IDEXX SDMA

Případová studie SDMA: Bess

SDMA pomáhá identifikovat pokročilé chronické onemocnění ledvin u starší kočky

Podrobnější informace

Jméno: Bess
Věk: 15 let
Rasa: Domácí krátkosrstá
Pohlaví: Samice

Důvod návštěvy
Bess přišla na každoroční rutinní preventivní prohlídku.

Anamnéza
Majitel nahlásil, že Bess začala být ve vyšším věku pomalejší a nejedla tolik, co dříve. Majitel si nevšiml žádných změn v pití ani močení, jelikož v domácnosti je více koček.

Zdravotní prohlídka
Bess měla středně závažnou paradentózu a ostatní parametry vyšetření byly v mezích normálu. Vykazovala úbytek svalové hmoty na zádech, což bývá u starších pacientů běžné.

Diagnostický plán

Byl doporučen kompletní krevní obraz (CBC); biochemický panel včetně testu IDEXX SDMA a elektrolytů; úplná analýza moči a celkový T4. U Bess a pacientů v jejím věku, u nichž majitelé pozorují podobné projevy, jsou tyto testy vhodné k vytvoření kvalitního klinického obrazu při zdravotním vyšetření.

Diagnostický přehled

Bess měla zvýšenou hladinu SDMA* a současně sníženou schopnost koncentrovat moč se specifickou hmotností moči 1,014. Její CBC, ostatní indikátory biochemického panelu a celkový T4 byly jinak v mezích normálu.

Možné další kroky

  • Zvýšená hladina SDMA ukázala na potřebu podrobněji vyšetřit zdraví ledvin. Vhodný další krok je kompletní analýza moči, která již byla provedena. Nízká specifická hmotnost moči byla dalším důkazem poškození ledvin.

  • Diagnostické zobrazení může být přínosné při podrobnějším vyhodnocení stavu ledvin a jako pomůcka při zjišťování základní příčiny (např. důkaz infekce nebo ledvinového kamene) a mělo by být zváženo u pacientů, u nichž existují symptomy onemocnění ledvin.

  • U pacientů s onemocněním ledvin je třeba dále vyhodnotit krevní tlak.

Následné kroky

  • Kontrolní diagnostika po 2 týdnech zahrnovala rentgeny, měření krevního tlaku a kontrolní CBC, biochemický rozbor a kompletní analýzu moči spolu se stanovením poměru protein:kreatinin v moči (UPC).
  • Výsledky: Rentgeny nepřinesly žádný důkaz ledvinových kamenů; ledviny byly menší než je obvyklé. Jedinou abnormalitou laboratorních výsledků byla zvýšená hladina SDMA 25 μg/dl a specifická hmotnost moči byla při hodnotě 1,016 stále nízká. Pacient byl normotenzní s krevním tlakem 145 mm Hg. Poměr UPC byl při hodnotě 0,1 normální 

Diagnóza

Interpretací výsledků podle pokynů Mezinárodní společnosti pro onemocnění ledvin (International Renal Interest Society, IRIS) pro určení stadia chronického onemocnění ledvin (CKD) se ukázalo, že Bess má 2. stadium CKD podle IRIS, s upřesněním jako normotenzní a nonproteinurické. To, že výsledek SDMA byl u Bess 25 μg/dl, však znamenalo, že podle pokynů IRIS pro určení stadia CKD je odhad její dysfunkce ledvin na základě kreatininu podceněn. Je třeba zvážit léčebná doporučení pro 3. stadium CKD podle IRIS.

Pacientské zprávy

Biochemie

IDEXX SDMA report screenshot for Bess casestudy

Celkový T4

Endocrinology report screenshot for Bess case study

Hematologie

Hematology report screenshot for Bess case study

Analýza moči

Urinalysis reports screenshot for Bess case study

Pokyny pro určení stadia CKD podle IRIS

Stage of kidney disease infographic for Bess case study

Diskuse

SDMA je pro vyhodnocení zdraví ledvin a detekci onemocnění spolehlivější než kreatinin.1-5

Případy, jako je Bess, jsou v našich ordinacích běžné – starší pacient s úbytkem svalové hmoty s rostoucím věkem a se sníženou aktivitou. Kreatinin je produkt odbourávání svalů a úbytek svalové hmoty ovlivní hladiny kreatininu v biochemických vyšetřeních. Změna svalové hmoty nemá na SDMA vliv, proto je to spolehlivější test pro detekci onemocnění ledvin.4,5

Rada IRIS si uvědomila medicínský význam SDMA a zahrnula jej do svých pokynů pro diagnostiku, určení stadia a léčbu CKD.

Proč na SDMA záleží

Posuňte a prohlédněte si náš software a zařízení.

Kliknutím na portréty zjistíte, jaký přínos měly kroky provedené na základě výsledků testu IDEXX SDMA pro Reese, Molly, Bess, Jimmy, Mary Jane, Scarlet a Zeke. .

*Symetrický dimetylarginin.

Literatura

  1. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036-1044.
  2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
  3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.
  4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced-protein foods enriched with fish oil, L-carnitine and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596.
  5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808-814.