Zkratky


Analyzátory IDEXX v ordinaci

Umělá inteligence ve veterinární medicíně vede k efektivitě a nebývalé přesnosti

V roce 2021 těžíme z aplikací umělé inteligence (artificial intelligence, AI) prakticky ve všech oblastech života. Ani veterinární medicína není výjimkou. AI se v naší branži využívá stále více a její přínosy jsou patrné zejména v diagnostice.

Software založený na AI je pomocí obřích datových sad snímků pacientů a výsledků trénován k tomu, aby dokázal odhalit složitá onemocnění s rostoucí přesností. Některé systémy pro řízení praxe využívají AI k interpretaci veterinárních výsledků s následným doporučením diagnostických alternativ a dalších kroků. Existují dokonce i stetoskopy vybavené AI, které přispívají k odhalení arytmií a dalších onemocnění srdce. To je jen několik příkladů využití AI ve veterinární medicíně. Stručně řečeno mohou veterináři důvěřovat tomu, že jim technologie poskytne inteligentní, spolehlivou podporu při klinickém rozhodování.

veterinarian talking to technician with corgi on exam table.

Podívejte se, jak vám AI může pomoci v práci díky své nebývalé přesnosti a vyšší efektivitě.

Efektivita při péči v reálném čase

Pokročilé technologie, jež jsou dnes k dispozici, od základu proměňují způsob práce veterinářů a jejich týmů, zvyšují efektivitu a zlepšují péči v reálném čase. Představte si pracovní postupy, které vás zbaví nutnosti zkoumat buňky pod mikroskopem, protože celý proces rozpoznávání prvků je automatizovaný. S veterinární technologií založenou na AI můžete mít přesné výsledky analýzy vzorků pacientů během několika minut.

Superior accuracy when diagnosing patients

Hematologický analyzátor ProCyte One AI využívá sofistikované senzory přístroje ke zjištění a vyhodnocení informací o vzorcích v 5 dimenzích současně. Jedná se o 4 senzory v laseru a o dobu průchodu laserového paprsku buňkou. Následně přístroj vezme nashromážděná data o buňkách a podívá se na každou z nich z různých perspektiv. Tak je možné oddělit buněčné populace, aniž by do analýzy vstupovaly fragmenty či jiné buňky. To vede k lepší charakterizaci červených a bílých krvinek i krevních destiček, takže veterinář získává další poznatky o hematologických odchylkách od normálu.

Analyzátor ProCyte One rovněž zohledňuje vzorce ve výsledcích a nabízí komentáře, které usnadňují interpretaci. Tyto interpretační pomůcky vám zkrátí cestu k diagnóze. Vykazuje-li například pacient známky lymfopenie, analyzátor to zaznamená a upozorní vás.

AI pomáhá redukovat diagnostické chyby ve vaší praxi

Jak jste viděli výše, přínosy pokročilé technologie nekončí inteligentnějším zpracováním vzorků pacientů. Dnešní inteligentní analyzátory zároveň poskytují užitečná upozornění a vysoce specifickou zpětnou vazbu, například pokud u vzorků dojde k chybám, takže vás ušetří starostí spojených s opětovným prováděním analýzy.

Biochemický analyzátor Catalyst One je jedním z přístrojů, které využívají tuto technologii. Slidy, které společně se snímky založíte, jsou opatřeny jedinečnými čárovými kódy a analyzátor je zpracovává pomocí daných pravidel. Podívá se na čárový kód, dekóduje pokyny pro zpracování (algoritmy) a provede je. Ví, jak dlouho má být každý slide vystaven světlu, jak vyhodnotit intenzitu barev odrážených slidy a jak je přesně interpretovat, abyste se tím nemuseli zabývat vy. Vedle toho provádí řadu dalších analýz.

AI zabudovaná do analyzátoru Catalyst One rovněž spolupracuje se snímkovacím systémem a upozorní vás, že došlo k chybě při zakládání nebo že vše je řádně připraveno. Je dost inteligentní na to, aby ověřila, zda je k dispozici potřebný materiál. Pokud něco chybí, okamžitě vám sdělí, co přesně to je.


IDEXX bude nadále využívat AI k vylepšování svých analyzátorů pro veterinární praxe. S postupným vývojem technologií lze očekávat růst jejich využívání. Veterinární technologie budou chytřejší a budou nabízet stále inteligentnější diagnostické poznatky.

Tyto inteligentní funkce v konečném důsledku samozřejmě prospívají pacientům i vašemu týmu. S analyzátory IDEXX dosáhnete vyšší efektivity pro sebe i svůj tým, rychleji dospějete k diagnóze a zvýšíte přesnost, takže budete poskytovat špičkovou péči a budete připraveni na příslušné další kroky.

Přečtěte si, jak nové technologie pomohou vaší praxi

Veterinary technician holding brown dog with a ProCyte One analyzer on the shelf.

Inteligentní veterinární technologie drží krok s nároky vaší ordinance

Ptáte se někdy, jaké by bylo mít technologii, která se v zákulisí aktivně stará o to, aby ve vaší ordinaci vše běželo jako na drátkách? Přečtěte si celý článek.

man holding orange and white cat.

Zabudované systémy snímkování podpoří efektivitu ve vaší ordinaci

Když si představíte snímky a kamery ve veterinární medicíně, možná vás hned napadne diagnostické zobrazovací vyšetření a chirurgické postupy. Přečtěte si celý článek.

Zjistěte více o konkrétním analyzátoru. Naši zástupci jsou vám kdykoliv k dispozici a rádi vám pomohou.