Zkratky


Informační centrum IDEXX SDMA

Začínáme: jak provádět testy Catalyst SDMA.

Yellow labrador laying in tall grass, black and white.

Jak používat testy IDEXX SDMA

Hand loading Catalyst Analyzer, black and white.

Podívejte se na krátké instruktážní video

Rack of blood sample tubes, black and white.

Testování SDMA v referenčních laboratořích IDEXX

Jak provést test Catalyst SDMA

 

Na biochemickém analyzátoru Catalyst One

  1. Zadejte informace o vzorku do zařízení IDEXX VetLab Station.
  2. Zaveďte slidy a vzorek do zásuvky na vzorky.
  3. Zavřete zásuvku na vzorky a stiskněte tlačítko Start na analyzátoru.
 

Na biochemickém analyzátoru Catalyst Dx

  1. Zadejte informace o vzorku do zařízení IDEXX VetLab Station.
  2. Na biochemickém analyzátoru Catalyst Dx vyberte pacienta a typ vzorku.
  3. Zaveďte vzorek, biochemický CLIP a slide SDMA.
  4. Klepněte na tlačítko Spustit na analyzátoru.
Nabízíme řadu profilů s testem SDMA, které naplní potřeby vás i vašich pacientů.
Všechny najdete v sekci „IDEXX – objednávky online“. Stačí si je uložit do oblíbených.

 

Profil Chem 11

Zahrnuje krabici obsahující test Catalyst SDMA a KLIP Catalyst Chem 10.


 

Kat. číslo 99-0010259 

Objednat

 

Profil Chem 16

Zahrnuje krabici obsahující test Catalyst SDMA a KLIP Catalyst Chem 15.


 

Kat. číslo 99-0010258 

Objednat

Profil Chem 18

Zahrnuje krabici obsahující test Catalyst SDMA a KLIP Catalyst Chem 17.
 

 

Kat. číslo 99-0010257 

Objednat

Odpovědi na běžné dotazy na test Catalyst SDMA

Provádění a analýza testu Catalyst SDMA je jednoduché. Tyto zdroje vám pomohou najít odpovědi na otázky o testu Catalyst SDMA

Test Catalyst SDMA skladujte v mrazničce. Test Catalyst SDMA není třeba zahřívat. Stačí jej vytáhnout z mrazničky těsně před testováním.

Test Catalyst SDMA lze skladovat v sáčku při pokojové teplotě až 8 hodin. Po uplynutí 8 hodin uložte veškerý nepoužitý materiál do mrazničky.

Samozřejmě. Test Catalyst SDMA lze provádět samostatně nebo s dalšími testy jako součást komplexního profilu pacienta. Ze vzorku jednoho pacienta můžete například provést Catalyst Lyte 4 CLIP, Catalyst Chem 17 CLIP, Catalyst Total T4 Test a Catalyst SDMA Test.

 

Když provádíte test SDMA na analyzátoru Catalyst One nebo s nejvýše 18 slidy na analyzátoru Catalyst Dx, můžete slidy zavést v libovolném pořadí. Pokud měříte na analyzátoru Catalyst One či Catalyst Dx a potřebujete rychlé výsledky, doporučujeme testy založit v tomto pořadí: CLIP Lyte 4, biochemický CLIP (např. Chem 17 či Chem 10), pak SDMA a nakonec Total T4 – dodatečné slidy dejte nahoru.

Poznámka: před každým měřením pečlivě doplňte pipetovací špičky do zásuvky.

Doporučená velikost vzorku u testů Catalyst SDMA záleží na typu použitého vzorku. U plné krve doporučujeme 600–800 µl. Při testování séra/plazmy doporučujeme 65 µl, případně 300 µl při měření SDMA spolu s dalšími testy.

Stručné pokyny, co dělat při zvýšené hladině SDMA, získáte zde.

Máte ještě nějaké dotazy o provádění testu Catalyst SDMA?

Orientační pokyny k SDMA

  

SDMA testing from IDEXX Reference Laboratories

IDEXX Reference Laboratories includes the IDEXX SDMA Test in all routine chemistry panels. There’s no additional cost, and the turnaround time is the same.

+ IDEXX SDMA Test included in all routine chemistry panels
+ IDEXX SDMA Test

iPad open to SDMA algorithm.

Hladina SDMA je zvýšená. Co teď?

S pomocí algoritmu testu IDEXX SDMA podnikněte vhodné kroky k potvrzení onemocnění a stanovení diagnózy.

Nástroje pro implementaci

Potřebujete pomoci se zavedením testů SDMA ve své praxi? Prostudujte si naše materiály ke správě praxe a zavedení testu do vašich protokolů a výkonů bude hračkou.

  

Dvě možnosti, tytéž spolehlivé výsledky

 
Interní test Catalyst SDMA; nabízíme řadu profilů, které tento test obsahují a uspokojí potřeby vaše i vašich pacientů.

Test IDEXX SDMA je součástí každého biochemického panelu nebo jej lze v referenčních laboratořích IDEXX objednat samostatně.
 

Objednat

Poznámka: SDMA je symetrický dimetylarginin