Test IDEXX SDMA

Případová studie SDMA: Coco

Podrobnější informace

Jméno: Coco
Věk: devítiletý
Rasa: siamská
Pohlaví: kastrovaný samec

Důvod návštěvy
Prohlídka ve starším věku.

Anamnéza
Coco nedávno přišel o svého kočičího společníka jménem Oscar. Od té doby u něj majitel pozoroval mírný úbytek váhy a možná i menší chuť k jídlu. Coco se také více hlasově projevoval. Nezvracel ani neměl průjem. Coco měl přístup k fontánce s pitnou vodou, takže si majitelé nejsou jistí, zda v poslední době pil více vody. Jelikož kocour občas chodil na dvůr, není také jisté, zda více močil. Kromě přípravků proti blechám nedostával žádné léky.

Klinické vyšetření
Coco je bystrý, pohotový, dobře reaguje a je hydratovaný. Váží 4,65 kg a je mírně pohublý – jeho skóre tělesné kondice (BCS) odpovídá 4 z 9 bodů. Teplotu i dechovou frekvenci má normální. Srdeční frekvence 200 tepů za minutu je poměrně vysoká, nebyl však zjištěn hmatný uzlík na štítné žláze. Kocour je navíc nervózní. Zbývající nálezy včetně pohmatu břicha jsou v normě.

Hodnocení

Coco má většinu výsledků v normálním rozmezí, s výjimkou výsledku testu Catalyst SDMA. BUN a kreatinin jsou nicméně v normálu. Analýza moči prokázala sníženou specifickou hmotnost moči 1,022 a malé množství proteinů v moči.

SDMA je citlivější než kreatinin, neboť dokáže odhalit již 25% ztrátu funkce ledvin. SDMA se navíc u progresivního poškození ledvin zvyšuje dříve než kreatinin, takže může být vůbec prvním ukazatelem onemocnění ledvin. SDMA se může zvyšovat při akutním nebo aktivním poškození ledvin (AKI) i při chronickém onemocnění ledvin (CKD) – není tedy možné automaticky předpokládat, že Coco má CKD!

 

Plán

Výsledek testu Catalyst SDMA u pacienta Coco je 21 μg/dl, což na základě algoritmu pro práci s testem IDEXX SDMA naznačuje pravděpodobnou přítomnost onemocnění ledvin. Měla by být vyšetřena primární příčina a souběžně působící faktory. Proto doporučujeme provést kultivaci moči, použít diagnostické zobrazovací metody, změřit krevní tlak a stanovit poměr proteinu a kreatininu v moči (UPC).

 

Výsledky dalších testů

  • Kultivace moči: negativní
  • Systolický krevní tlak: 151 mm Hg (hraniční hypertenze)
  • UPC: 0,18 (normální)

 

Diagnóza

CKD pravděpodobně s ledvinovými kameny a hraniční hypertenzí.

 

Následná opatření

  • Další vyšetření: Odeslat ke specialistovi, který provede
    ultrazvukové vyšetření břicha.
  • Léčba: Do další kontroly je nutné pacientovi zajistit přístup
    k dostatečnému množství pitné vody.
  • Sledování: Kontrola za 2 až 3 týdny.

 

Kontrola po 3 týdnech

Majitel uvádí, že Coco se doma chová stále stejně. Zpráva o ultrazvukovém vyšetření od specialisty potvrdila přítomnost ledvinových kamenů, nebyl však zjištěn důkaz, že kameny způsobují obstrukci. Opakované měření krevního tlaku mělo stejný výsledek, což v této chvíli není důvodem k léčbě, ale k důkladnému sledování. Výsledky opakovaných laboratorních testů jsou podobné, biochemické výsledky uvádíme níže.

 

Hodnocení

Coco má trvale zvýšenou hladinu SDMA, i když hodnoty se mírně lepší. Kreatinin je stabilní. V této fázi nepozorujeme důkazy progrese onemocnění ledvin. To znamená, že CKD bylo u pacienta díky měření SDMA zjištěno včas. Nyní je možné určit stadium CKD podle pokynů Mezinárodní společnosti pro onemocnění ledvin (IRIS). Podle pokynů IRIS má Coco CKD stadia 2.

 

Následná opatření

Léčba: Pacienta je možné léčit podle pokynů IRIS pro léčbu CKD. Coco postupně přejde na terapeutické dietní krmivo pro kočky s onemocněním ledvin. Dieta sehrává klíčovou roli při léčbě CKD a zároveň by měla pomoci při prevenci tvorby dalších kamenů v močovém traktu. Coco musí mít nadále přístup k dostatečnému objemu pitné vody.

Sledování: Kontrola za 2 až 4 měsíce. Majitel byl instruován, aby do té doby pravidelně sledoval, zda kocour více pije nebo močí, mění se jeho apetit, zvrací nebo je letargický. Tyto příznaky by mohly poukazovat na progresi onemocnění ledvin nebo na fakt, že ledvinové kameny způsobují blokádu močových cest. V takovém případě je nutné kocoura okamžitě přivézt na kontrolu.

Pacientské zprávy

Biochemie, července 2018
Celkový T4, 11. července 2018
Analýza moči, 14. července 2018
Zobrazení abdomenu: 

Mírně zmenšené nesouměrné ledviny s malými nepravidelnými oblastmi mineralizace v obou ledvinách, pravděpodobně se jedná o ledvinové kameny.

Biochemie, 15. srpna 2018

Diskuse

Přidání testu Catalyst® SDMA do biochemického panelu v rámci pravidelného preventivního testování vedlo ke zjištění, že Coco má CKD a současně také ledvinové kameny. Díky tomu mohla být léčba zahájena mnohem dříve. Coco bude dostávat terapeutické dietní krmivo pro kočky s onemocněním ledvin, což zpomalí progresi CKD a zároveň zabrání tvorbě dalších ledvinových kamenů, které by mohly způsobit závažnější komplikace.