Zkratky


Hematologický analyzátor IDEXX VetAutoread

Komplexní odpověď za pár minut


Hematologický analyzátor IDEXX VetAutoread™* umožní důkladný screening, testy před operací a celkovou zdravotní kontrolu, to vše ve vaší ordinaci.

Analyzátor je schopen komunikace se stanicí IDEXX VetLab, což je laboratorní informační systém, který shromažďuje všechny výsledky a vytiskne je do souhrnné zprávy, která se snáze interpretuje.
 

Kontaktujte nás

Požádat o cenovou nabídku

Společnost IDEXX považuje řádné zpracování osobních údajů za velmi důležité. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.

Nabídka testů


Dostupné parametry

Parametr Popis
Hematokrit (Hct) Vypočítá se jako procento, které tvoří objem separovaných erytrocytů z celkového objemu krevního vzorku. Na zprávě se objeví jako Hct %.
Hemoglobin (Hgb) Výpočet je proveden na bázi naměřené hloubky, do níž sestoupí plovák v erytrocytární mase (tj. hodnota závisí na hustotě erytrocytů) a hematokritu. Analyzátor provede korekce na objem buffy coatu. Na zprávě se objeví jako Hgb (g/dl).
MCHC Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (hemoglobin/hematokritu) x 100.
Leukocyty Tento parametr je součtem hodnot všech granulocytů a lymfocytů/monocytů. Na zprávě se objeví jako WBC x 109/l. Analyzátor bude udávat také hodnoty „106 x ml“ a „103 x µl.“
Celkový počet granulocytů (GRANS) Tato vrstva buffy coatu je tvořena granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily). Z její tloušťky je odvozen celkový počet granulocytů. Ve zprávě se objeví jako GRANS x 109/l.
Procento granulocytů Počet granulocytů vyjádřený v procentech celkových leukocytů, ve zprávě se objevuje jako % GRANS.
Eozinofily (EOS)
Neutrofily (NEUT)
Lze použít pouze na vzorky od psů a skotu; analyzátor dokáže detekovat a kvantifikovat vysoké hladiny eozinofilů (> cca 0,5 x 109/l). V těchto případech je počet eozinofilů a neutrofilů (zjištěny odečtením) uveden za parametrem % GRANS. Do neutrofilů jsou započteny i jakékoli přítomné bazofily.
Celkový počet lymfocytů/monocytů (L/M) Obarvené lymfocyty a monocyty tvoří jednu vrstvu buffy coatu. Z její tloušťky je odvozen celkový počet lymfocytů a monocytů. Na zprávě se objeví jako L/M x 109/l.
Procento lymfocytů a monocytů Lymfocyty a monocyty mohou být také vyjádřeny v procentech z celkového počtu leukocytů. Ve zprávě jsou uvedeny jako % L/M.
Počet trombocytů (PLT) Obarvené trombocyty tvoří vrstvu buffy coatu s nejmenší hustotou. Z její tloušťky je odvozen absolutní počet trombocytů. Na zprávě se objeví jako PlT x 109/l.
% retikulocytů Tento parametr lze použít pouze na vzorky od psů a koček; vyjadřuje se v procentech hematokritu (RETICS), rozmezí je 0,2–4,0 % (včetně obou hraničních hodnot).
Fibrinogen (Fib) Celkový plazmatický fibrinogen je ve zprávě udáván v mg/dl.

 

Návody a informační materiály


Analyzujte čerstvý vzorek okamžitě, než se stav pacienta zhorší.

 
Analýza vzorků na analyzátoru IDEXX VetAutoread™*
  1. Připravte vzorek.
  2. Odstřeďujte v odstředivce IDEXX VetCentrifuge™ po pět minut.
  3. Nastavte na analyzátoru druh zvířete, vložte zkumavku do zakládacího vozíku a zavřete dvířka.

 

Hotovo! Za minutu dostanete výsledek specifický pro daný druh.

 

IDEXX Fibrinogen Precipitator

Precipitátor fibrinogenu IDEXX je speciálně určen pro hematologický analyzátor VetAutoread. Díky elektronicky řízenému teplotnímu rozsahu zajistí maximální konzistenci u hladin plazmatického fibrinogenu ve zkumavkách IDEXX VetTube™.

 

Vysrážení plazmatického fibrinogenu:
  1. Odstředěnou zkumavku IDEXX VetTube vložte do jednoho ze čtyř otvorů na čelní straně precipitátoru.
  2. Po přibližně pěti minutách zkumavku vyjměte a odstřeďte v odstředivce IDEXX VetCentrifuge. Poznámka: Odstředivka IDEXX VetCentrifuge je speciálně určena pro hematologický analyzátor VetAutoread. Má elektronicky regulovanou rychlost rotoru a dobu odstínění, takže zajistí maximálně konzistentní erymasu v odstředěných zkumavkách IDEXX VetTube.
  3. Nastavte na analyzátoru druh zvířete, vložte zkumavku do zakládacího vozíku a zavřete dvířka.

Výsledky jsou hotovy během jedné minuty.

 

Seznam literatury

Sample Preparation Poster

IDEXX VetAutoread Hematology


† Odstředivka IDEXX VetCentrifuge je speciálně určena pro hematologický analyzátor VetAutoread. Má elektronicky regulovanou rychlost rotoru a dobu odstínění, takže zajistí maximálně konzistentní erymasu v odstředěných zkumavkách IDEXX VetTube.

*VetAutoread je ochrannou známkou společnosti QBC Diagnostics, Inc.