IDEXX SDMA

Případová studie SDMA: Reese

SDMA helps lead to the diagnosis and treatment of suspect pyelonephritis and improvement in kidney function

Podrobnější informace

Jméno: Reese
Věk: 16 let
Rasa: Domácí krátkosrstá
Pohlaví: Samice

Důvod návštěvy a anamnéza
Reese přišla na každoroční preventivní prohlídku. Majitel měl dojem, že Reese se daří dobře na to, že už je v letech. Měla chuť k jídlu, nepozorovali hubnutí, kašel, kýchání, zvracení, průjem ani změnu žízně nebo močení.

Zdravotní prohlídka
Reese byla bystrá, ostražitá, responzivní a zavodněná. Měla trochu nadváhu se skóre tělesného stavu (body condition score, BCS) 6 na 9bodové škále. Teplotu, puls a respiraci měla v mezích normálu. Poslech hrudníku a prohmat břicha byly v normě, zbytek zdravotního vyšetření byl nevýznamný.

Diagnostický plán

Pro preventivní geriatrickou minimální databázi byl doporučen kompletní krevní obraz (CBC); biochemický panel včetně testu IDEXX SDMA a elektrolytů; úplná analýza moči a celkový T4. Výsledky CBC byly u Reese v mezích normálu. Ostatní nálezy jsou uvedeny níže.

Diagnostický přehled

Diagnostické výsledky u Reese ukázaly zvýšenou hladinu SDMA* s normálním kreatininem a zvýšeným BUN. Měla také nesprávnou schopnost koncentrovat moč; specifická hmotnost moči byla 1,018. Reese měla také aktivní močový sediment s > 100 leukocytů/hpf a významnou bakteriurií. Na základě těchto nálezů byla provedena kultivace moči a test citlivosti na antibiotika; bylo vyprodukováno > 100 000 organismů/ml Escherichia coli, které byly citlivé na většinu antibiotik včetně amoxicilinu a směsi amoxicilinu a kyseliny klavulové.

Plán léčby a výsledky

Vyhodnocení

Na základě zvýšené hladiny SDMA a nesprávně nízké specifické hmotnosti moči bylo jisté, že Reese měla sníženou funkci ledvin a navíc infekci močových cest. 

Diferenciální diagnostika v té době zahrnovala:

 • Aktivní nebo akutní poškození ledvin (AKI) v důsledku pyelonefritidy.
 • Chronické onemocnění ledvin (CKD) se souběžnou infekcí močových cest (UTI)
 • AKI v důsledku pyelonefritidy v terénu CKD, které zhoršuje probíhající onemocnění ledvin.

PLÁN

Vyšetření

Dodatečná diagnostika, která měla být zvážena, ale nebyla provedena:

 • Ultrazvuk břicha k získání důkazu pyelonefritidy a vyloučení urolitiázy.
 • Krevní tlak, protože hypertenze je běžným zavádějícím faktorem u onemocnění ledvin.

Léčba

Zahájení léčby: 

 • Clavamox 62,5 mg perorálně dvakrát denně po dobu jednoho měsíce pro případnou pyelonefritidu.
 • Nepřetržitě dostupný zdroj čerstvé vody.
 • Změna krmení na Hill’s Prescription Diet k/d Feline a Royal Canin Veterinary Diet Renal cat formula. 

Monitorování 

Kontrolní návštěva: 

 • Nejlépe za 2 týdny ke zjištění odpovědi na léčbu.
 • Kontrola však byla provedena za 1 měsíc pro zjištění, jestli infekce pominula a došlo ke zlepšení funkce ledvin.
 • Kontrolní diagnostikou se zjistilo, že koncentrace SDMA se snížila z 19 µg/dl na 15 µg/dl, močový sediment neobsahoval žádné leukocyty ani bakterie a kultivace byla negativní.

DIAGNÓZA A DLOUHODOBÁ LÉČBA

Diagnóza

 • Podezření na pyelonefritidu na základě zlepšení funkce ledvin po léčbě UTI.
 • AKI v důsledku pyelonefritidy v terénu CKD.

Dlouhodobá léčba

 • Léčba pro 2. stadium CKD podle pokynů Mezinárodní společnosti pro onemocnění ledvin (International Renal Interest Society, IRIS) včetně pokračování krmení ledvinovou terapeutickou dietou. Více informací najdete na idexx.com/sdma-iris
 • Kontrola kultivace moči měsíčně do 3 negativních po sobě následujících výsledků.
 • Potom kontrola minimální databáze a kultivace moči každé 3 měsíce.

Pacientské zprávy

POČÁTEČNÍ VÝSLEDKY

Biochemie

IDEXX SDMA additional testing report screenshot for Reese case study

Analýza moči

Urinalysis reports screenshot for Reese case study

Kultivace moči a test minimální inhibiční koncentrace antibiotik

Urine culture report screenshot for Reese case study

KONTROLNÍ VÝSLEDKY

Analýza moči

Urinalysis follow up reports screenshot for Reese case study

Kultivace moči

Urine culture follow up report screenshot for Reese case study

Biochemie

Diskuse

 • SDMA je spolehlivější indikátor funkce ledvin než kreatinin u AKI i CKD, protože je citlivější a narůstá dříve.2–4
 • U domácích mazlíčků, jako je Reese, by měla zvýšená hladina SDMA při infekci močových cest vést k dodatečnému vyšetření a zvážení možnosti agresivnější léčby pyelonefritidy.
 • Dlouhodobá léčba a monitorování těchto domácích mazlíčků může pomoci při prevenci a detekci infekcí v budoucnu, a také zpomalit progresi probíhající CKD.

Proč na SDMA záleží

Posuňte a prohlédněte si náš software a zařízení.

Kliknutím na portréty zjistíte, jaký přínos měly kroky provedené na základě výsledků testu IDEXX SDMA pro Reese, Molly, Bess, Jimmy, Mary Jane, Scarlet a Zeke. .

*Symetrický dimetylarginin.

Literatura

 1. International Renal Interest Society. IRIS Guidelines. www.iris-kidney.com. Přístup 21. března 2017.
 2. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036-1044.
 3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
 4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.