Zkratky


IDEXX SDMA

Případová studie SDMA: Molly

SDMA z předanestetického rozboru krve vedla k diagnóze aktivního poškození ledvin u štěněte

Podrobnější informace

Jméno: Molly
Věk: 7 měsíců
Rasa: Shih-tzu
Pohlaví: Samice

Důvod návštěvy
Molly přišla kvůli rutinní ovariohysterektomii.

Anamnéza
Molly byla koupena zdravá od šlechtitele ve věku 2 měsíců. Molly krmili krmením Kirkland Signature pro štěňata a údajně měla dobrou chuť k jídlu. Ačkoli Molly měla tu a tam „domácí nehody“, její majitelé si z toho moc nedělali, přičítali to hygienickým návykům z minulosti nebo prostě její vzrušivé povaze a věřili, že se to časem zlepší.

Zdravotní vyšetření
Molly byla bystrá, ostražitá a responzivní. Byla dobře zavodněná a měla normální teplotu, puls a respirační frekvenci. Její skóre tělesného stavu (BCS) bylo vynikající a tělesná hmotnost stabilní.

Diagnostický plán

Jako předoperační screening byl doporučen kompletní krevní obraz (CBC); biochemický panel včetně testu IDEXX SDMA a elektrolytů; test SNAP 4Dx Plus a úplná analýza moči.

Laboratorní nálezy

Předoperační diagnostické výsledky u Molly ukázaly negativní test SNAP 4Dx Plus, normální CBC a následující biochemické nálezy.

Diagnostický přehled

  • Zvýšený výsledek testu SDMA* nás vedl k dalšímu vyšetření – dodatečný nález nízkého celkového proteinu v důsledku nízkých globulinů se u štěňat pokládá za normální. Zvýšený výsledek testu SDMA naznačoval problém s funkcí ledvin.
  • Úvahy o dalším postupu – při zvýšení SDMA má být provedena kompletní analýza moči. Dodatečná diagnostika by mohla zahrnovat i snímek ledvin.
  • Status návštěvy kvůli ovariohysterektomii – bylo doporučeno další vyšetření laboratorních výsledků k vyloučení stavů, které by mohly zkomplikovat operaci Molly.

Diagnostický přehled po testu SDMA naznačuje, že je třeba podrobnější vyšetření.

  • Kompletní analýza moči u Molly ukázala specifickou hmotnost moči 1,022 a vyhodnocení sedimentu ukázalo přítomnost bílých krvinek a tyčovitých bakterií. Moč byla zaslána do referenční laboratoře pro kultivaci moči a test minimální inhibiční koncentrace antibiotik.
  • Diagnostické zobrazení může být přínosné pro identifikaci a lokalizaci onemocnění – ultrazvuk ukázal, že Molly má obě ledviny mírně zmenšené a ledvinové pánvičky byly mírně rozšířené bilaterálně. 

Pacientské zprávy

Biochemie

IDEXX SDMA report screenshot for Molly case study

Analýza moči

Urinalysis reports screenshot for Molly case study

Diskuse

Jediný výsledek testu SDMA vedl k dalšímu vyšetření Molly a ke konečné diagnóze renální dysplazie a souběžné pyelonefritidy. Antibiotická terapie na základě kultivace moči a testu minimální inhibiční koncentrace antibiotik se ukázala jako přínosná pro zvládnutí infekce a analýza moči byla u Molly na kontrole po 1 měsíci normální. Po léčbě se také vrátila do normálu hladina SDMA, jak se ukázalo při téže kontrole.

SDMA je jako biomarker zdraví ledvin spolehlivější než kreatinin1–5 a při zvýšení nad meze normálu je třeba podrobněji vyšetřit základní příčinu. V případech, jako je Molly, může test identifikovat zdravotní situaci, která je léčitelná, a pomoci zavést plán monitorování rozborů krve a moči k ochraně pacienta před infekcemi, k nimž může být náchylný.

Proč na SDMA záleží

Posuňte a prohlédněte si náš software a zařízení.

Kliknutím na portréty zjistíte, jaký přínos měly kroky provedené na základě výsledků testu IDEXX SDMA pro Reese, Molly, Bess, Jimmy, Mary Jane, Scarlet a Zeke. .

*Symetrický dimetylarginin.

Literatura

  1. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036-1044.
  2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
  3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.
  4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced-protein foods enriched with fish oil, L-carnitine and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596.
  5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808-814.