Zkratky


Test SNAP Cortisol

Použijte k detekci Cushingova syndromu a Addisonovy choroby u psů test SNAP Cortisol.

Tento test je plně kvantitativní, takže můžete léčbu nepřetržitě monitorovat a ověřovat odpověď pacienta.

Cushingův syndrom a jeho klinické příznaky se rozvíjejí pomalu. Majitelé domácích zvířat obvykle udávají chování a příznaky typické pro tuto poruchu už šest let před hledáním veterináře, protože známky nemoci připisují běžnému stárnutí.

Addisonova choroba byla kdysi považována za vzácnou, dnes však jeví jako stále častější hormonální porucha u psů.

Objednat


Přínos

Přesné měření kortizolu v ordinaci je výhodné pro každého

Test SNAP Cortisol umožní:

  • Screening na Cushingův syndrom a Addisonovu chorobu; stačí jedna rychlá přesná analýza a můžete nasadit léčbu nebo provést kontrolní testy během téže návštěvy.
  • Vyšší spokojenost majitelů zvířat – po pěti minutách inkubace a pouhých šesti minutách do získání výsledků máte pro klienta odpověď, ještě než odejde, nebo když se pro zvíře vrátí.
  • Sledování léčby – pokud test SNAP Cortisol zařadíte do svého protokolu, můžete posuzovat účinnost léčby a podle potřeby upravovat dávky léků.
     

Test SNAP Cortisol funguje na bázi osvědčené technologie SNAP ELISA nabízí tak přesné výsledky, které potřebujete ke spolehlivému stanovení diagnózy.

Přesnost

Přesné posouzení funkce nadledvinek

Užijte si pohodlí včasných výsledků a možnosti iniciovat nebo upravit terapii na základě okamžitě zjištěných koncentrací kortizolu u pacienta přímo ve vaší vlastní laboratoři.

Každá šarže testu SNAP Cortisol je testována na psím séru od zdravých zvířat i nemocných, u nichž je onemocnění nadledvinek ověřováno pomocí dexamethazonového supresního nebo ACTH stimulačního testu.

Tento interní kalibrační proces firmy IDEXX zajišťuje, že je každá ze šarží testu SNAP Cortisol plně funkční a zajišťuje přesné výsledky pacientů ve všech částech měřeného rozsahu.

Zajistěte si přesnější odečtení testů SNAP s analyzátorem SNAPshot Dx:

  • Ten výsledky odečte a interpretuje za vás a eliminuje jakékoli pochyby či subjektivní vlivy, takže zajistí přesnější a konzistentní odpovědi.


Korelace hladiny kortizolu se čtečkou testů SNAP1

  • Publikované údaje dokládají vysokou klinickou shodu sérových koncentrací kortizolu naměřených pomocí testu SNAP Cortisol s výsledky získanými pomocí radioimunoanalýzy (RIA). Regresní hodnota 0,97 znamená vysokou shodu mezi oběma testy.
 

Návody a informační materiály

1. Napipetujte vzorek séra a přidejte konjugát.

2. Jemně zkumavku 3–4krát převraťte, aby se obě složky promíchaly.

3. Inkubujte vzorek 5 minut.

4. Nalijte vzorek do testu SNAP.

5. Jakmile se aktivační okénko poprvé zbarví, aktivujte pevným stiskem. Uslyšíte klapnutí.

6. Vložte test SNAP do analyzátoru.

Podrobné pokyny najdete v příbalové informaci.


 Literatura
1. Údaje z archivu firmy IDEXX Laboratories. Červenec 2003