IDEXX SDMA

Případová studie SDMA: Scarlet

Zvýšená hladina SDMA vede k zjištění raného stadia chronického onemocnění ledvin psa při preventivní návštěvě.

Podrobnější informace

Jméno: Scarlet
Věk: 5 let
Rasa: Zlatý retrívr
Pohlaví: Samice

Důvod návštěvy
Scarlet přišla kvůli každoroční preventivní prohlídce a očkování.

Anamnéza
Majitelé Scarlet nám řekli, že se jim během několika posledních týdnů zdála nesvá. V minulosti měla několikrát infekci močových cest, ačkoli v poslední době se u ní takové známky nevyskytovaly. Měla méně energie, ale chuť k jídlu a pití se podle všeho zdály normální.

Zdravotní vyšetření
Scarlet byla bystrá, ostražitá a responzivní, zdála se dobře zavodněná a byla v dobrém tělesném stavu se stabilní hmotností od poslední návštěvy.

Diagnostický plán

Byl doporučen kompletní krevní obraz (CBC); biochemický panel včetně testu IDEXX SDMA a elektrolytů; úplná analýza moči a celkový T4.

Laboratorní nálezy

 • CBC byl u Scarlet nevýznamný, ačkoli jiná diagnostická vyšetření krve a moči identifikovala určité problematické oblasti.
 • Měla zvýšenou hladinu SDMA* 17 μg/dl (0–14 μg/dl) nízkou specifickou hmotnost moči 1,026. Kreatinin měla v referenčním rozmezí s hodnotou 1,5 mg/dl.
 • Její celkový T4 a volný T4 byly v referenčním rozmezí, ale při nízké mezi normálu.

Plán léčby a kontrol

 • Scarlet jsme začali léčit L-tyroxinem pro předpokládanou hypotyreózu.

 • Kontrola byla naplánována za 2–3 týdny k provedení kontrolního CBC, biochemie, celkového T4 a kompletní analýzy moči.

 • Z dalších testů bylo zvažováno diagnostické zobrazení ledvin a souvisejících struktur a vyhodnocení poměru protein:kreatinin v moči (UPC) a krevního tlaku.

Kontrola za 2 týdny: Majitel uvedl, že se mu Scarlet zdá živější. Její výsledek celkového T4 byl v mezích normálu, hladina SDMA zůstala zvýšená na 18 μg/dl a kreatinin zůstal v referenčním rozmezí. Specifická hmotnost moči byla při hodnotě 1,027 stále nízká.

Plán léčby a výsledky

 • Kvůli setrvalému zvýšení SDMA bylo naplánováno ultrazvukové vyšetření Scarletiných ledvin a souvisejících struktur.

 • Ultrazvuk ukázal, že levá ledvina byla zakulacenější a mírně nepravidelná s mírnou dilatací ledvinové pánvičky a se změnami, za jejichž pravděpodobnou příčinu byly pokládány předchozí infekce ledvin.

 • Kultivace moči byla negativní; poměr UPC byl 0,0 a průměrný systolický krevní tlak byl při hodnotě 140 mm Hg normální.

 • Scarlet nadále vykazovala setrvale zvýšenou hladinu SDMA a abnormální zobrazení ledvin. Interpretace výsledků podle pokynů Mezinárodní společnosti pro onemocnění ledvin (International Renal Interest Society, IRIS) pro určení stadia chronického onemocnění ledvin (CKD) identifikovala 2. stadium CKD podle IRIS s upřesněním jako normotenzní a nonproteinurické.

 • Léčebný plán Scarlet zahrnoval zahájení ledvinové terapeutické diety, pokračování léčby L-tyroxinem a přístup ke zdrojům čerstvé vody doma, jakož i častější pravidelné návštěvy k monitorování zdraví ledvin. Byla naplánována kontrola za 3 měsíce s provedením CBC, biochemického panelu, celkového T4 a kompletní analýzy moči.

Kontrola za 3 měsíce: Scarlet podle informací doma prospívá. Hladina celkového T4 byla v referenčním rozmezí a CBC byl nevýznamný. Hladina SDMA byla 15 μg/dl a kreatinin zůstal v mezích normálu. Specifická hmotnost moči byla při hodnotě 1,027 stále nízká.

Kontrola za 6 měsíce: Vzhledem k úrovni aktivity, zlepšujícím se diagnostickým výsledkům a informacím od majitele Scarlet byly do budoucna doporučeny kontroly dvakrát ročně. V té době měla Scarlet hladinu SDMA stále 15 μg/dl, kreatinin v mezích normálu a specifickou hmotnost moči 1,026.

Pacientské zprávy

Zprávy z biochemického rozboru (31. prosince)

Zprávy z analýzy moči (31. prosince)

Celkový T4 a volný T4 (31. prosince)

Biochemický rozbor (18. ledna)

Celkový T4 (18. ledna)

Biochemický rozbor (27. března)

Diskuse

SDMA je spolehlivější biomarker onemocnění ledvin než kreatinin1–5 a pomohl definovat důkladný plán zdravotních kontrol pro Scarlet, ačkoli u ní nastaly zatím jen rané změny ledvin.

Včasná intervence a podpora funkce ledvin podpůrnou ledvinovou dietou pomohla u Scarlet stabilizovat výsledky SDMA při následných kontrolách. Existují důkazy, že SDMA je spolehlivý indikátor včasné detekce onemocnění ledvin, a že změna diety před zvýšením kreatininu může být pro zdraví ledvin přínosná.1,2

Proč na SDMA záleží

Posuňte a prohlédněte si náš software a zařízení.

Kliknutím na portréty zjistíte, jaký přínos měly kroky provedené na základě výsledků testu IDEXX SDMA pro Reese, Molly, Bess, Jimmy, Mary Jane, Scarlet a Zeke. .

*Symetrický dimetylarginin.

Literatura

 1. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced-protein foods enriched with fish oil, L-carnitine and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596.
 2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808-814.
 3. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036-1044.
 4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
 5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.