Klinické důkazy naznačují, že se náchylnost vůči infekci virem SARS-CoV-2 (COVID-19) může
u různých zvířat lišit

Poznatky o přenosu COVID-19, zejména u domácích zvířat, se rychle mění. COVID-19 je primárně lidské onemocnění, které se přenáší přímým přenosem mezi lidmi, a to respiračním aerosolem.1–4 Renomované zdravotnické organizace (AVMA, CDC a OIE) se i nadále shodují, že neexistují důkazy o významné roli domácích zvířat při šíření infekce COVID-19 na lidi. Objevuje se však čím dále více důkazů, že ve vzácných případech může virus SARS-CoV-2 ohrozit domácí zvířata, zejména kočky a fretky, a to po kontaktu s infikovanými lidmi. 

S ohledem na tyto nové informace nabídnou referenční laboratoře IDEXX veterinárním lékařům test RealPCR IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19), který ve vzácných případech, pokud jsou splněna určitá kritéria, umožňuje rychlé, spolehlivé a specifické testování.

11. března 2020 Světová zdravotnická organizace oficiálně prohlásila nákazu COVID-19 za pandemii. V té době jsme se domnívali, že nakažení domácích zvířat od jejich majitelů nehrozí. V následujících týdnech se však objevilo několik ojedinělých zpráv o reverzním zoonotickém přenosu infekce na některá zvířata – dva psy a kočku v Hongkongu, kočku v Belgii a tygra (a možná i další velké kočkovité šelmy) v newyorské zoo.5–7 Existují důkazy (například sérokonverze u jednoho ze psů, konzistentní klinické příznaky u tygra a belgické kočky a pozitivní nález viru u druhého psa), že alespoň některé z těchto případů jsou skutečnou infekcí tímto virem, nikoli jen kontaminací z okolního prostředí. Nedávné experimenty kromě toho prokázaly, že se kočky a fretky mohou virem SARS-CoV-2 také nakazit a přenášet tuto nákazu na jiné kočky a fretky.8,9 Infikované kočky a fretky mohou být asymptomatické nebo mohou mít horečku, mírné respirační potíže nebo a zažívací potíže. Žádné klinické příznaky nemoci nevykazoval ani jeden ze dvou infikovaných psů. Výsledky sérologických testů naznačují, že asymptomatická infekce u koček může být častější, než se původně předpokládalo.10 U psů se zdá být rezistence vůči infekci – a zvláště jejím klinickým projevům – vyšší než u koček a fretek, pravděpodobně kvůli rozdílům v receptorech ACE, přes které virus vstupuje do buněk.8,11

Na základě dosud zjištěných poznatků se zdá, že je přirozený přenos infekce z člověka na domácí zvíře velmi vzácný, a když už k němu dojde, onemocnění často probíhá asymptomaticky a po kratší dobu než u lidí. Názor odborníků o malé pravděpodobnosti reverzního zoonotického přenosu viru z člověka na domácí zvířata je dále potvrzován výsledky monitoringu referenčních laboratoří IDEXX 12, které neprokázaly žádný nález viru SARS-CoV-2 u více než 5000 vzorků pacientů ze Severní Ameriky, Evropy a Jižní Koreje zaslaných mezi 14. únorem a 1. dubnem k testům na respiračních PCR panelech.

IDEXX v souladu s názorem zdravotnických expertů doporučuje veterinářům test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR objednávat pouze po konzultaci se státními zdravotnickými a veterinárními orgány (například Státní veterinární správou) a pokud jsou splněna tři konkrétní kritéria: dané zvíře žije v domácnosti s člověkem, který má COVID-19 nebo pozitivní test na jeho virus; u zvířete už veterinář provedl testy na běžnější typy nákazy a vyloučil je; zvíře (zejména kočka nebo fretka) vykazuje klinické příznaky nemoci COVID-19. Testování symptomatických domácích zvířat v domácnostech s infekcí COVID-19 nemusí být vždy indikováno – klinické příznaky, pokud jsou vůbec přítomny, mohou být mírné a přechodné. Provedení testu RealPCR IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) lze zvážit u respiračních onemocnění fretek nebo koček po vyloučení běžnějších respiračních infekcí a provádět je pouze u zvířat s potvrzenou nebo silně suspektní expozicí COVID-19.

Další informace o testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR a o výskytu onemocnění COVID-19 u domácích zvířat najdete na adrese idexx.cz/covid19-pet-test.

Literatura

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). www.cdc.gov/COVID19. Accessed April 19, 2020.
 2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Accessed April 19, 2020.
 3. American Veterinary Medical Association. COVID-19: What veterinarians need to know. www.avma.org/coronavirus. Accessed April 19, 2020.
 4. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). The new coronavirus and companion animals—advice for WSAVA members. www.wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members. Accessed April 19, 2020.
 5. Questions and answers on the 2019 coronavirus disease (COVID-19): Surveillance and events in animals. World Organisation for Animal Health (OIE) website. www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus. Updated April 9, 2020. Accessed April 19, 2020.
 6. Low-level of infection with COVID-19 in pet dog [news release]. Hong Kong: Government of the Hong Kong Special Administrative Region; March 4, 2020. www.info.gov.hk/gia/general/202003/04/P2020030400658.htm. Accessed April 19, 2020.
 7. USDA statement on the confirmation of COVID-19 in a tiger in New York. USDA Animal and Plant Health Inspection Service website. www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/news/sa_by_date/sa-2020/ny-zoo-covid-19. Updated April 6, 2020. Accessed April 19, 2020.
 8. Shi J, Wen Z, Zhong G, et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2. Science. 2020;eabb7015. doi:10.1126/science.abb7015
 9. Kim Y, Kim SG, Kim SM, et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets [published online ahead of print April 5, 2020]. Cell Host Microbe. 2020;S1931-3128(20)30187-6. doi:10.1016/j.chom.2020.03.023
 10. Zhang Q, Zhang H, Huang K, et al. SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation [preprint]. doi:10.1101/2020.04.01.021196
 11. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor recognition by the novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS coronavirus. J Virol. 2020;94(7):e00127-20. doi:10.1128/JVI.00127-20
 12. COVID-19 RealPCR Validation Studies: sequence blast analyses and cross-reactivity studies. March 2020. Data on file at IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.

Obraťte se na zákaznickou podporu

Veřejné zdraví a další dotazy jiných zákazníků: Klikněte zde.