Zkratky


IDEXX SDMA

Případová studie SDMA: Jimmy

Zvýšená hladina SDMA vedla k zjištění chronického onemocnění ledvin s hypertenzí při každoroční preventivní prohlídce kočky

Podrobnější informace

Jméno: Jimmy
Věk: 13 let
Rasa: Domácí krátkosrstá
Pohlaví: Samec

Důvod návštěvy
Jimmy přišel kvůli každoroční preventivní prohlídce a očkování.

Anamnéza
Jimmy žil v domě i venku a jeho majitel nahlásil, že si Jimmy vede dobře a že aktuálně nemá žádné problémy.

Zdravotní vyšetření
Jimmy byl bystrý, ostražitý a responzivní. Byla změřena normální teplota, puls a respirační frekvence. Měl dostatečnou svalovou hmotu a dobré skóre tělesného stavu. Zbytek zdravotního vyšetření byl nevýznamný kromě středně závažné paradentózy.

Diagnostický plán

Bylo doporučeno vyčištění zubů a odebrány vzorky pro kompletní krevní obraz (CBC); biochemický panel včetně testu IDEXX SDMA a elektrolytů; celkový T4 a úplnou analýzu moči.

Diagnostický přehled

 • K pozoruhodným abnormalitám Jimmyho laboratorních/diagnostických testů patřila zvýšená hladina SDMA* 23 μg/dl a nízká specifická hmotnost moči 1,015.
 • Zbytek diagnostiky včetně kreatininu a celkového T4 se nacházel uvnitř referenčních rozmezí.
 • SDMA je včasnější a spolehlivější biomarker funkce ledvin než kreatinin a jeho zvýšení si žádá kontrolní vyšetření.

Další kroky

 • Majitel byl informován, že Jimmy bude před zubním zákrokem potřebovat určitou podpůrnou péči a kontrolu.

 • Byly doporučeny zlepšení přístupu k pitné vodě (miska venku a v různých patrech uvnitř domu) dieta formulovaná pro starší pacienty,1 a kontrolní návštěva za 2 týdny.

 • Bylo zváženo také diagnostické zobrazení ledvin a souvisejících struktur a měření krevního tlaku.

Kontrola a diagnóza

 • Jimmy se vrátil o 1 měsíc později a jeho laboratorní rozbory ukázaly, že hladina SDMA zůstala zvýšená ale stabilní s hodnotou 19 μg/dl a specifická hmotnost jeho moči zůstala nezměněná s hodnotou 1,015. Zbylé laboratorní výsledky byly uvnitř referenčních rozmezí.

 • Ultrazvuk břicha neprokázal přítomnost močových kamenů, ukázal však malé ledviny, což odpovídá chronickému onemocnění ledvin (CKD).

 • Systolický krevní tlak byl 175 mm Hg, který zůstal při Jimmyho kontrole o několik dnů později setrvale zvýšený.

 • Interpretací výsledků podle pokynů Mezinárodní společnosti pro onemocnění ledvin (International Renal Interest Society, IRIS) pro určení stadia CKD Jimmy obdržel diagnózu 2. stadia CKD podle IRIS. Bylo rozhodnuto, že Jimmy dostane léky na vysoký krevní tlak a jeho majitelé jej začnou krmit ledvinovou terapeutickou dietou a budou mu stále dávat k dispozici několik zdrojů čerstvé vody.

Pacientské zprávy:

Biochemie

IDEXX SDMA report screenshot for Jimmy case study

Analýza moči

Urinalysis reports screenshot for Jimmy case study

Hematologie

Hematology report screenshot for Jimmy case study

Celkový T4

Endocrinology report screenshot for Jimmy case study

Pokyny pro určení stadia CKD podle IRIS

Stage of kidney disease infographic for Jimmy case study

Diskuse

Případy, jako je Jimmy, jsou u praktických veterinářů běžné; jeho případ zdůrazňuje, že i jediné zvýšení hladiny SDMA si žádá podrobnější vyšetření a případnou léčbu.

SDMA detekuje problémy dříve a je pro vyhodnocení funkce ledvin spolehlivější než kreatinin.2-6 
Zavedení malých změn v dostupnosti čerstvé vody a zahájení ledvinové terapeutické diety přispělo ke snaze zpomalit progresi Jimmyho onemocnění ledvin. Bylo umožněno vhodné monitorování a léčba Jimmyho onemocnění ledvin ještě před zubním zákrokem. Během zubního zákroku byla přijata dodatečná preventivní opatření na ochranu jeho ledvin. Včasná detekce testem SDMA umožnila naplánovat dlouhodobější pravidelné kontroly pro pečlivější monitorování jeho onemocnění ledvin. To umožní včasnější identifikaci a léčbu progrese onemocnění ledvin a komplikujících stavů.

Proč na SDMA záleží

Posuňte a prohlédněte si náš software a zařízení.

Kliknutím na portréty zjistíte, jaký přínos měly kroky provedené na základě výsledků testu IDEXX SDMA pro Reese, Molly, Bess, Jimmy, Mary Jane, Scarlet a Zeke. .

*Symetrický dimetylarginin.

Literatura

 1. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036-1044.
 2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
 3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.
 4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced-protein foods enriched with fish oil, L-carnitine and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596.
 5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808-814.