Test IDEXX SDMA

Jak používat testy IDEXX SDMA

Jak provést test Catalyst SDMA

Jak provést test SDMA na biochemickém analyzátoru Catalyst One
 
  1. Zadejte informace o vzorku do IDEXX VetLab Station.
  2. Zaveďte preparáty a vzorek do zásuvky na vzorky.
  3. Zavřete zásuvku na vzorky a stiskněte tlačítko Start na analyzátoru.
Jak provést test SDMA na biochemickém analyzátoru Catalyst Dx
 

1. Zadejte informace o vzorku do IDEXX VetLab Station.
2. Na biochemickém analyzátoru Catalyst Dx vyberte pacienta a typ vzorku.
3. Zaveďte vzorek, biochemický CLIP a preparát SDMA.
4. Zaveďte činidlo a klepněte na Run (Provést) na analyzátoru.

Odpovědi na běžné dotazy na test Catalyst SDMA

Provádění a analýza testu Catalyst SDMA jsou jednoduché. Tyto zdroje vám pomohou najít odpovědi na otázky o testu Catalyst SDMA

Test Catalyst SDMA uchovávejte v chladničce. Test Catalyst SDMA není nutné zahřívat. Vyjměte jej z chladničky teprve, když jej chcete provést.

Test a činidlo Catalyst SDMA lze uchovávat v balení při pokojové teplotě až 8 hodin. Po 8 hodinách uložte nepoužité materiály do chladničky (nezmrazujte).

Samozřejmě. Máte-li biochemický analyzátor Catalyst One, můžete test Catalyst SDMA provádět samostatně nebo spolu s dalšími preparáty, jako součást komplexního profilu pacienta. S jedním vzorkem pacienta můžete například provést Catalyst Lyte 4 CLIP, Catalyst Chem 17 CLIP, test Catalyst Total T4 a test Catalyst SDMA.

Máte-li biochemický analyzátor Catalyst Dx, jediné preparáty, se kterými nemůžete test Catalyst SDMA provádět, jsou fenobarbital, celkový T4 a CRP.

Když provádíte test SDMA na biochemickém analyzátoru Catalyst One nebo s nejvýše 18 preparáty na biochemickém analyzátoru Catalyst Dx, můžete preparáty zavést v libovolném pořadí.

Když na biochemickém analyzátoru Catalyst Dx testujete více než 18 preparátů, zařaďte test Catalyst SDMA mezi prvních 18. Testujete-li elektrolyty, zaveďte tyto preparáty jako první.

Doporučená velikost vzorku, na provedení testu Catalyst SDMA, záleží na typu vzorku, který používáte. U plné krve doporučujeme 600–800 µl. Při testování séra/plazmy doporučujeme 65 µl nebo 300 µ při provádění testu SDMA spolu s dalšími testy.

Máte ještě nějaké dotazy o provádění testu Catalyst SDMA?

Stáhnout: SDMA – stručný návod |  Přečtěte si: SDMA – časté dotazy

Testování SDMA v referenčních laboratořích IDEXX

Referenční laboratoře IDEXX zahrnují test IDEXX SDMA ve všech rutinních biochemických panelech. Nestojí to nic navíc a doba zpracování je stejná.

Hladina SDMA je zvýšená. Co teď?

S pomocí algoritmu testu IDEXX SDMA podnikněte vhodné kroky k potvrzení onemocnění a stanovení diagnózy.
 

Interpretujte své výsledky

Dvě možnosti, tytéž spolehlivé výsledky

Test Catalyst SDMA se provádí přímo na klinice s použitím biochemických analyzátorů Catalyst One a Catalyst Dx
Test IDEXX SDMA je dostupný jako součást každého biochemického panelu nebo je samostatně v referenčních laboratořích IDEXX