikovaných dospělých nosnic lze pozorovat nižší snášku a špatnou kvalitu vajec. K detekci protilátek proti IBV lze použít náš ELISA test.
 • Prasečí enterické koronaviry jsou skupina koronavirů (jejíž součástí je virus infekční gastroenteritidy (TGEV)), které napadají prasata a způsobují respirační nebo gastrointestinální potíže. Průběh infekce může být také mírný až asymptomatický. K detekci TGEV lze použít test IDEXX RealPCR.
 • Bovinní koronaviry mohou způsobit průjem u telat. U dospělého skotu mohou způsobovat zimní úplavici, která se projevuje krvavým průjmem, mírnými respiračními potížemi a sníženou produkcí. Při průjmu telat lze k detekci antigenu koronaviru použít náš ELISA test.
Prevence infekce COVID-19

Doporučená preventivní opatření proti šíření COVID-19 zahrnují hlavně prevenci expozice. Jedná se o omezení osobního kontaktu s nemocnými, omezení cestování a účasti na hromadných akcích, pravidelné mytí rukou a zakrývání úst a nosu při kašli nebo kýchání.1,2

V současné době neexistují žádné antivirové léky, které by byly považovány za účinné k léčbě COVID-19. Rovněž aktuálně nemáme žádné komerčně dostupné vakcíny k prevenci infekce SARS-CoV-2 u lidí nebo zvířat.

Další zdroje informací

Aktuální informace o epidemii COVID-19 a prevenci a kontrole tohoto onemocnění najdete na dále uvedených stránkách.


Literatura

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) cdc.gov/COVID19. Stránka otevřena 5. března 2020.
 2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Stránka otevřena 5. března 2020.
 3. American Veterinary Medical Association. COVID-19: What veterinarians need to know. avma.org/coronavirus. Stránka otevřena 5. března 2020.
 4. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). The new coronavirus and companion animals- advice for WSAVA members. wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion -animals-advice-for-wsava-members. Stránka otevřena 5. března 2020.
 5. Low-level of infection with COVID-19 in pet dog [tisková zpráva]. Hongkong: Government of the Hong Kong Special Administrative Region; 4. 3. 2020. www.info.gov.hk/gia/general/202003/04/ P2020030400658.htm. Stránka otevřena 5. března 2020.
 6. Validační testy RealPCR na COVID-19: sekvenční analýzy BLAST a testy křížové reaktivity. Březen 2020. Údaje z evidence IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, USA.