IDEXX SDMA

Případová studie SDMA: Zeke

SDMA pomáhá odhalit chronické onemocnění ledvin u hypertyreoidní kočky

Podrobnější informace

Jméno: Zeke
Věk: 14 let
Rasa: Domácí krátkosrstá
Pohlaví: Samec

Důvod návštěvy a anamnéza
Zekeho majitelé si všimli, že i když Zeke dostatečně žere, viditelně ztrácí hmotnost. Také pozorují zvýšené pití a močení a mňouká více než obvykle. Majitelé řekli, že se zdá aktivní, ale obávali se, že jeho chování doma nebylo obvyklé.

Zdravotní vyšetření
Zeke byl hubený se skóre tělesného stavu (BCS) 2,5 na 9bodové škále. Měl středně závažné onemocnění
zubů, rychlou tepovou frekvenci a hmatatelný uzlík v oblasti krku.

Diagnostický plán

Byl doporučen kompletní krevní obraz (CBC); biochemický panel včetně testu IDEXX SDMA a elektrolytů; úplná analýza moči a celkový T4. Výsledky CBC byly u Zekeho v mezích normálu. Ostatní nálezy jsou uvedeny níže.

Diagnostický přehled

 • Na základě anamnézy, zdravotního vyšetření a laboratorních výsledků byla u Zeka diagnostikována hypertyreóza.
   
 • Zvýšený výsledek testu SDMA* nás vedl k dalšímu vyšetření – chronické onemocnění ledvin (CKD) je progresivní porucha, která se může vyskytovat souběžně s jinými nemocemi. Ačkoli podle provedené diagnostiky byla prioritou péče o hypertyreoidní stav, ledviny také potřebovaly vyšetření a podporu.
   
 • Další možné diagnostické vyšetření – hrudní a břišní zobrazení může pomoci při potvrzení a vyhodnocení zdravotních stavů identifikovaných diagnostickými rozbory krve a moči, a také dopad na jiné orgánové systémy (např. srdce). Elektrokardiogram vyhodnotí konduktivitu srdce. Měření krevního tlaku bylo nasnadě, protože jak onemocnění ledvin, tak i hypertyreóza souvisí s vysokým krevním tlakem.

Diagnóza a kontrola případu

 • Hypertyreóza byla úspěšně léčena pomocí I-131 společně s 2. stadiem CKD podle Mezinárodní společnosti pro onemocnění ledvin (International Renal Interest Society, IRIS).

 • Měsíc po léčbě podáváním I-131 měl Zeke hladinu celkového T4 0,7 μg/dl, SDMA 17 μg/dl a jeho hladina kreatininu se zvýšila z 0,9 na 1,8 mg/dl. Moč měl stále málo koncentrovanou se specifickou hmotností 1,014.

 • SDMA dále ukazuje na problémy funkce ledvin, ačkoli je kreatinin v mezích normálu.

 • Zeke nebyl u svého veterináře několik měsíců, ale kontrola jeho laboratorních výsledků v tomto období potvrdila úspěšné vyléčení hypertyreózy. Měl nadále zvýšenou hladinu SDMA, normální kreatinin a řídkou moč.

 • Podle pokynů Mezinárodní společnosti pro onemocnění ledvin (International Renal Interest Society, IRIS) má Zeke 2. stadium CKD podle IRIS. Bez SDMA by se jeho CKD nepodařilo diagnostikovat. Zekeho veterinář jej léčil podle pokynů IRIS pro léčbu CKD, což pomohlo oddálit progresi Zekovy CKD, a dokonce prodloužit jeho život.

Pacientské zprávy

Biochemie

IDEXX SDMA report screenshot for Zeke case study

Celkový T4

Endocrinology report screenshot for Zeke case study

Analýza moči

Urinalysis report screenshot for Zeke case study

Kontrolní laboratorní výsledky

Patient details reports screenshot for Zeke case study

Diskuse

Zekeho případ zdůrazňuje, že SDMA je spolehlivější biomarker zdraví ledvin než kreatinin.1–5 V tomto konkrétním případě, který dokládá spolehlivost, SDMA popravdě indikoval onemocnění ledvin, zatímco kreatinin byl ovlivněn jak metabolismem, tak i tělesnou hmotností.

Onemocnění ledvin i hypertyreóza jsou běžné nemoci starších koček. Spolehlivost kreatininu v tomto případě dále snižovala souběžná hypertyreóza, která zvyšuje metabolismus a uměle zvyšuje míru glomerulární filtrace (GFR). Souběh onemocnění v tomto případě odhalil nedostatky kreatininu, zatímco vliv hyperfiltrace jen mírně snižuje hladinu SDMA; SDMA díky své citlivosti umožňuje detekovat onemocnění ledvin dříve a také není ovlivněn dalšími faktory, jako je množství svalové hmoty.4–5

Proč na SDMA záleží

Posuňte a prohlédněte si náš software a zařízení.

Kliknutím na portréty zjistíte, jaký přínos měly kroky provedené na základě výsledků testu IDEXX SDMA pro Reese, Molly, Bess, Jimmy, Mary Jane, Scarlet a Zeke. .

*Symetrický dimetylarginin.

Literatura

 1. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced-protein foods enriched with fish oil, L-carnitine and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596.
 2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808-814.
 3. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036-1044.
 4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
 5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.