IDEXX SDMA

SDMA pro štěňata a koťata

Byla určena referenční rozmezí testu IDEXX SDMA u štěňat a koťat?

 

Bylo zjištěno, že u štěňat je referenční rozmezí testu IDEXX SDMA o něco vyšší (0–16 μg/dl) než referenční interval u dospělých psů (0–14 μg/dl). Výsledky většiny štěňat (90 %) spadají do referenčního rozmezí dospělých psů a výsledky dalších 6 % spadají do rozšířeného referenčního rozmezí pro štěňata.

Studie referenčního rozmezí testu IDEXX SDMA u koťat dosud probíhá; horní mez referenčního rozmezí u koťat může být také mírně vyšší než u dospělých koček. Výsledky většiny koťat (87 %) spadají do referenčního rozmezí dospělých koček (0–14 μg/dl) a výsledky 6 % jsou těsně nad referenčním rozmezím (15 nebo 16 μg/dl). Výsledky testu IDEXX SDMA s takto malým zvýšením je třeba interpretovat v souladu s ostatními nálezy a později zkontrolovat a zjistit, jestli se upraví nebo se dále zvýší.

Příčiny tohoto mírného zvýšení koncentrace SDMA u štěňat a koťat není v současnosti známa, ale má se za to, že fyziologické role metylace argininu v proteinech, jako je převod signálů, splicing mRNA, řízení transkripce, oprava DNA a translokace proteinů, jsou u rostoucích zvířat vyšší, což způsobuje zvýšenou tvorbu SDMA.

Zpět k častým dotazům o SDMA