Aktuální informace o koronaviru

Nové kmeny koronavirů a veterinární pacienti

Diagnostické informace • duben 2020

Nový koronavirus způsobující respirační onemocnění u lidí vedl k otázkám o možném významu této infekce pro naše veterinární pacienty. Tento dokument obsahuje souhrnné informace s odpověďmi na některé z nejčastějších dotazů ke koronaviru. Naše poznatky o koronaviru a způsobu jeho přenosu se rychle vyvíjejí; nejaktuálnější informace najdete v literatuře uvedené na konci tohoto dokumentu.

Onemocnění koronavirem 2019 (COVID-19) bylo nejdříve zjištěno v Číně, kde bylo počátečním ohniskem město Wu-chan. Toto onemocnění je způsobeno novým typem koronaviru SARS-CoV-2, o němž se předpokládá, že pochází z netopýrů. Od svého objevení na konci roku 2019 se COVID-19 rozšířil do z celého světa.1–3

Virus SARS-CoV-2, který onemocnění COVID-19 způsobuje, je zcela nový typ koronaviru, který infikuje lidský dýchací trakt a liší se od dříve zjištěných koronavirů napadajících člověka nebo veterinární pacienty. Koronaviry jsou velká rodina virů s řadou podskupin, které se běžně vyskytují u lidí i ostatních savců, ale také u ptáků a plazů.

Alfa a beta koronaviry (mezi něž patří i ty, které způsobují nachlazení u lidí) obvykle napadají savce, zatímco gama a delta koronaviry obvykle útočí na ptáky a ryby. Mnoho z běžných koronavirů způsobujících onemocnění u domácích zvířat (např. kočičí enterický koronavirus) jsou alfa koronaviry. SARS-CoV-2, zodpovědný za stávající epidemii respiračního onemocnění COVID-19 u lidí, je beta koronavirus.

Koronaviry u domácích mazlíčků

COVID-19 (způsobený koronavirem SARS-CoV-2) je především lidské onemocnění, existují však i jiné koronaviry, které hrají významnou roli v onemocnění zvířat. Pro tyto běžné koronavirové infekce psů, koček, fretek a koní jsou k dispozici testy IDEXX RealPCR; jsou však specifické pro dané veterinární koronaviry a nedetekují SARS-CoV-2.6 Koronaviry zjištěné těmito testy jsou druhově specifické a nenapadají člověka.

 • Psí respirační koronavirus přispívá ke komplexu infekčních respiračních onemocnění psů (infekční tracheobronchitida neboli psincový kašel). Má klinické příznaky podobné běžnému nachlazení. Test IDEXX RealPCR na psí respirační koronavirus je součástí našeho komplexního panelu psích respiračních onemocnění (Canine Respiratory Disease) RealPCR.
 • Enterické koronaviry mohou způsobit střevní infekci vedoucí k průjmu, zejména u mladších zvířat. Mnoho infekcí může probíhat asymptomaticky. Testy IDEXX RealPCR na psí, koňský, kočičí nebo fretčí enterický koronavirus jsou součástí našich  panelů průjem (diarrhea) RealPCR. Jak bylo uvedeno výše, tyto viry jsou druhově specifické. Například psí enterický koronavirus nenapadá kočky a naopak.
 • Kočičí infekční peritonitida (FIP) je mutovaná forma kočičího enterického koronaviru, která způsobuje závažné a systémové zánětlivé onemocnění, obecně fatální. IDEXX nabízí test FIP Virus RealPCR Biotype, který detekuje nejčastější mutace způsobující FIP.

Koronaviry u hospodářských zvířat a drůbeže

IDEXX dále nabízí testy na řadu koronavirů napadající hospodářská zvířata. Hospodářský význam u drůbeže má gama koronavirus, infekční virus bronchitidy (IBV). Alfa koronaviry mohou u hospodářských zvířat způsobit mírné gastrointestinální nebo respirační onemocnění, podobné účinkům psích a kočičích koronavirů. Stejně jako u výše uvedeného testu jsou tyto testy specifické pro dané veterinární koronaviry nenapadající člověka, nedetekují však SARS-CoV-2.

 • Infekční virus bronchitidy (IBV) způsobuje rychle se šířící respirační onemocnění u mladých kuřat. U infikovaných dospělých nosnic lze pozorovat nižší snášku a špatnou kvalitu vajec. K detekci protilátek proti IBV lze použít náš ELISA test.
 • Prasečí enterické koronaviry jsou skupina koronavirů (jejíž součástí je přenosný virus gastroenteritidy (TGEV)), které napadají prasata a způsobují respirační nebo gastrointestinální potíže. Průběh infekce může být také mírný až asymptomatický. K detekci TGEV lze použít test IDEXX RealPCR.
 • Bovinní koronaviry mohou způsobit průjem u telat. U dospělého skotu mohou způsobovat zimní úplavici, která se projevuje krvavým průjmem, mírnými respiračními potížemi a sníženou produkcí. Při průjmu telat lze k detekci antigenu koronaviru použít náš ELISA test.

Přenos COVID-19 na domácí zvířata

Renomované zdravotnické organizace se shodují, že COVID-19 je primárně lidské onemocnění, které se přenáší přímým přenosem mezi lidmi, a to respiračním aerosolem.1-4 Sekundární přenos při dotyku kontaminovaného povrchu je také možný, zejména u hladkých povrchů, jako je plast nebo kov.5,6 Porézní povrchy, jako je oblečení a kožešiny, podle všeho snadný přenos neumožňují.

Nedávné studie prokázaly, že u koček a fretek může v experimentálním prostředí dojít k infekci a přenosu na další zvířata, zatímco psi jsou vůči infekci obecně rezistentní, pravděpodobně v důsledku druhových rozdílů v receptorech ACE-2.7-9 V ojedinělých případech byl u koček, fretek a psů hlášen reverzní zoonotický přenos (z člověka na zvíře).10,11 U koček a fretek je infekce často subklinická, může se však projevit mírným respiračními potížemi, horečkou a v některých případech i problémy zažívacího typu. U těchto neprimárních hostitelských druhů se zdá, že má infekce kratší průběh než u lidí. Na rozdíl od psů a koček bylo u norků zjištěno, že jsou náchylní k nákaze virem SARS CoV-2 (například od nakaženého člověka při vysoké hustotě populace, jaká bývá pozorována na norčích farmách) a mohli by představovat rezervoár nákazy a virových mutací12. Ačkoli byl výskyt přechodné infekce s reverzním zoonotickým přenosem sporadicky hlášen i u psů žijících s lidmi infikovanými COVID-19, tito psi neměli žádné klinické příznaky.10,13 Nepředpokládá se, že by domácí zvířata COVID-19 přenášela na člověka.1-4

Poznatky o způsobu přenosu viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 se rychle rozšiřují.

Vývoj testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR 

Referenční laboratoře IDEXX na základě publikovaných genetických sekvencí viru z lidských vzorků vyvinuly a validovaly kvantitativní test PCR k detekci SARS-CoV-2.14 Test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR detekuje stejný gen nukleokapsid jako soupravy CDC (Centers for Disease Control and Prevention), je však upraven pro použití u zvířat a speciálně uzpůsoben k vyloučení křížové reaktivity s koronaviry veterinárního původu. Ověření specifičnosti potvrdilo, že nový test nereaguje křížově s jinými běžnými koronaviry, které napadají domácí zvířata. Dostupné testy RealPCR na tyto koronaviry rovněž nedetekují nukleovou kyselinu viru SARS-CoV-2. 

Během počátečního čtyřtýdenního ověřování nového testu SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR jej IDEXX testovala na více než 3500 vzorcích od psů, koček a koní, které byly zaslány referenčním laboratořím IDEXX k testu na respiračních panelech RealPCR. Souběžně s novým testem byly na vzorky použity i tři další rozbory poskytované americkým Epidemiologickým střediskem CDC (Centers for Disease Control and Prevention). V rámci testů křížové reaktivity byla také testována část vzorků výkalů určených původně k testu na diagnostických průjmových panelech RealPCR. Vzorky pocházely z USA a Jižní Koreje. V polovině března byly screeningové testy rozšířeny i do Kanady a evropských zemí, včetně oblastí s vysokým výskytem COVID-19 v lidské populaci. 

Kdy test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR použít

V tomto okamžiku odborníci screening na virus SARS-CoV-2 u domácích zvířat bez klinických potíží nedoporučují. Testování symptomatických domácích zvířat v domácnostech s infekcí COVID-19 nemusí být vždy indikováno – klinické příznaky, pokud jsou vůbec přítomny, mohou být mírné a přechodné. Provedení testu RealPCR IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) lze zvážit u respiračních onemocnění fretek nebo koček po vyloučení běžnějších respiračních infekcí. Před objednáním těchto testů u domácích zvířat se však doporučuje poradit se s místními zdravotnickými orgány a provádět je pouze u zvířat s potvrzenou nebo silně suspektní expozicí COVID-19. U koček s respiračními potížemi je před vyloučením infekce SARS-CoV-2 vhodné provést testování provést testování panelem horní cesty dýchací ( Feline Upper Respiratory Disease (URD) RealPCR, a to i když žijí v domácnosti s výskytem COVID-19. 

Kdy může být vhodné provést u domácího mazlíčka test na COVID-19?

Má pacient respirační nebo jiné klinické příznaky onemocnění COVID-19?

Ne

Netestujte na COVID-19

Ano

Proveďte test na více běžných příčin:

Profil horní cesty dýchací koček ( RealPCR panel)

Panel respiračních onemocnění pes (Canine Respiratory Profile (RealPCR Panel)

Ne

Byly u pacienta provedeny testy na běžné respirační patogeny?

Ano

Zjistil respirační panel RealPCR příčinu?

Ne

Byl pacient vystaven onemocnění COVID-19 (např. je v domácnosti nakažený člověk)?

Ne

Netestujte na COVID-19

Ano

Ano

Netestujte na COVID-19

Před testováním doporučujeme konzultaci s veterinárním lékařem ze Státní veterinární správy

Test SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Pokyny k odběru vzorků na testy SARS-CoV-2

Před testováním na SARS-CoV-2 u domácích zvířat doporučujeme si zjistit nejnovější pokyny k bezpečnému odběru vzorků u státní veterinární správy Při odběru vzorků od domácího zvířete s podezřením na infekci SARS-CoV-2 doporučujeme používat osobní ochranné prostředky – rukavice, ústenku, plášť a ochranné brýle.

Vzorky je třeba zasílat po zjištění relevantních klinických příznaků a s jasným diagnostickým účelem. 

 • Při respiračních potížích pacienta: hluboký faryngální výtěr (na tampónu by měl být viditelný organický materiál; při stěru nutno zatlačit na tkáň) a stěr ze spojivkového vaku (nejprve otřete oko dočista, pak proveďte stěr z vnitřní strany víčka). Pokud pacient spolupracuje, lze provést i výtěr z kaudální části nosní dutiny. Zasílejte suché tampony včetně plastové tyčinky bez přepravních médií. Uchovávejte v chladu. 
 • Při zažívacích potížích pacienta: 3-5 g (minimum 1 g) čerstvých výkalů ve sterilní nádobce a hluboký faryngální výtěr (na tampónu by měl být viditelný organický materiál; při stěru nutno zatlačit na tkáň) a stěr ze spojivkového vaku (nejprve otřete oko dočista, pak proveďte stěr z vnitřní strany víčka). Zasílejte suché tampony včetně plastové tyčinky, bez přepravních médií. Uchovávejte v chladu.
 • Pacient bez zjevných klinických příznaků (např. při plošném testování): 3-5 g (minimum 1 g) čerstvých výkalů ve sterilní nádobce a hluboký faryngální výtěr (na tampónu by měl být viditelný organický materiál; při stěru nutno zatlačit na tkáň), stěr ze spojivkového vaku (nejprve otřete oko dočista, pak proveďte stěr z vnitřní strany víčka) a výtěr z kaudální části nosu, to vše ve stejné zkumavce.

Péče o domácí zvířata s pozitivním nálezem viru SARS-CoV-2

COVID-19 je onemocnění podléhající nadnárodnímu hlášení. Pokud bude zjištěn virus SARS-CoV-2, naši pracovníci poskytnou základní informace (v souladu s GDPR a dalšími předpisy) orgánům státní zdravotní a veterinární správy. Veterinární lékař, který vzorek zaslal, pak odpovídá za poskytnutí dalších klinických údajů místním zdravotnickým orgánům v souladu s platnými předpisy. Vzorky s pozitivním nálezem v testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR budou podle požadavků úřadů dále ověřeny v nezávislé certifikované laboratoři.

Pozitivní výsledky PCR u zvířat z domácnosti, kde se vyskytuje COVID-19, mohou mít za příčinu reverzní zoonotický přenos infekce z infikovaného majitele (nebo jiného infikovaného člověka) na zvíře, případně může být jejich důvodem kontaminace z okolního prostředí. Získané výsledky je třeba interpretovat na základě anamnézy, klinických příznaků a výsledků diagnostických testů na běžné veterinární patogeny. 

U nakažených zvířat lze nasadit symptomatickou léčbu podle klinických příznaků a zajistit sledování pro případ sekundárních komplikací (např. bakteriální infekce). Pokud jsou respirační potíže mírné a nevyžadují hospitalizaci, doporučuje se zvíře izolovat doma s jeho majitelem. Pokud se v domácnosti infekce COVID-19 nevyskytla, doporučuje se konzultace u zdravotnických orgánů a volba optimálního způsobu testování členů domácnosti a péče o dané domácí zvíře. Je vhodné zvážit opakování testu RealPCR po jednom až dvou týdnech k ověření, zda pozitivní nález trvá; teprve potom lze domácnost považovat za zbavenou infekce a umožnit zvířeti kontakt se zdravými zvířaty (zejména kočkami nebo fretkami). 

Pozitivní výsledek testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Nemoc podléhající hlášení: veterinář je povinen informovat místní zdravotnické orgány

Vyžaduje zvíře hospitalizaci?

Ano

Zajistěte péči na izolaci, aby nedošlo k nakažení jiných pacientů.

Ne

Vyskytla se nákaza COVID-19 u některého z lidí v domácnosti?

Ano

Zajistěte domácí péči majitelem. Zvíře nesmí opustit domov a být v kontaktu s imunologicky naivními zvířaty. Před manipulaci se zvířaty a po ní je nutno si umýt ruce.

Zajistěte symptomatickou péči, monitorujte, zda nedochází k sekundárním komplikacím.

Zvažte provedení kontrolního PCR testu za 14 dní – zašlete nosohltanové stěry i vzorek čerstvých výkalů.

K normálnímu režimu se lze vrátit nejméně 14 dní po vymizení klinických příznaků resp. negativním výsledku dalšího PCR testu.

Ne

Došlo k nákaze pravděpodobně mimo domov? Např. bylo zvíře nedávno převzato z útulku či pobývalo v jiné domácnosti, či jde o kočku převážně žijící venku?

Ano

Poraďte se s místními zdravotnickými orgány. O izolaci zvířete doma nebo na veterinární klinice rozhodněte na základě rizikových faktorů, mezi které mimo jiné patří:

 • doba, po kterou bylo zvíře v domácnosti od okamžiku expozice,
 • zda byli suspektnímu zdroji nákazy vystaveni i jiní lidé nebo zvířata,
 • zda jsou v domácnosti lidé nebo zvířata s oslabeným imunitním systémem nebo vysokým stupněm ohrožení.

Ne

U lidí v domácnosti mohlo dojít k subklinické infekci. O jejich případném testování se poraďte s místními zdravotnickými orgány.

Prevence infekce COVID-19

Doporučená preventivní opatření proti šíření COVID-19 zahrnují hlavně prevenci expozice. Jedná se o omezení osobního kontaktu s nemocnými, omezení cestování a účasti na hromadných akcích, pravidelné mytí rukou a zakrývání úst a nosu při kašli nebo kýchání.1,2

V současné době neexistují žádné antivirové léky, které by byly považovány za účinné k léčbě COVID-19. Rovněž aktuálně nemáme žádné komerčně dostupné vakcíny k prevenci infekce SARS-CoV-2 u lidí nebo zvířat.

Reverzní zoonotická infekce (přenos z člověka na domácí zvíře) vedoucí k rozvoji klinického onemocnění je považována za neobvyklou, pokud se však u chovatele objeví infekce COVID-19, zdravotnické orgány doporučují v rámci prevence omezit kontakty s jinými domácími zvířaty. Pokud je to možné, je také dobré zvíře předat k péči jinému členu domácnosti či do jiné rodiny.

Další zdroje informací

Aktuální informace o epidemii COVID-19 a prevenci a kontrole tohoto onemocnění najdete na dále uvedených stránkách.

Informace pro objednání

Názvy a kódy testů

Kód testu COVIDP

Test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR

Kód testu COVIDPFU

Doplněk k testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) Follow up

Follow up test ke stávajícímu testu nebo panelu RealPCR

 

Profil horní cesty dýchací koček ( RealPCR panel)

Chlamydia felis, kočičí kalicivirus FCV, kočičí herpesvirus 1 FHV-1 (kvantitativně), Mycoplasma felis, Bordetella bronchiseptica.

Kód testu - POAK

Panel respiračních onemocnění pes (Canine Respiratory Profile (RealPCR Panel)  

Canine Adenovirus Type 2, Canine Distemper Virus CDV (kvantitativně), Canine Herpesvirus CHV-1, Canine Parainfluenza Virus, Canine Influenza Virus, Canine Respiratory Coronavirus, Mycoplasma cynos, Bordetella bronchiseptica.

Kód testu - POAH

Požadavky na vzorky

Hluboký faryngální výtěr (na tampónu by měl být viditelný organický materiál; při stěru nutno zatlačit na tkáň) a stěr ze spojivkového vaku (nejprve otřete oko dočista, pak proveďte stěr z vnitřní strany víčka). Zasílejte suché tampony včetně plastové tyčinky, bez přepravních médií. Uchovávejte v chladu.

Dodatečné vzorky na testy IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR: pokud pacient spolupracuje, lze provést i výtěr z kaudální části nosní dutiny. Pokud má pacient zažívací potíže, zašlete také 3-5 g (minimálně 1 g) čerstvých výkalů ve sterilní zkumavce.

Servis a podpora

Doba zpracování:

Předběžné výsledky jsou za 2-3 dny; potvrzení pozitivních výsledků na SARS-CoV-2 PCR trvá o něco déle.

Zákaznická podpora

IDEXX usnadňuje život vaší veterinární praxe díky zákaznické a technické podpoře i lékařským konzultantům, mezi nimiž nechybí specialisté na veterinární diagnostiku a renomovaní experti odborných společností.

CZ: +420 239 018 034
SK: +421 268 622 417

Literatura

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). www.cdc.gov/COVID19. Accessed April 16, 2020.
 2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Accessed April 16, 2020.
 3. American Veterinary Medical Association. COVID-19: What veterinarians need to know. www.avma.org/coronavirus. Accessed April 16, 2020.
 4. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). The new coronavirus and companion animals—advice for WSAVA members. www.wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members. Accessed April 16, 2020.
 5. Ong SWX, Tan YK, Chia PY, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by serve acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient [published online ahead of print March 4, 2020]. JAMA. 2020;e203227. doi:10.1001/jama.2020.3227
 6. van Doremalen N, Bushmaker Y, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS-COV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med2020;382(16):1564–1567. doi:10.1056/NEJMc2004973
 7. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor recognition by the novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS coronavirus. J Virol. 2020;94(7):e00127-20. doi:10.1128/JVI.00127-20
 8. Shi J, Wen Z, Zhong G, et al.  Susceptibility of ferrets, cats, dogs and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2. Science. 2020;eabb7015. doi:10.1126/science.abb7015
 9. Kim Y, Kim SG, Kim SM, et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets [published online ahead of print April 5, 2020]. Cell Host Microbe. 2020;S1931-3128(20)30187-6. doi:10.1016/j.chom.2020.03.023
 10. Questions and answers on the 2019 coronavirus disease (COVID-19): Surveillance and events in animals. World Organisation for Animal Health (OIE) website. www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus. Updated April 9, 2020. Accessed April 16, 2020.
 11. USDA Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States. USDA Animal and Plate Health Inspection Service website. https://www.aphis.usda.gov/aphis/dashboards/tableau/sars-dashboard. Updated February 15, 2021. Accessed March 16, 2021.
 12. OIE Statement on COVID-19 and Mink. OIE World Organisation for Animal Health website. https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-statement-on-covid-19-and-mink/. Accessed March 16, 2021.
 13. Low-level of infection with COVID-19 in pet dog [news release]. Hong Kong: Government of the Hong Kong Special Administrative Region; March 4, 2020. www.info.gov.hk/gia/general/202003/04/P2020030400658.htm. Accessed April 16, 2020.
 14. Journal of Small Animal Practice (2020), 1-7: Frequency of respiratory pathogens and SARS-CoV-2 in canine and feline samples submitted for respiratory testing in early 2020. doi: 10.1111/jsap.13300.

 

Testování pomocí PCR je služba prováděná na základě smlouvy se společností Roche Molecular Systems, Inc.

Obraťte se na zákaznickou podporu

Veřejné zdraví a další dotazy jiných zákazníků: Klikněte zde.