Zkratky


Referenční laboratoře IDEXX
DALŠÍ INFORMACE

Poměr proteinu a kreatininu v moči

Nejlepší volba pro test proteinurie

Poměr UPC poskytuje přesné a plně kvantitativní vyhodnocení proteinurie pro analýzu moči, na rozdíl od diagnostických proužků, které mají nižší citlivost a specificitu detekce proteinu v moči.

Kontaktujte nás

Případová studie: Muriel


Devítiletá kočka

Muriel přišla do nemocnice s mírnou PU/PD, občasným zvracením, přičemž zvratky někdy obsahovaly chlupy a hubnutím v anamnéze.

Read the case study

  • Pacient: Devítiletá kočka 
  • Současné potíže: Mírná PU/PD, občasné zvracení, zvratky někdy obsahují chlupy, hubnutí 
  • Zdravotní vyšetření: Střední zubní kámen, neupravená srst, špinavý ocas (známky průjmu), tachykardie, suché sliznice, snížená kožní elasticita (odhad dehydratace: 5 % až 7 %) a hmatatelný uzlík na štítné žláze.

Proč UPC


Poměr UPC je jednoduchý test, který měří, kolik proteinu se ztrácí ledvinami, a zjišťuje, zda tato ztráta znamená zdravotní riziko pro vašeho domácího mazlíčka.

Vzhledem, ke korelaci se špatným výsledkem u pacienta, je proteinurie významným důvodem k obavám. Poměr UPC vykazuje významnou korelaci s morbiditou pacientů – čím vyšší je poměr UPC, tím horší je prognóza.

Test poměru UPC je nejlepším dostupným testem pro:

  • Detekci proteinurie a měření její setrvalosti a velikosti
  • Pomoc při klinických rozhodnutích a monitorování odpovědi na léčbu

Algoritmus UPC

Po určení diagnózy CKD a jeho stadia podle pokynů IRIS je následujícím krokem upřesnění stadia na základě proteinurie a hypertenze.

Jak rozumět UPC


Poměr UPC normalizuje hladinu proteinu v moči vzhledem k variabilitě koncentrace moči.

Pacient s CKD s dobrou schopností koncentrovat moč:

 

 

Pacient s CKD se ztrátou schopnosti koncentrovat moč:

 

 

Míra proteinurie v době, kdy je u zvířete poprvé diagnostikováno onemocnění ledvin, podle našich studií dokáže odhadnout dobu pžežití. Je to odstupňované: čím nižší je hladina proteinu v moči, tím déle kočka přežije.

Jonathan Elliott, Vice-Principal (Research and Innovation) Royal Veterinary College, University of London
MA, Vet MB, PhD, Cert SAC, Dip ECVPT, MRCVS

Souhrny z vědecké literatury


2004 ACVIM Forum Consensus Statement
Roli proteinurie v diagnostice onemocnění ledvin bylo věnováno hodně pozornosti.

Vedoucí odborníci v oboru veterinární nefrologie sepsali 28. července 2004 konsenzuální stanovisko fóra ACVIM (pro malá zvířata): „Assessment and Management of Proteinuria in Dogs and Cats“ (Vyhodnocování a léčba proteinurie u psů a koček). Tento 18stránkový dokument shrnuje nejnovější výzkum proteinu v moči a přináší revizi definice a klasifikace proteinurie, uvádí nejlepší způsoby její detekce a vyhodnocení, implikace setrvale zvýšené renální proteinurie, informace kdy a jak testovat na přítomnost proteinurie a jaké mají být klinické odpovědi veterináře na nález proteinurie.

Download

Souvislosti mezi dobou přežití a vylučováním proteinu močí u koček se selháním ledvin a/nebo hypertenzí
Míra proteinurie je prediktorem doby přežití koček s CRF.

Kromě monitorování proteinurie a hodnocení odpovědi na terapii lze poměr UPC použít i k odhadu přibližné doby přežití. Čím vyšší je hladina proteinurie, tím kratší bude doba přežití daného kočičího pacienta.

Download

Proteinurie a onemocnění ledvin – diskuse u kulatého stolu
Tento „kulatý stůl“ je diskuse vůdčích světových odborníků na onemocnění ledvin s praktickými veterináři na téma onemocnění ledvin a proteinurie.

Obsahuje užitečné informace o prevalenci onemocnění ledvin u psů a koček, jakož i praktické informace o diagnostice, léčbě a monitorování onemocnění ledvin u psích a kočičích pacientů.

Download

Často kladené otázky o UPC

Poměr UPC je jednoduchý test, který měří, kolik proteinu se ztrácí ledvinami, a zjišťuje, zda tato ztráta znamená zdravotní riziko pro vašeho domácího mazlíčka. Test obnáší měření množství proteinu a kreatininu ve vzorku moči a matematické vydělení hodnoty proteinu hodnotou kreatininu.

Poměr UPC podle testu IDEXX měří ztrátu proteinu močí. Dokáže detekovat velmi nízké hladiny proteinu (> 5 mg/dl) ve vzorcích moči psů a koček. Protože se také měří hladina kreatininu a vypočte poměr proteinu v moči ke kreatininu v moči, IDEXX poměr UPC měří ztrátu proteinu močí, přičemž automaticky koriguje variabilitu objemu a koncentrace moči.

Kreatinin je vedlejší produkt metabolismu svalů. Kreatinin se vylučuje močí na přibližně stálé úrovni, což znamená, že jej lze použít jako standard pro porovnání jiných látek, které se rovněž vylučují močí.

V tomto testu se hladina kreatininu používá ke korekci hladin proteinu ovlivněných fluktuací koncentrace moči, kterou řídí pacientova míra zavodnění.

Přechodná ztráta malého množství proteinu ledvinami nemusí být kritická, pokud ledviny jinak dobře pracují a produkují koncentrovanou moč. Je-li však funkce ledvin poškozena a ledviny produkují řídkou moč, pak mohou být i malé ztráty proteinu močí významné a jsou hodné vyšetření. Významná a/nebo setrvalá ztráta proteinu ledvinami je důvodem k obavám, protože znamená, že ledviny nepracují správně. Je znepokojivá i proto, že tělo ztrácí protein, vzácnou látku potřebnou pro dlouhodobé zdraví a prospěch.

Ne. Protein se může v moči vyskytnout při zánětu nebo krvácení kdekoli v močových cestách. Protein, jehož původcem je zánět nebo krvácení není až tak znepokojivý, protože ztráta proteinu močí, po vyléčení nebo nápravě základních potíží, přestane. Proto je v souvislosti s poměrem UPC důležité vyšetření močového sedimentu; čistý močový sediment zaručí, že jakýkoliv dále zjištěný protein pochází z ledvin.

Ne. Test poměru UPC je třeba provést pouze na vzorku moči, který neobsahuje krev ani zánětlivé buňky. Vzorek je třeba podrobit kompletní analýze moči a vyhodnocení sedimentu a ověřit tím, zda je vhodný pro test poměru UPC. Přítomnost krve a zánětu v moči může přinést falešně vysoký výsledek poměru UPC, který by naznačoval přítomnost onemocnění ledvin i při jeho skutečné absenci.

Poměr UPC je třeba interpretovat v kontextu ostatních testů funkce ledvin, jako jsou testy UREA (močovina), CREA (kreatinin) a SDMA.

Pro interpretaci výsledků poměru UPC doporučujeme pokyny IRIS.

Podpora

CZ +420 239 018 034
SK +421 268 622 417

Formuláře a jiné zdroje

Přístup k pokynům pro vzorky, formulářům, článkům a dalším zdrojům Referenčních laboratoří IDEXX.

Nabídka testů

Prohlédněte si nabídku „Testy“, kde naleznete úplný seznam nabídek referenčních laboratoří IDEXX.


Literatura

  1. Elsemore DA, Geng J, Flynn L, et al. Enzyme-linked immunosorbent assay for coproantigen detection of Trichuris vulpis in dogs. J Vet Diagn Invest. 2014; 26(3):404-411.