IDEXX SDMA

Interpretace výsledků testu SDMA

Algoritmus pro práci s testem IDEXX SDMA 

Zvýšená koncentrace SDMA* je příznak problému s glomerulární filtrační rychlostí (GFR). Zvýšení hladiny SDMA může být důsledkem primárního poškození ledvin, ale i sekundárních potíží, např. souběžného onemocnění. Postupujte podle tohoto algoritmu při vyšetřování zvýšené hladiny SDMA a zjistěte, zda u pacienta došlo k akutnímu, aktivnímu nebo chronickému poškození. Algoritmus vám pomůže i při rozhodování, jak začít s vyšetřováním, léčbou a monitorováním onemocnění. 

IDEXX SDMA algorithm cz

Počáteční kroky při vyšetřování, léčbě a monitorování zhoršení GFR, na které poukazuje zvýšená koncentrace SDMA

Vyšetřit

Základní příčina, léčitelný stav, souběžné onemocnění, chronické onemocnění ledvin (CKD) 

Základní příčina 
 • Infekce močového traktu (UTI)/pyelonefritida 
 • Otrava (např. NSAID, etylenglykol, lilie) 
 • Akutní poškození ledvin 
 • Systémová hypertenze 
 • Chronické onemocnění ledvin (CKD) 
Uvažujte o provedení 
 • Kultivace moči a testu citlivosti MIC (minimální inhibiční koncentrace) 
 • Test na infekční choroby
 • Zobrazení abdomenu 
 • Poměr protein:kreatinin v moči (UPC) (proteinurie) 
 • Krevní tlak 
Hodnocení souběžných stavů 
 • Stav hydratace 
 • Stav štítné žlázy (kočky) 

Léčit

Léčba základního onemocnění, regulace vyhodnoceného poškození ledvin, úprava protokolů péče 

Zahajte odpovídající léčbu 
 • Základní onemocnění (např. pyelonefritida, infekční choroba) 
 • Dehydratace
 • Vysazení nefrotoxických léků (např. NSAID) 
 • Hypertenze
 • Proteinurie
Další podpora 
 • Dostatek čisté vody 
 • Dieta na podporu ledvin, pokud je to opodstatněné 
Upravte anestetické protokoly 
 • Podávejte tekutiny (intravenózně nebo subkutánně) 
 • Aplikujte kyslík před procedurou, během ní i po ní 
 • Upravte způsob léčby bolesti 

Sledovat

Vyhodnocení a sledování výsledků 

Sledujte renální biomarkery 

Trendy testování těchto parametrů: 

 • SDMA, BUN, kreatinin a fosfor  
 • Analýza moči  
 • Krevní tlak 
Výsledek

Porucha GFR, stabilní 

Hladina SDMA zůstává zvýšená, ale stabilní 
 • GFR stále zhoršená, ale stabilní 
 • Zvažte diagnózu CKD, viz pokyny IRIS k určování stádia a léčbě CKD 
 • Zaveďte vhodnou podpůrnou péči a sledování 

Porucha GFR, progresivní

Hladina SDMA stále roste 

 • Probíhající aktivní poškození ledvin
 • Kontrolní vyšetření: opakovat nebo provést další diagnostické kroky
 • Zaveďte průběžnou podpůrnou péči 

Návrat k normální GFR 

Hladina SDMA se vrátí do normálu 
 • Zotavení po mírném poškození 
 • Odpověď na vhodnou léčbu 
 • Kompenzační mechanismy 

Zde si můžete stáhnout algoritmus

IDEXX SDMA algorithm and IMM protocol

*Symetrický dimethylarginin. 

Úplný seznam literatury najdete na adrese idexx.cz/sdma

Informace obsažené v tomto dokumentu slouží pouze jako vodítko. U diagnózy nebo léčby každého pacienta je nutné použít vlastní klinický úsudek, který se opírá o komplexní vyšetření pacienta, včetně jeho anamnézy, fyzického projevu a kompletních laboratorních údajů. S ohledem na jakoukoliv medikamentózní léčbu nebo program monitoringu je nutné konzultovat příbalovou informaci daného produktu, kde je uveden kompletní popis dávkování, indikací, interakcí a varování. Za rozhodnutí o diagnóze a léčbě v konečném důsledku odpovídá veterinář poskytující primární péči.