Zkratky


Informační centrum IDEXX SDMA

Interpretace výsledků testu a další kroky.

Golden retriever rolling in grass, black and white.

Interpretace výsledků testu SDMA

Pod 15 μg/dl

SDMA je normální.

Proč na SDMA záleží

15–19 μg/dl

Pokud jsou hodnoty označené jako vysoké (15 μg/dl a více), zasáhněte. Postupujte podle algoritmu a zjistěte si, zda je onemocnění ledvin pravděpodobné.

Použijte algoritmus

≥20 μg/dl

Pokud je SDMA ≥20 μg/dl, proveďte kompletní analýzu moči. Pacient pravděpodobně trpí onemocněním ledvin. Okamžitě jednejte podle protokolu.

Použijte protokol

Algoritmus IDEXX SDMA

Zvýšená koncentrace SDMA* signalizuje sníženou rychlost glomerulární filtrace (GFR). Může za tím být jak primární onemocnění ledvin, tak i sekundární postižení způsobené jinou chorobou. Pomocí tohoto algoritmu zjistíte, zda zvýšené koncentrace SDMA znamenají akutní, aktivní nebo chronické poškození. Můžete jej také využít k interpretaci výsledků při následné kontrole a k dalšímu šetření, léčbě a sledování v souladu s protokolem.

IDEXX SDMA algorithm cz
IDEXX SDMA algorithm cz

Počáteční kroky při diagnostikování, léčbě a sledování zhoršené GFR, kterou signalizuje zvýšená hodnota SDMA

Vyšetření

Zjištění příčiny, léčitelnosti, komorbidit či chronického onemocnění ledvin (CKD)


Checklist icon.

Primární příčina

 • Infekce močových cest, pyelonefritida
 • Toxicita (např. NSA, etylenglykol, lilie)
 • Akutní poškození ledvin
 • Systémová hypertenze
 • Chronické onemocnění ledvin
Stethoscope icon.

Zvažte provedení

 • Kultivace moči a citlivost na minimální inhibiční koncentrace (MIC)
 • Testy na infekční choroby
 • Vyšetření břicha zobrazovací metodou
 • Poměr bílkovin v moči ke kreatininu (proteinurie)
 • Krevní tlak 
Magnifying glass icon.

Posouzení komorbidit

 • Hydratace
 • Stav štítné žlázy (kočky) 

Léčba

Zajistěte léčbu primárního onemocnění a zjištěného poškození ledvin, upravte protokol péče


Medicine bottle icon.

Zajistěte vhodnou léčbu

 • Primární onemocnění (pyelonefritida, infekční onemocnění)
 • Dehydratace
 • Vysaďte nefrotoxické léky (např. NSA)
 • Hypertenze
 • Proteinurie
Dog food icon.

Další podpora

 • Dostatek čisté vody
 • Dieta šetřící ledviny, pokud je to zapotřebí
Heart rate icon.

Upravte anesteziologické protokoly

 • Zajistěte tekutiny (intravenózně nebo subkutánně)
 • Kyslíková podpora před výkonem, během něj a po něm
 • Nastavte tlumení bolesti

Monitorování

Udržujte léčbu a monitorujte výsledky
 


Icon of line graph trending up.

Monitorujte renální biomarkery

Trendy ve výsledcích:

 • SDMA, močovina, kreatinin a fosfor
 • Rozbor moči
 • Krevní tlak
Line graph leveling out.

Zhoršení GFR, stabilní

SDMA stále zvýšené, ale stabilní

 • GFR stále narušená, ale stabilní
 • Může se jednat o CKD, viz pokyny IRIS pro staging a léčbu
 • Zajistěte přiměřenou podpůrnou péči a sledování
Line graph trending up.

Zhoršení GFR, progresivní

SDMA stále stoupá

 • Akutní poškození ledvin
 • Přezkoumejte dosavadní výsledky vyšetření: opakujte testy nebo proveďte další
 • Zajistěte průběžnou podpůrnou péči
Line graph with single peak.

Regenerace GFR

SDMA se vrací do normálu

 • Zotavení z mírného poškození
 • Odpověď na vhodnou léčbu
 • Kompenzační mechanismy
 • Pozvěte na kontrolu během šesti měsíců až jednoho roku
 
iPad open to SDMA algorithm.

Získejte algoritmus a protokol k vytištění

Použití algoritmu IDEXX SDMA k interpretaci výsledků

Graphic of IRIS SDMA guidelines.

Když je hladina SDMA zvýšená a ostatní markery jsou normální

Proveďte staging a zajistěte léčbu chronického CKD dle pokynů IRIS

Co se považuje za normální rozsah hodnot SDMA?

Za významné se považuje jakékoli zvýšení koncentrace SDMA nad referenční rozmezí (více než 14 µg/dl u koček a dospělých psů či více než 16 µg/dl u štěňat).

Zvýšená koncentrace SDMA signalizuje sníženou rychlost glomerulární filtrace (GFR). Může za tím být jak primární onemocnění ledvin, tak i sekundární postižení způsobené jinou chorobou.

Interpretace výsledků testu SDMA

Jak objednat nové slidy Catalyst SDMA?

Pokud si budete chtít objednat nové slidy Catalyst SDMA, přihlaste se v sekci „IDEXX – objednávky online“.

Nemáte účet pro online objednávky IDEXX? Zavolejte zástupci společnosti IDEXX: +420 239 018 034.

  

Dvě možnosti, tytéž spolehlivé výsledky

 
Interní test Catalyst SDMA; nabízíme řadu profilů, které tento test obsahují a uspokojí potřeby vaše i vašich pacientů.

Test IDEXX SDMA je součástí každého biochemického panelu nebo jej lze v referenčních laboratořích IDEXX objednat samostatně.
 

Objednat

Poznámka: SDMA je symetrický dimetylarginin

Úplný seznam literatury najdete na adrese idexx.com/sdma.

Uvedené informace jsou pouze obecné pokyny. Jako u každé diagnózy nebo léčby je třeba u každého pacienta použít klinický úsudek na základě komplexního vyšetření včetně anamnézy, fyzického stavu a kompletních laboratorních údajů. Při volbě jakékoli léčby nebo monitorování si v příbalové informaci příslušných přípravků přečtěte podrobný popis dávkování, indikací, interakcí a varování. Za rozhodnutí o diagnostice a léčbě nese konečnou odpovědnost veterinář zajišťující primární péči.